• Екстрагенітальна патологія як фактор ризику урогенітальних розладів у жінок під час вагітності та після пологів 
ua До змісту

Екстрагенітальна патологія як фактор ризику урогенітальних розладів у жінок під час вагітності та після пологів 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):103–105; doi 10.15574/HW.2015.103.103 
 

Екстрагенітальна патологія як фактор ризику урогенітальних розладів у жінок під час вагітності та після пологів 
 

Костюк А. Л.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

Результати проведених досліджень свідчать про суттєву роль екстрагенітальної патології, крім обтяженого акушерсько-гінекологічного анамнезу, як фактора ризику урогенітальних розладів під час вагітності та після пологів. Висока частота соматичних захворювань, які є вісцеральними проявами синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини у жінок основної групи, свідчить про те, що генералізований дефект сполучної тканини є однією з причин маніфестації симптомів урогенітальних розладів під час вагітності та після пологів у жінок репродуктивного віку. Отримані результати необхідно враховувати під час розроблення методики прогнозування урогенітальних розладів у жінок під час вагітності та після пологів. 
 

Ключові слова: урогенітальні розлади, екстрагенітальна патологія. 
 

Література:

1. Буянова СН, Петрова ВД, Чечнева МА. 2009. Диагностика и лечение урогенитальных расстройств у женщин. Рос. вестн. акушера-гинеколога 4:52–61.

2. Глебова HH, Мирионков АВ. 2005. Состояние мочевой системы у больных с опущениями и выпадениями матки. Сборник научных работ Башкирской республиканской клинической больницы. Уфа:357–358.

3. Буянова СН, Петрова ВД, Краснопольский ИВ, Муравьева ТГ. 2005. Диагностика и лечение сложных и смешанных форм урогенитальных расстройств. Акушерство и гинекология 1:54–57.

4. Смольнова ГЮ, Буянова СН, Савельев СВ, Петрова ВД. 2007. Дисплазия соединительной ткани как одна из возможных причин урогенитальных расстройств у женщин с пролапсом гениталий. Урология 2:25–30.

5. Кира ЕФ, Безменко АА. 2009. Слинговые операции в лечении стрессового недержания мочи у женщин. Акушерство и гинекология 5:14–16.

6. Макаров ОВ, Мазо ЕБ, Доброхотова ЮЭ и др. 2008. Комплексный подход к диагностике и лечению недержания мочи у гинекологических больных. Рос. вестн. акушера-гинеколога 4:23–29.

7. Краснопольский ВИ, Титченко ЛИ, Чечнева МА. 2008. Современные методы диагностики состояния мочевого пузыря и уретры при стрессовом недержании мочи. Вестн. Рос. ассоц. акушеров-гинекологов 3:54–61.