• Досвід застосування препарату «Ергоферон» у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями
ua До змісту

Досвід застосування препарату «Ергоферон» у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):30-33; doi 10.15574/SP.2015.65.30

 

Досвід застосування препарату «Ергоферон» у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями

 

Крамарьов С. О., Закордонець Л. В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

 

Мета: дослідження ефективності застосування препарату «Ергоферон» у лікуванні дітей із гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ).

 

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилось 60 дітей з ГРВІ середнього ступеня важкості віком від 4 до 17 років. Діти основної групи (30 осіб) у комплексній терапії отримували препарат «Ергоферон». Діти контрольної групи (30 осіб) отримували лише симптоматичну терапію ГРВІ. У перший та третій день лікування збирали зразки слини для визначення рівня секреторного імуноглобуліну А, альфа-інтерферону та гамма-інтерферону.

 

Результати. На тлі застосування «Ергоферону» на один-два дні скорочувалась тривалість основних проявів ГРВІ (закладеність носа, риніт, катаральні прояви, лихоманка, слабкість). Встановлено імуномодулючий вплив препарату — зростання секреції секреторного імуноглобуліну А, альфа- та гамма-інтерферонів при зниженому вихідному рівні продукції.

 

Висновки. Застосування «Ергоферону» при ГРВІ у дітей є безпечним та перспективним методом лікування захворювання.

 

Ключові слова: гострі респіраторно-вірусні інфекції, діти, лікування, Ергоферон.

 

REFERENCES 
1. Захарова ИН, Малиновская ВВ, Коровина НА и др. 2011. Клинико-иммунологическое обоснование местного применения интерферонов при респираторной вирусной инфекции у детей. Вопр совр педиатрии. 10: 117—122.

2. Компендиум (лекарственные препараты). Под ред. В Коваленко. К, Морион ЛТД. 2013: 2360.

3. Bright RA, Shay DK, Shu B et al. 2006. Adamantane resistance among influenza A viruses isolated early during the 2005-2006 influenza season in the United States. JAMA. 295: 891-894.

4. Rhedin S, Lindstrand A, Rotzen-Оstlund M et al. 2014. Clinical utility of PCR for common viruses in acute respiratory illness. Pediatrics. 133(3): 538—545.

5. Henderson D. 2014, Aug 4. Influenza: Complications in 1 in 3 рreviously healthy kids. Medscape Medical News. http://www.medscape.com/index/list_1102_2.

6. http://www.dsesu.gov.ua/ua/sanepidsituatsiya/hrvi-a-hryp/item/693-zakhvoriuvanist-naselennia-na-hryp-ta-hostri-respiratorni-virusni-infektsii-u-2013-2014-rokakh-v-ukraini.

7. Bright RA, Medina MJ, Xu X et al. 2005. Incidence of adamantane resistance among influenza A (H3N2) viruses isolated worldwide from 1994 to 2005: a cause for concern. Lancet. 366: 1175—1181.