• Експериментальні та клініко-лабораторні дослідження механізмів антиінфекційного впливу препарату «Септолете Плюс»
ua До змісту

Експериментальні та клініко-лабораторні дослідження механізмів антиінфекційного впливу препарату «Септолете Плюс»

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):43-47

 

Експериментальні та клініко-лабораторні дослідження механізмів антиінфекційного впливу препарату «Септолете Плюс»

 

Мельников О. Ф., Кривохатська Л. Д., Пшеничкіна В. Д., Тимченко М. Д., Василенко Т. Ю., Мурзіна Е. А.

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. А.І. Коломійченка НАМН України»

 

Комплексне клініко-імунологічне та мікробіологічне обстеження у 100 хворих із загостренням хронічного фарингіту з використанням препарату «Септолете Плюс» (пастилки для розсмоктування виробництва фірми KRKA d.d. Словенія у вигляді монотерапії) показало, що пацієнти добре переносять його вживання, при цьому зменшується бактеріальне обсіменіння патогенними мікробами та грибами, але він не впливає на вміст лактоферону, підвищує рівень інтерлейкіну 1 та раннього (α) інтерферону в ротоглотковому секреті. В умовах експерименту in vitro виявлено, що цей препарат за певних умов здатний зменшувати репродукцію вірусу грипу в декілька разів, збільшуючи при цьому маношар епітеліальних клітин. У культурі клітин крові та піднебінних мигдаликів препарат може збільшувати продукцію сумарного інтерферону, при цьому ступінь активації залежить від концентрації «Септолете Плюс». Препарат здійснював стимулюючий вплив на продукцію ранніх (α) інтерферонів, що дозволяє рекомендувати його застосування на початкових етапах вірусних захворювань, зокрема грипу.

 

REFERENCES

1. Гублер ЕВ. 1978. Математические методы анализа и распознавания патологических процессов. Л, Медицина: 294.

2. Дранник ГН. 2006. Клиническая иммунология и аллергология. Киев, Полиграф-Плюс: 481.

3. Ершов ФИ. 1996. Система интерферонов в норме и патологии. М, Медицина: 240.

4. Ершов ФИ, Норовлянский АН, Мезенцева МВ. 2004. Ранние цитокиновые реакции при вирусных инфекциях. Цитокины и воспаление. 3;1: 3—6.

5. Еропкин МЮ, Коновалов НИ, Григорьева ВА, Байбус ДМ, Гудкова ТМ. 2009. Действие препарата «Инфлюцид» in vitro против пандемического штамма 2009 г. А (Н1N1) «Свиного» («мексиканского») гриппа. Традиционная медицина. 3(18): 8—12.

6. Заболотный ДИ, Пшеничкина ВД, Вольская ОГ, Мельников ОФ. 2007. Клинико-иммунологическая характеристика больных хроническим фарингитом в стадии обострения при лечении препаратом «Септолете плюс». Журн вушних, носових і горлових хвороб. 6: 2—8.

7. Кривицкая ВЗ, Сомнина АА, Сухолвецкая ВФ. 2004. Иммунопатологический аллергический Th-2 тип противовирусного гуморального иммунитета у детей с респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией. Цитокины и воспаление. 3;3: 34—37.

8. Мельников ОФ. 1981. Иммунологические аспекты генеза хронического тонзиллита и регуляции функциональной активности нёбных миндалин. Автореф. дис. д. мед. наук. 14.00.16. Киев, Институт физиологии АН УССР: 34.

9. Мельников ОФ. 2007. Неинвазивная диагностика состояния системы иммунитета. Імунологія та алергологія. 2: 66.

10. Мельников ОФ, Заболотний ДИ. 2003.Диагностика иммунодефицитов при патологии слизистой оболочки на основе определения иммуноглобулинов в секретах — концепция диагностики иммунодефицитов при патологических процессах в слизистой оболочке. Киев, Изд. Института отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины: 30.

11. Мельников ОФ, Заяц ТА. 1999. Сравнительная оценка радиоизотопного и спектрофотометрического методов регистрации цитолиза. Лаб диагностика. 2: 32—34.

12. Никулин БА 2008. Оценка и коррекция иммунного статуса. М, ГЭОТА: 375.

13. Симбирцев АС. 2004. Цитокины: классификация и биологические функции. Цитокины и воспаление. 3;2: 16—22.

14. Соминина АА, Бурцева ЕИ, Лобова ТГ. 2006. Выделение вирусов гриппа в клеточных культурах и куриных эмбрионах и их идентификация. Метод рекомендации. Спб: 24.

15. Определитель бактерий Берджи. В 2 т. Пер. с англ. Под ред. ДЖ Хоулта, Н Крига, П Снита, Дж Стейли, С Уильямса. М, Мир. 1997: 368.