• Ефективність препарату «Гербіон сироп плюща» у лікуванні дітей із гострим бронхітом
ua До змісту

Ефективність препарату «Гербіон сироп плюща» у лікуванні дітей із гострим бронхітом

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):50-56; doi 10.15574/SP.2015.65.50

 

Ефективність препарату «Гербіон сироп плюща» у лікуванні дітей із гострим бронхітом

 

Синоверська О. Б., Макян С. В.

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна

Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня, Україна

 

У статті наведено результати дослідження клінічної ефективності рослинного препарату Гербіон сироп плюща у лікуванні дітей із гострим простим бронхітом. Показано, що 10-денний курс лікування препаратом індукує повну клінічну ремісію захворювання (нормалізація температури тіла, зникнення проявів загальної інтоксикації, регрес кашлю та нормалізація показників аускультативної картини в легенях). Ефективність вказаного медикаментозного курсу підтверджена динамікою показників комп’ютерної фоноспірографії, що об’єктивізували характер та інтенсивність аускультативних змін, притаманних гострому простому бронхіту на початку та в процесі лікування. Доведено, що застосування рослинного препарату Гербіон сироп плюща у дітей із гострим бронхітом є не лише ефективним, але й безпечним варіантом фармакологічної опіки таких пацієнтів.

 

Ключові слова: гострий простий бронхіт, лікування, діти, Гербіон сироп плюща.

 

REFERENCES 
1. Антипкін ЮГ. 2004.Наукові та практичні питання дитячої пульмонології. Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі. Мат 11-го з’їзду педіатрів України. К: 93.

2. Банадига НВ. 2010. Бронхіти у дітей. Тернопіль, Воля: 192.

3. Банадига НВ. 2013. Вибір антибактеріальної терапії в лікуванні бронхітів у дітей. Здоровье ребенка. 1: 44.

4. Волосовец АП, Кривопустов СП, Юлиш ЕИ. 2004. Антимикробная терапия распространенных заболеваний в детском возрасте. К.

5. Дудник ВМ. 2013. Нові можливості застосування секретолітиків у комплексній терапії гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку. Астма та алергія. 4: 82—86.

6. Жигунова АК. 2012. Фитотерапия острого и хронического бронхи та с применением препарата Бронхипрет: доказанная эффективность. Укр мед часоп. 4(90): 69—78.

7. Зузук БМ. 2011. Плющ вьющийся. Hedera helix L. (аналитический обзор). Провизор: 26—29.

8. Смирнова МО, Розинова НН, Костюченко МВ и др. 2007. Клинические и патогенетические особенности разных вариантов хронического бронхита у детей. Рос вестн перинатол и педиатрии. 3: 22—27.

9. Кобец Т. 2005. Патогенетическая терапия острых бронхитов у детей. Medicus Amicus. 5.

10. Костроміна ВП, Речкіна ОО, Усанова ВО. 2005. Сучасні підходи до лікування захворювань органів дихання у дітей. Методичні рекомендації. Укр пульмон журн. 3: 68-72.

11. Лапшин ВФ. 2009. Бронхіти у дітей. Погляд педіатра. Medical Nature. 1: 8—11.

12. Майданник ВГ. 2003. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей у детей. К, Аспект Полиграф: 177.

13. Марушко ЮВ, Московенко ОД, Брюзгіна ТС. 2013. Ефективність сиропу первоцвіту в лікування гострих бронхітів у дітей. Совр педиатрия. 5: 80—84.

14. Попп М. 2007. Технология фитониринга: неисчерпаемый потенциал, большие перспективы. Здоровье Украины. 13—14: 60—61.

15. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія». Наказ МОЗ України від 13.01.2005 р. № 18. http://www.moz.gov.ua.

16. Стриж ВО, Костроміна ВП. 2010. Гострий бронхіт у дітей: сучасні аспекти протизапальної терапії. Совр педиатрия. 1(29): 1—6.

17. Антипкін ЮГ, Арабська ЛП, Смірнова ОА та ін. 2003. Сучасні підходи до діагностики, профілактики рецидивуючих і хронічних бронхітів у дітей. К: 122.

18. Гаймоленко ИН, Третьякова НН, Тихоненко ОА, Панченко АС. 2011. Факторы риска и механизмы развития частой респираторной заболеваемости у детей. Пульмонология. 5: 29—33.

19. Майданник ВГ, Емчинская ЕА, Макаренкова АА, Макаренков АП. 2013. Фоноспирографическая диагностика клинико-рентгенологических форм внебольничной пневмонии у детей. Междунар журн педиатрии, акушерства и гинекол. 3;2: 49—56.

20. Gepdiremen A, Mshvildadze V, Suleyman H, Elias R. 2005. Acute anti-inflammatory activity of four saponins isolated from ivy: alpha-hederin, hederasaponin-C, hederacoichiside-E and hederacoichiside-F in carrageenan-induced rat paw edema. Phytomedicine. 12(6—7): 440-444.

21. Bolbot Yu, Prokhorov E, Mokia S et al. 2004. Comparing the efficacy and safety of high-concentrate (5-7.5:1) ivy leaves extract and Acetylcysteine for treatment of children with acute bronchitis. Drugs of Ukraine.

22. European Medicines Agency. Assessment report on Hedera helix L. Folium. London, EMEA, 2010: 87.

23. Gulcin I, Mshvildadze V, Gepdiremen A. 2004. Antioxidant activity of saponins isolated from ivy: alpha-hederin, hederasaponin-C, hederacoichiside-E and hederacoichiside-F. Planta Med. 70(6): 561—563. http://dx.doi.org/10.1055/s-2004-827158; PMid:15241892

24. Holzinger F, Chenot JF. 2011. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (hedera helix) for acute upper respiratory tract infections. Evid Based Complement Alternat. Med: 382—89.