• Ефективність застосування крапельної форми ферменту лактази «Мамалак» при ротавірусній інфекції у дітей
ua До змісту

Ефективність застосування крапельної форми ферменту лактази «Мамалак» при ротавірусній інфекції у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):102-108; doi 10.15574/SP.2015.65.102

 

Ефективність застосування крапельної форми ферменту лактази «Мамалак» при ротавірусній інфекції у дітей

 

Незгода І. І., Науменко О. М., Асауленко А. А., Онофрійчук О. С., Южаніна В. М., Бровінська Л. М., Сінчук Н. І., Колесник А. М.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна

 

Мета: вивчити ефективність використання крапельної форми ферменту лактази «Мамалак» у комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей раннього віку.

 

Пацієнти і методи. Під спостереженням перебувало 40 хворих віком від 3 міс. до 1 року з ротавірусною інфекцією, які отримували природне вигодовування без додавання низько- та безлактозних сумішей. Усім дітям проводився комплекс загальнолабораторних досліджень. Для встановлення етіологічного чинника застосовувався СITO TEST ROTA (Фармаско) для виявлення ротавірусного антигену та бактеріологічне дослідження випорожнень для індикації бактеріальної флори. Комплексне лікування включало базисну терапію відповідно до протоколів. Діти основної групи (n=20) з першого дня стаціонарного лікування отримували під час годування крапельну форму ферменту лактази «Мамалак» у віковому дозуванні.

 

Результати. Застосування ферменту лактази прискорило ліквідацію основних клінічних симптомів РВІ у дітей — блювання та нормалізацію консистенції випорожнень. Також на тлі застосування ферменту лактази «Мамалак» швидше нормалізувалися показники копроцитограми, які свідчили про синдром мальабсорбції.

 

Висновки. Використання ферменту лактази достовірно сприяє зменшенню проявів вторинної лактазної недостатності при РВІ та дозволяє скоротити термін перебування в стаціонарі.

 

Ключові слова: ротавірусна інфекція, лактазна недостатність, замісна ферментотерапія, грудне вигодовування, діти.

 

REFERENCES

1. Абатуров АЕ, Степанова ЮЮ. 2013. Ротавирусная инфекция у детей. Монография. К.

2. Боднарюк ОВ. 2013.Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична характеристика, шляхи удосконалення лікування. Автореф. дис. канд. мед. наук. Спец. 14.01.13. К: 21.

3. Васильев БЯ, Васильева РИ, Лобзин ЮВ. 2000. Острые кишечные заболевания. Ротавирусы и ротавирусная инфекция. СПб, Лань: 268.

4. Крамарев СА, Закордонец ЛВ. 2011. Ротавирусная инфекция: эпидемиология и профилактика. Здоровье ребенка. 1(28): 53—55.

5. Куличенко ТВ. 2009. Ротавирусная инфекция у детей. Вопросы диагностики в педиатрии. 2: 17—23.

6. Мазанкова ЛН, Яковлева ГЮ, Ардатская МД. 2011. Ротавирусная инфекция у детей раннего возраста: обоснование пробиотической терапии. Детские инфекции. 10;2: 52—56.

7. Мазанкова ЛН, Ильина НО. 2007. Современные аспекты диагностики и лечения острых кишечных инфекций у детей. Рос вестн перинатол и педиатрии. 2: 4—10.

8. Малый ВП, Волобуева ОВ. 2006. Вирусные диареи. Междунар мед журн. 4: 69—75.

9. Незгода ИИ, Малый ВП, Боднарюк ЕВ. 2010. Вирусные диареи. Х, ООО «ЭДЭНА»: 110.

10. Незгода ІІ, Боднарюк ОВ. 2014. Патогенетична та клініко-імунологічна характеристика застосування Saccharomyces boulardii при рота вірусній інфекції у дітей. Клін імунол, алергол та інфектол. 5(74): 37—41.

11. Абатуров АЕ, Степанова ЮЮ, Кривуша ОЛ, Герасименко ОМ. 2013. Подходы к лечению ротавирусной инфекции у детей. Совр педиатрия. 1(49): 1—4.

12. Шадрин ОГ, Марушко ТЛ, Мисник ВП и др. 2011. Проблемные вопросы течения и терапии лактазной недостаточности у детей раннего возраста. Совр педиатрия. 6(40): 1-6.

13. Халиуллина СВ, Анохина ВА, Гутор ИА. 2010. Вторичная лактазная недостаточность в клинике ротавирусных кишечных инфекций у детей. Практич медицина. 6(45): 44—47.

14. De Vos B, Vesikari T, Linhares AC et al. 2004. A rotavirus vaccine for prophylaxis of infants against rotavirus gastroenteritis. Pediatr Infect Dis J. 23;Suppl 10: 179-82.

15. Lopman B, Vennema H, Kohli E et al. 2004. Increase in viral gastroenteritis outbreaks in Europe and epidemic of new norovirus. Lancet. 363(9410): 682—688.

16. Usai-Satta P, Scarpa M, Oppia F, Cabras F. 2012. Lactose malabsorption and intolerance: What should be the best clinical management. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 6;3(3): 29—33.

17. Rockx B, Vennema H et al. 2002. Natural history of human Calicivirus infection: a prospective cohort study. J Infect Dis. 35: 246—253.

18. Walter J, Mitchell D. 2003. Astrovirus infection in children. Curr Opin Infect Dis. 3: 547-253.