• Фактори ризику і клініко-метаболічні аспекти в розвитку артеріальної гіпертензії в дітей
ua До змісту

Фактори ризику і клініко-метаболічні аспекти в розвитку артеріальної гіпертензії в дітей

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):95-97; doi 10.15574/PP.2014.59.95

 

Фактори ризику і клініко-метаболічні аспекти в розвитку артеріальної гіпертензії в дітей

 

Метрегуне Н. Г., Бікир-Тхоряк Л. І., Кожокар С. В., Єрохіна О. В., Бабій К. В.

 

Мета — визначити клініко!метаболічні аспекти та найбільш значущі фактори ризику в розвитку артеріальної гіпертензії в дітей.

Пацієнти та методи. Обстежено 110 дітей з артеріальною гіпертензією, надлишковою масою тіла та ожирінням (середній вік — 13,5 року), в яких вивчено скарги, обтяжений анамнез серцево-судинними захворюваннями, параметри ліпідного й вуглеводного обмінів, а також рівень сироваткового гомоцистеїну.

 

Результати. Частими скаргами в пацієнтів були: головний біль (95,83%), головокружіння (91,67%), серцевий біль (62,50%), носова кровотеча (25,0%), нудота (16,67%) і переднепритомний стан (4,17%). Обтяжений сімейний анамнез по артеріальній гіпертензії зареєстровано в 66,67% випадків у I групі і в 52,00% випадків у II групі. Виявлено обтяжений анамнез у першому і другому поколінні по ожирінню (29,17%), цукровому діабету (33,33%), стенокардії (8,33%), у дітей І групи порівняно з ІІ групою. Зміни параметрів ліпопротеїдів високої щільності визначено у дітей I (1,34 ммол/л) і II груп (1,44 ммол/л) порівняно з контрольною (1,96 ммол/л), тоді як ліпопротеїди низької щільності були вищими в обох групах (2,35 ммол/л /2,16 ммол/л) порівняно з контролем (1,71 ммол/л). Сироватковий гомоцистеїн був досліджений у 35 дітей з артеріальною гіпертензією, надмірною масою тіла та ожирінням і показав у 65,70% випадків гіпергомоцистеїнемію.

 

Висновки. Це дослідження виявило неспецифічні скарги в дітей з артеріальною гіпертензією, а також наявність обтяженого анамнезу по артеріальній гіпертензії, цукровому діабету і ожирінню. Параметри ліпідного обміну не перевищили вікові показники, але були вищими, ніж у групі контролю. Рівень гомоцистеїну в 65,70% дітей з артеріальною гіпертензією підтверджує значущість цього маркера в розвитку артеріальної гіпертензії.

 

Ключові слова: діти, артеріальна гіпертензія, ожиріння, гомоцистеїн.

 

Література:

 

 

1. Беляева ЛМ, Сукало СА, Король СМ, Гринцевич ИБ. 2011. Клинико-лабораторные показатели риска развития метаболического синдрома у детей с артериальной гипертензией на фоне избытка массы тела и ожирения. Кардиология в Беларуси 1.

2. Aguilera CM, Gil-Campos M, Canete R, Gil A. 2008. Alterations of plasma and tissue lipids associated with obesity and metabolic syndrome. Clin Sci 114: 183—193. http://dx.doi.org/10.1042/CS20070115 ; PMid:18184112

3. Emilia Soares Chaves, Thelma Leite de Araujo, Daniel Bruno Resende Chaves. 2009. Children and adolescents with familiar history of high blood pressure: risk factors for cardiovascular diseases. Acta paul enferm 22(6). Sao Paulo Nov./Dec.

4. Thompson DR, Obarzanek E, Franko DL et al. 2007. Childhood overweight and cardiovascular disease risk factors: the National Heart, Lung, and Blood Institute Growth and Health Study. J Pediatrics 150(1): 18—25. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2006.09.039 ; PMid:17188606 PMCid:PMC1945042

5. Dinavahi R, Falkner B. 2004. Relationship of Homocysteine with Cardiovascular Disease and Blood Pressure. J Clin Hypertens 6(9): 494—500.

6. Joseph T Flynn, Bonita E Falkner. 2011. Obesity Hypertension in Adolescents: Epidemiology, Evaluation, and Management. The Journal of Clinical Hypertension 13(5).

7. Lurbea E, Cifkovac R et al. 2009. Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. Journal of Hypertension 27: 1719—1742. http://dx.doi.org/10.1097/HJH.0b013e32832f4f6b ; PMid:19625970

8. Robert G. McMurray, Kristin S. Ondrak. 2013.Cardiometabolic Risk Factors in Children. Am J Lifestyle Med 7(5): 292—303. http://dx.doi.org/10.1177/1559827613481429

9. Pac-Kozuchowska E. 2004. Еvaluation of lipid parameters, homocysteine, adhesion molecules and carotid intima_media thickness in children from families with circulatory system diseases history. The journal of preventive medicine 12(3—4): 5—14.

10. Sundar JS, Adaikalam JM, Parameswari S et al. 2013. Prevalence and Determinants of Hypertension among Urban School Children in the Age Group of 13—17 Years in, Chennai, Tamilnadu. Epidemiol 3: 3. http://dx.doi.org/10.4172/2161-1165.1000130

11. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatement of high blood pressure in children and adolescents. 2005. 5: 52—67.