• Ефективний гемостаз у гінекологічній практиці
ua До змісту

Ефективний гемостаз у гінекологічній практиці

HEALTH OF WOMAN. 2016.10(116):94–97; doi 10.15574/HW.2016.116.94 
 

Ефективний гемостаз у гінекологічній практиці


Грищенко О. В., Бобрицька В. В.

Харківська медична академія післядипломної освіти


Мета дослідження: вивчення клінічної ефективності препарату Ціклокапрон-Здоров’я і його впливу на ланки гемостазу у випадках аномальних маткових кровотеч (АМК), а також порівняння ефективності комплексного методу зупинки кровотеч і гормонального гемостазу.


Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 60 пацієнток з АМК у віці 35–46 років із метрорагіями. Пацієнтки були розподілені на три групи відповідно до терапії: І група (n=20) отримувала препарат Ціклокапрон-Здоров’я 10 мл (1 г транексамової кислоти) з метою гемостазу; ІІ група (n=20) – хірургічний гемостаз – роздільне вишкрябування або гістероскопія у поєднанні з внутрішньовенним введенням Циклокапрону 10 мл (1 г); ІІІ група (n=20), в якій гемостаз був досягнутий за допомогою комбінованого естроген-гестагенного препарату (етинілестрадіол 30 мг у поєднанні з дезогестрелом 150 мг).


Результати. Проведена терапія АМК із застосуванням внутрішньовенних інфузій Циклокапрону 1 г. Препарат вводили пацієнткам до проведення кюретажу, а також як гемостатичний засіб для пацієнток з попереднім гістологічним результатом стану ендометрія. Внутрішньовенне введення Циклокапрону у дозі 1 г жінкам з аномальними матковими кровотечами дозволяє домогтися значного гемостатического ефекту, значно скорочує обсяг крововтрати.


Заключення. Препарат є клінічно ефективним і безпечним. Препарат може бути рекомендований для включення в алгоритм стандартів надання екстреної допомоги пацієнткам з АМК. Крім того, безпека препарату дозволяє рекомендувати його для всього спектру можливих клінічних ситуацій в акушерстві та гінекології, ускладнених геморагіями.


Ключові слова: аномальні маткові кровотечі, гемостаз, Циклокапрон-Здоров’я.


Література: 
1. Аномальные маточные кровотечения (Адаптированное клиническое руководство)// Приказ МЗ Украины № 353 «Об утверждении и внедрении медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи при аномальных маточных кровотечениях» от 13.04.2016 г.

2. Карпенко Н. Транексамовая кислота в лечении аномальных маточных кровотечений / Н. Карпенко // Здоров’я України. – 2014. – № 3. – С. 49.

3. Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М., Замятин М.Н. Кровосберегающий эффект транексамовой кислоты: клиническое значение /Фарматека. – 2008; 16:17–22.

4. Gultekin M. Role of a non-hormonal oral anti-fibrinolytic hemostatic agent (tranexamic acid) for management of patients with dysfunctional uterine bleeding // Gultekin M, Diribas K, Buru E, Gцkзeoglu MA.// Clin Exp Obstet Gynecol. – 2009; 36(3):163. PMid:19860359

5. Senthong AJ. The effect of tranexamic acid for treatment irregular uterine bleeding secondary to DMPA use// Senthong AJ, Taneepanichskul SJ // Med Assoc Thai. – 2009 Apr; 92(4):461–5.