• Дослідження впливу об’єму трансфузії донорських еритроцитів під час операції артеріального переключення у новонароджених на безпосередні результати лікування
ua До змісту

Дослідження впливу об’єму трансфузії донорських еритроцитів під час операції артеріального переключення у новонароджених на безпосередні результати лікування

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):83-86; doi 10.15574/SP.2015.65.83

 

Дослідження впливу об'єму трансфузії донорських еритроцитів під час операції артеріального переключення у новонароджених на безпосередні результати лікування

 

Жовнір В. А., Кузьменко С. О., Часовський К. С.

Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ

 

Мета: визначення об'єму гемотрансфузії донорських еритроцитів під час операції артеріального переключення у новонароджених, що супроводжується погіршенням безпосередніх результатів лікування. Пацієнти і методи. У дослідження увійшов 251 новонароджений, прооперований протягом періоду новонародженості з приводу транспозиції магістральних судин. Для визначення впливу кількості перелитої крові на безпосередні результати лікування пацієнти були розподілені на чотири групи залежно від кількості перелитих компонентів донорської крові. Аналізувалися кількість перелитих донорських еритроцитів під час операції артеріального переключення, а також тривалість штучної вентиляції легень (ШВЛ) та перебування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ).

 

Результати. Встановлено, що тривалість ШВЛ статистично значуще збільшується при застосуванні 70 мл донорських еритроцитів під час кардіохірургічного втручання. Тривалість перебування у ВРІТ статистично значуще збільшується при переливанні донорських еритроцитів в об'ємі, що перебільшує 110 мл.

 

Висновки. Отримані дані можна використовувати при прогнозуванні безпосередніх результатів лікування новонароджених з ТМС.

 

Ключові слова: новонароджений, транспозиція магістральних судин, операція артеріального переключення, гемотрансфузія.

 

REFERENCES

1. Часовський КС. 2014. Застосування аутологічної пуповинної крові при корекції складних вроджених вад серця в умовах штучного кровообігу. Автореф. дис. канд. мед. наук. К: 24.

2. Yomtovian R, Lazarus HM, Goodnough LT et al. 1993. A prospective microbiologic surveillance program to detect and prevent the transfusion of bacterially contaminated platelets. Transfusion. 33: 902—909.

3. AuBuchon JP, Birkmeyer JD, Busch MP. 1997. Safety of the blood supply in the United States: opportunities controversies. Ann Intern Med. 127: 904—909.

4. Goodnough LT, Shander A, Brecher ME. 2003. Transfusion medicine: looking to the future. Lancet. 361: 161—169.

5. Harrison E, Bolton Ph. 2011. Serious hazards of transfusion in children (SHOT). Pediatric Anesthesia. 21;1: 10—13.