• Дослідження відмінностей між самооцінкою дитини і результатами клінічного обстеження при дитячій депресії
ua До змісту

Дослідження відмінностей між самооцінкою дитини і результатами клінічного обстеження при дитячій депресії

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):136–138

Дослідження відмінностей між самооцінкою дитини і результатами клінічного обстеження при дитячій депресії

Рагимович Р. І.

АМУ, кафедра психіатрії, м. Баку

УДК 616.89N06:616

 

Мета: виявити відмінності між самоцінкою дитини та клінічною оцінкою та обговорити проблеми, що виникають у цьому зв'язку.

Пацієнти і методи. У дослідження було включено 15 хлопчиків і 10 дівчаток віком 7—12 років, що звернулися зі скаргами на втрату інтересу, замкненість, зниження успішності на кафедру дитячої психіатрії. Контрольну групу склали 14 хлопчиків і 11 дівчаток такого самого віку. Усім дітям проводилось дослідження з використанням шкали виміру поведінки для дітей і підлітків віком 6—18 років, шкали депресії для дітей (ШДД), шкали інтелекту для дітей Векслера.

Результати. Після психіатричного клінічного обстеження хворим було встановлено діагноз «Великий депресивний епізод». Середній бал за ШДД в основній групі склав 13,52, у контрольній — 5,96. Деякі діти з основної групи не прошли прохідний бал за ШДД. Крім депресивного розладу, найчастішими психічними захворюваннями виявились дистимічний і тривожний розлади. Удітей контрольної групи психічних розладів не виявлено.

Висновки. Використані шкали є досить популярними у дитячій психіатрії, однак є необхідність застосування у дослідженнях більш точних і застосовуваних у різних галузях шкал.

Ключові слова: дитяча депресія, самооцінка, шкала виміру.

 

Література:

1. Achenbach T. M. Manual for the Child Behavior Checklist/4—18 and 1991 Profile / T. M. Achenbach. — University of Vermont, Department of Psychiatry. Burlington, VT, 1991.

2. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1998). Summary of the practice parameters for the assesment and treatment of children and adolescents with depressive disorders // J. Am. Acad. Child Adolesc Psychiatry. — Vol. 37. — P. 1234—1238.

3. Aysev A. S. Cocuk ve Ergen Ruh Sagligi ve hastaliklari / A. S. Aysev, Y. I. Taner. — Asimetrik Paralel Yayinevi, Ankara, 2007.

4. Child Behaviour Checklist Findings Further Support Comorbidity between ADHD and Major Depression in a Referred Sample / Biederman J., Faraone S., Mick E. [et al.] // JAACAP 1996. — Vol. 35. — P. 6.

5. Depressive disorders in childhood. IV. A longitudinal study of comorbidity with and risk for anxiety disorders / Kovacs M., Gatsonis C., Paulauskas S. L., Richards C. // Arch Gen Psychiatry. — 1989. — Vol. 46. — P. 776—782.

6. Engeler A. (2004). M.I.N.I. Araclari Turkce Uyarlama 5.0.0.

7. IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health / Rey J. M. (editor); International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). — Geneva, 2012.

8. Kovacs M. Stability and change in childhood-onset depressive disorders: Longitudinal course as a diagnostic validator / M. Kovacs, C. Gatsonis // The validity of psychiatric diagnosis / L. N. Robins, J. E. Barrett (eds). — New York : Raven Press, 1989. — P. 57—75.

9. Lewis M. Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook / M. Lewis. — Lippincott Williams & Wilkins, 2002.

10. Sheehan D. V. The MINI International Neuropsychiatric Interview (MINI): The development and validation of structured diagnostic psychiatric interview / D. V. Sheehan, Y. Lecrubier, K. Harnett_Sheehan // J. Clin. Psychiatry. — 1998. — Vol. 59 (Supl. 20). — P. 22—33.

11. Wechsler D. Manual for the Wechsler Intelligence Scale for Children (rev.) / D. Wechsler. — New York : The Psychological Corporation, 1974.