• Динаміка рівня цитокінів алергічного запалення при застосуванні вітаміну D у дітей з алергічними захворюваннями
ua До змісту

Динаміка рівня цитокінів алергічного запалення при застосуванні вітаміну D у дітей з алергічними захворюваннями

 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):51-54; doi 10.15574/PP.2014.59.51 
 

Динаміка рівня цитокінів алергічного запалення при застосуванні вітаміну D у дітей з алергічними захворюваннями

 

Тяжка О.В., Сельська З.В.

 

Мета — визначити ІЛ!4 та ІЛ!10 у крові в дітей з алергічними захворюваннями в період застосування вітаміну D у них у різних дозах та в різні періоди захворювання.

 

 

Пацієнти та методи. Під нашим спостереженням перебувало 16 дітей з алергічними захворюваннями. Визначення 25(ОН)D в сироватці крові та ІЛ-4, ІЛ-10 у крові в дітей проводилось перед призначенням вітаміну D (первинно), після застосування вітаміну D у дозі 2000 МО щодня протягом двох місяців, після літньої пори та після застосування вітаміну D у високих дозах — 4000 МО щодня в період ремісії і 5000 МО щодня в період загострення хвороби, курс прийому — 2 місяці. 11 пацієнтам кожне визначення 25-гідроксикальциферолу та цитокінів алергічного запалення в крові проводилось у період загострення захворювання, а 5 пацієнтам — у період ремісії хвороби. Визначення 25(ОН)D проводилось за допомогою електрохемілюмінісцентного методу на аналізаторі Eleksys 2010 (Roche Diaggnostics, Німеччина) тест-системи Сobas. Визначення ІЛ-4 та ІЛ-10 в крові проводилося за допомогою наборів реактивів для імуноферментного аналізу.

 

 

Результати. Встановлено достовірну різницю між показниками ІЛ-4 у дітей з алергічними захворюваннями в період загострення хвороби первинно та після застосування холекальциферолу дозою 2000 МО щодня протягом 2 місяців (Z=2,845; p<0,05), також виявлено достовірну різницю між показниками у дітей первинно і після літа (Z=2,934; p<0,05) та первинно і після застосування 4000 МО (Z=2,934; p<0,05). Встановлено, що показник ІЛ-10 був достовірно нижчим після прийому препарату вітаміну D 4000–5000 МО порівняно з показником після літа (Z=2,023; p<0,05) та після прийому вітаміну D дозою 2000 МО (Z=2,023; p<0,05). У всіх дітей з алергічними захворюваннями спостерігалось полегшення перебігу основного захворювання та покращення загального стану після застосування вітаміну D в комплексній терапії. Кращий терапевтичний ефект відзначався після застосування холекальциферолу у високих дозах (4000–5000 МО щодня протягом 2 місяців).

 

 

Висновки. Таким чином, отримані нами дані показали, що вітамін D бере участь у процесах алергічного запалення. З огляду на це доцільно вважати, що холекальциферол має призначатись у період ремісії та загострення хвороби та, ймовірно, доза вітаміну D має підвищуватись у період загострення захворювання, оскільки потреба в цьому вітаміні в період загострення захворювання зростає.

 

 

Ключові слова: вітамін D, лікування, цитокіни алергічного запалення, ремісія хвороби, загострення захворювання.

 

Література: 
 

 

1. Аряєв МЛ. 2006. Атопічний дерматит у дітей і підлітків. К, Здоров'я: 7—26.

2. Бережная НМ. 2009. Роль клеток системы иммунитета в микроокружении опухоли. І. Клетки и цитокины — участники воспаления. Онкология 11(1): 6—17.

3. Дранник ГН. 2006. Клиническая иммунология и аллергология. К, Изд ООО «Полиграф Плюс»: 482.

4. Ласиця ОЛ, Ласиця ТС, Недельська СМ. 2004. Алергологія дитячого віку. Навч пос. К, Книга-плюс: 367.

5. Охотникова ЕН. 2008. Алергический «марш»: связь поколений и эскалация аллергии у детей (лекция). Современная педиатрия 21(4): 190—197.

6. 2007. Протокол надання медичної допомоги хворим на алергічні захворювання. Асоціація алергологів України. К, Вінниця: 40.

7. Тяжка ОВ, Сельська ЗВ. 2014. Застосування високих доз вітаміну Д в комплексі лікувально-реабілітаційних заходів для дітей з алергічними захворюваннями. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології 14(2): 16—19.

8. Шумна ТЄ. 2011. Сучасні погляди на лікування та профілактику алергічних захворювань у дітей. Здоровье ребенка 33(6): 88—93.

9. Johansson SG. 2006. The discovery of immunoglobulin E. Allergy Asthma Proc 27(2): 3—6.

10. Burning DA, Zhang Y, Murphy JR et al. 2010. Reduced serum levels of vitamin D in children with asthma is associated with increased corticosteroid. J Allergy Clin Immunol 125: 995—1000. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2010.03.008 ; PMid:20381849 PMCid:PMC2866800

11. Spergel JM, Paller AS. 2003. Atopic dermatitis and the atopic march. J Allergy Clin Immunol 112(6): 118—127.

12. Sutherland E.R., Golev E., Jackson LP et al. 2010. Vitamin D levels, lung function, and steroid response in adult asthma. Am J Respir Critical Damage Care Med 181: 699—704. http://dx.doi.org/10.1164/rccm.200911-1710OC ; PMid:20075384 PMCid:PMC2868500