• Ефективність застосування самоелімінуючих пробіотиків-антагоністів при захворюваннях кишечника у дітей раннього віку
ua До змісту

Ефективність застосування самоелімінуючих пробіотиків-антагоністів при захворюваннях кишечника у дітей раннього віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):90–97

Ефективність застосування самоелімінуючих пробіотиків-антагоністів при захворюваннях кишечника у дітей раннього віку

Марушко Р. В., Марушко Т. Л.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

УДК 616.34N009.11N053.36:615.874.2

 

Мета: вивчення ефективності та безпеки застосування самоелімінуючого споротвірного пробіотика-антагоніста «Біоспорин-Біофарма» (виробництва «ПрАТ Біофарма», Україна) у комплексі лікування функціональних та органічних

захворювань кишечника у дітей раннього віку.

Пацієнти і методи. Обстежено 75 дітей раннього віку (від 3 міс. до 3 років життя) з функціональними та органічними захворюваннями кишечника. Залежно від схеми пробіотикотерапії всі діти були розподілені на дві групи. Ефективність застосування самоелімінуючого пробіотика-антагоніста «Біоспорин-Біофарма» вивчалася на підставі даних загальноклінічних та лабораторних досліджень, у тому числі бактеріологічних та імунологічних (TNF-á у сироватцікрові, SIgA, лізоцим у копрофільтратах).

Результати. Проведені дослідження показали високу частоту та виразність кишкового дисбіозу не тільки при органічних, але й при функціональних захворюваннях кишечника. Використання «Біоспорин-Біофарма» в якості препарату першої ланки для корекції дисбіозу кишечника в комплексній терапії функціональних та запальних захворювань кишечника у дітей раннього віку мало виразний позитивний ефект на клінічний перебіг цих захворювань, сприяло відновленню та тривалому збереженню високого рівня індигенної мікрофлори кишечника, нормалізації стану імунної системи.

Висновки. Результати дослідження дозволяють рекомендувати самоелімінуючий пробіотик-антагоніст «Біоспорин-Біофарма» в якості препарату першої ланки для корекції дисбіозу кишечника в комплексній терапії органічних та функціональних захворювань кишечника у дітей раннього віку, починаючи від 3 місяців життя. Ключові слова: діти раннього віку, захворювання кишечника, лікування, пробіотики, Біоспорин.

 

Литература:

1. Германенко И. Г. Дисбактериоз кишечника у детей / И. Г. Германенко // Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. — 2014. — № 2. — С. 67—72.

2. Инновационные многовидовые мультиштаммовые пробиотики в клинической практике / Э. П. Яковенко, Е. В. Аникина, А. В. Яковенко [и др.] // Лечащий врач. — 2014. — № 5. — С. 15—21.

3. Казмірчук В. Є. Вивчення ефективності і безпечності застосування Субаліну при лікуванні ГРВІ у часто і тривало хворіючи пацієнтів / В. Є. Казмірчук, Д. В. Мальцев // Суч. інфекції. — 2010. — № 3. — С. 100—106.

4. Калюжин О. В. Пробиотики как современные средства укрепления противоинфекционной иммунной защиты: миф или реальность? / О. В. Калюжин // РМЖ. —2012. — № 28. — С. 1395—1402.

5. Костюкевич О. И. Влияние кишечной микрофлоры на здоровье человека. От патогенеза к современным методам коррекции дисбиоза / О. И. Костюкевич // РМЖ. — 2011. — № 5. — Р. 304—309.

6. Похиленко В. Д. Пробиотики на основе спорообразующих бактерий и их безопасность / В. Д. Похиленко, В. В. Перелыгин // Химич. и биологич. безопасность. — 2007. — № 2—3. С. 32—33.

7. Применение Биоспорина при лечении кишечных инфекций / Легеза К. Н., Чаплинский В. Я., Сорокулова И. Б. [и др. ] // Совр. педиатрия. — 2013. — № 5. — C. 1—3.

8. Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення : наказ МОЗ України від 29.01.2013 № 59. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. — Назва з екрану.

9. Протимікробна активність біоспорину: дослідження in vitro / О. П. Корнійчук, Л. М. Бурова, Г. С. Лаврик [и др.] // Совр. педиатрия. — 2013. — Т. 6, № 54. — С. 1—5.

10. Псахис И. Б. Современные возможности и перспективы использования пробиотиков группы самоэлиминирующихся антагонистов в терапии инфекционных заболеваний / И. Б. Псахис, Т. Е. Маковская // Здоровье ребенка. — 2014. — Т. 55, № 4. — С. 91—95.

11. Сафонова М. А. Пробиотические препараты для коррекции микроэкологических нарушений кишечника / М. А. Сафонова, О. Ю. Кузнецов // Вестн. Ивановской мед. акад. —2012. — Т. 17, № 1. — С. 49—54.

12. Скрыпник И. Н. Современные cпорообразующие пробиотики в клинической практике / И. Н. Скрыпник, А. С. Мас лова // Суч. гастроентерол. — 2009. — № 3, № 47. — C. 81—90.

13. Урсова Н. И. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста: проблема, анализ обобщенных данных / Н. И. Урсова // Совр. педиатрия. —2009. —Т. 8, № 6. — С. 48—54.

14. Успенский Ю. П. Перспективы использования мультивидовых пробиотиков для профилактики развития антибиотик-ассоциированной диареи / Ю. П. Успенский, С. М. Захаренко, Ю. А. Фоминых // Эксперимент. и клин. гастроэнтерол. — 2013. — № 2. — С. 54—56.

15. Ушкалова Е. А. Роль пробиотиков в гастроэнтерологии / Е. А. Ушкалова // Фарматека. — 2007. — № 6. — С. 16—23.

16. Шумилов П. В. Нерешенные вопросы патогенеза воспалительных заболеваний кишечника у детей. Роль пристеночной микрофлоры кишечника / П. В. Шумилов // Педиатрич. фармакол. — 2010. — Т. 7, № 5. — С. 54—58.

17. Dysfunction of the intestinal microbiome in inflammatory bowel disease and treatment / X. C. Morgan, T. L. Tickle, H. Sokol [et al.] // Genome Biol. — 2012. — Vol. 13, № 9. — R79 doi: 10.1186/gb-2012—13—9-r79

18. Goodrich J. K. Human genetics shape the gut microbiome / J. K. Goodrich, J. L. Waters, A. C. Poole // Cell. — 2014. — Vol. 159, № 4. — Р. 789—799.

19. Guandalini S. Prebiotics and probiotics in irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease in children / S. Guandalini, E. Cernat, D.Moscoso // Benef. Microbes. — 2014. — Vol. 12. —P. 1—9.

20. Intestinal microbiota in health and disease: Role of bifidobacteria in gut homeostasis / Tojo R., Suarez A., Clemente M. G.[et al.] // World J. Gastroenterol. — 2014. — Vol. 20, № 41. — Р. 15163—15176.

21. Mai V. Recent advances and remaining gaps in our knowledge of associations between gut microbiota and human health / V. Mai, P. V. Draganov // World J. Gastroenterol. — 2009. — Vol. 15, № 1. — Р. 81—85.

22. Metagenomics and development of the gut microbiota in infants / Y. Valles, M. J. Gosalbes, L. E. de Vries [et al.] // Clin. Microbiol. Infect. — 2012. — Vol. 18, Suppl. 4. — P. 21—26.

23. Mongkolthanaruk W. Classification of Bacillus beneficial substances related to plants, humans and animals / W. Mongkolthanaruk // J. Microbiol. Biotechnol. — 2012. —Vol. 22, № 12. — Р. 1597—1604.

24. Probiotic actions on diseases: implications for therapeutic treatments / Chiu Y. H., Lin S. L., Tsai J. J., Lin M. Y. // Food Funct. — 2014. — Vol. 5, № 4. — Р. 625—634.

25. Shenderov B. A. Metabiotics: novel idea or natural development of probiotic conception / B. A. Shenderov // Microb. Ecol. Health Dis. — 2013. — Vol. 12, №24. doi: 10.3402/mehd.v24i0.20399.

26. Suvorov A. Gut microbiota, probiotics, and human health / A. Suvorov // Biosci. Microbiota Food Health. — 2013. — Vol. 32, № 3. — Р. 81—91.

27. The toll_like receptor 2 pathway establishes colonization by a commensal of the human microbiota / J. L. Round, S. M. Lee, J. Li [et al.] // Science. — 2011. — Vol. 332. — P. 974—977.