• Досвід післядипломної підготовки медичних сестер з питань надання паліативної та хоспісної допомоги 
ua До змісту

Досвід післядипломної підготовки медичних сестер з питань надання паліативної та хоспісної допомоги 


INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.2(2):89-92; doi 10.15574/IJRPM.2015.01.89 
 

Досвід післядипломної підготовки медичних сестер з питань надання паліативної та хоспісної допомоги 
 

Мішуренко О. В., Лукіна Г. О.

Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, Україна 
 

Показано досвід проведення короткотермінових циклів тематичного удосконалення для медичних сестер первинної ланки. Такі цикли мають перспективу впровадження у систему безперервного професійного розвитку медсестер. Наголошується на актуальності навчання медсестер наданню паліативної та хоспісної допомоги. 
 

Ключові слова: паліативна та хоспісна допомога, безперервна післядипломна освіта, сімейна медична сестра. 
 

Література: 
1. Братусь ВД, Фомін ПД. 2003. Шляхи інтеграції медичних університетів у систему медичної освіти країн Заходу. Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування. 6: 23–40.

2. Лазоришинець ВВ, Банчук МВ, Волосовець ОП, Фещенко ІІ. 2008. Вища медична освіта України на сучасному етапі. Проблеми суч мед науки та освіти. 4: 5–10.

3. Вища освіта України і Болонський процес. Навч посіб. За ред. ВГ Кременя. Київ-Тернопіль, Богдан. 2004: 368.

4. Казаков ВМ, Талалєнко ОМ, Первак МБ. 2009. Новітні тенденції розвитку європейської медичної освіти. Медична освіта. 2: 30–44.

5. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині. Програма для ВМ(Ф)НЗ I–III р.а. за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа». Укладачі МБ Шегедин та ін. Київ. 2011.

6. Князевич В, Губський Ю, Полуніна С, Царенко А. Проблеми розвитку паліативної допомоги в Україні. Пропозиції щодо їх подолання. http://www.apteka.ua/ article/6348.

7. Хобзей МК, Чернишенко ТІ, авторський колектив Черкаського базового медичного коледжу. 2013. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій. Київ, ВСВ «Медицина»: 256.

8. Шатило ВЙ, Яворський ПВ. 2010. Паліативна медицина. Підручник. Київ, ВСВ «Медицина»: 200.