• Епідеміологія антибактеріальної резистентності у дітей з інфекцією сечової системи: її динаміка за 2009–2019 рр. та вплив на перебіг захворювання
ua До змісту Повний текст статті

Епідеміологія антибактеріальної резистентності у дітей з інфекцією сечової системи: її динаміка за 2009–2019 рр. та вплив на перебіг захворювання

Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):32-37; doi 10.15574/SP.2020.105.32
Буднік Т. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Для цитування: Буднік ТВ. (2020). Епідеміологія антибактеріальної резистентності у дітей з інфекцією сечової системи: її динаміка за 2009–2019 рр. та вплив на перебіг захворювання. Сучасна педіатрія. Україна. 1(105): 32-37; doi 10.15574/SP.2020.105.32
Стаття надійшла до редакції 13.11.2019 р., прийнята до друку 05.02.2020 р.

Швидкі темпи антибіотикорезистентності (АБР) серед дітей з інфекцію сечової системи (ІСС) диктують необхідність всебічного вивчення її поширеності, характеру, прогнозу розвитку задля розуміння механізмів управління.
Мета: вивчення епідеміології АБР у госпіталізованих дітей та підлітків з ІСС, оцінка темпів селекції стійких штамів E. coli за останні 10 років, а також впливу АБР на перебіг захворювання.
Матеріали і методи. Поширеність резистентних штамів кишкової палички залежно від віку та статі вивчали в загальній когорті хворих на ІСС (n=2754) віком від 1 міс. до 18 р. за період 2009–2019 рр. Динаміку та темпи розвитку АБР E. coli досліджено в 3_х групах порівняння: І група — діти 2009 року спостереження (n=337), ІІ група — 2014 року спостереження (n=328), ІІІ група — 2019 року спостереження (n=379).
Результати. Показано поширеність АБР у дітей з ІСС: кожна 2_а дитина мала резистентність (57,6%±1,6 (1586/2754)) та кожна 3-4-а дитина — полірезистентність (27,4%±3,04 (755/2754)). Резистентні штами уропатогенів частіше реєстровано у дітей вікових категорій 1–3 роки та 4–6 років, як серед хлопчиків (25/95 (26±16,91) і 27/95 (28±16,04)), так і серед дівчаток (417/1491 (28±4,07) та 477/1491 (32±3,7)). У віці до 1 року серед хлопчиків частіше, ніж у дівчаток, реєстрували резистентність (8/95 (9±33,33) vs 75/1491 (5±11,03), р=0,039) та полірезистентність (3/53 (5±55,48) vs 14/702 (2±25,95), р=0,034). Статистично значущим було переважання полірезистентності у хлопчиків віком 7–12 років (17/53 (33±19,78) vs 154/702 (22±6,98), р=0,021) та у дівчаток віком 1–3 роки (175/702 (25±6,42) vs 8/53 (16±32,23), р=0,04). Резистентність серед штамів E. coli зросла на 11% за останні 5 років та на 19% за 10 років, і на 2019 р. становила 70%±4,06 (176/252). Частка полірезистентних штамів E. coli серед пацієнтів із резистентністю в 2019 р. склала 40%±9,12 (70/176). Математичний прогноз поширеності резистентних штамів E. coli через 15 років наближався до 100% (y=9,5×6+41=98%) при R2=0,9918. Через 10 років показник відповідав 88,5%, а через 5 років — 79%. Відносний ризик реінфекції (RR) у пацієнтів 2019 р. мав статистично значущі переваги порівняно навіть за останні 5 років (RR2014=1,130±0,224 [0,728;1,753] vs RR2019=1,496±0,195 [1,021;2,191], р<0,05). Виявлено прямо пропорційну кореляцію високої сили між показниками резистентності E. coli та реінфекції у дітей за критерієм
Пірсона (ρ=0,975, р<0,05).
Висновки. Виявлено особливості поширеності АБР серед дітей із ІСС за останні 10 років, визначено темпи і прогноз її розвитку, показано вплив на формування рекурентного перебігу даної патології.
Обстеження пацієнтів та інтерпретацію результатів проведено у рамках положень Гельсінської Декларації.
Ключові слова: інфекція сечової системи, діти, кишкова паличка, антибактеріальна резистентність.
Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ahn DH, Kim KW, Cho HK, Tchah H et al. (2015). Febrile Urinary Tract Infections Caused by Community-Acquired Extended-Spectrum beta-Lactamase-Producing and-Nonproducing Bacteria: A Comparative Study. Pediatr Infect Vaccine.22: 29–35. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2016.01.012; PMid:26976379

2. Aragon IM, Herrera-Imbroda B, Queipo-Ortuno MI, Castillo E et al. (2018, Jan). The Urinary Tract Microbiome in Health and Disease. Eur Urol Focus.4(1): 128–138. https://doi.org/10.1016/j.euf.2016.11.001; PMid:28753805

3. Brubaker L, Wolfe AJ. (2017, Feb). Microbiota in 2016: Associating infection and incontinence with the female urinary microbiota. Nature Reviews Urology.14(2): 72–74. https://doi.org/10.1038/nrurol.2016.262; PMid:28050013 PMCid:PMC5522000

4. Bryce A, Costelloe C, Hawcroft C et al. (2016). Faecal carriage of antibiotic resistant Escherichia coli in asymptomatic children and associations with primary care antibiotic prescribing: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis 2016.16: 359. https://doi.org/10.1186/s12879-016-1697-6; PMid:27456093 PMCid:PMC4960702

5. Calzi A, Grignolo S, Caviglia I, Calevo MG et al. (2016, Sep). Resistance to oral antibiotics in 4569 Gramnegative rods isolated. Eur J Pediatr;175(9): 1219–25. https://doi.org/10.1007/s00431-016-2763-1; PMid:27558493

6. Kim SH, Lee JA. (2015). The impact of the antibiotic burden on the selection of its resistance among gram negative bacteria isolated from children. Pediatr Infect Vaccine.22: 178—85. https://doi.org/10.14776/piv.2015.22.3.178

7. Lee SJ. (2018, Dec 21). Recent advances in managing lower urinary tract infections. F1000Res.7. pii: F1000 Faculty Rev-1964. https://doi.org/10.12688/f1000research.16245.1; PMid:30613378 PMCid:PMC6305210

8. Magistro G, Stief CG. (2019, Jan). The Urinary Tract Microbiome: The Answer to All Our Open Questions? Eur Urol Focus.5(1): 36–38. https://doi.org/10.1016/j.euf.2018.06.011; PMid:30042043

9. Mantadakis E, Vouloumanou EK, Panopoulou M, Tsouvala E et al. (2015). Susceptibility patterns of uropathogens identified in hospitalised children with communityacquired urinary tract infections in Thrace, Greece. J Glob Antimicrob Resist. 3: 85–90. https://doi.org/10.1016/j.jgar.2015.02.006; PMid:27873675

10. Martin Bland. (2015). An introduction to medical statistics: Oxford University Press. 4th edition: 464 pp. ISBN 978-0-19-958992-0

11. Whiteside SA, Razvi H, Dave S, Reid G, Burton JP. (2015, Feb). The microbiome of the urinary tract — a role beyond infection. Nat Rev Urol.12(2): 81–90. https://doi.org/10.1038/nrurol.2014.361; PMid:25600098

12. Wolfe AJ, Brubaker L. (2019, Feb). Urobiome updates advances in urinary microbiome research. Nat Rev Urol.16(2): 73–74. https://doi.org/10.1038/s41585-018-0127-5; PMid:30510275 PMCid:PMC6628711