• Діагностика та лікування водно-електролітних порушень у хворих на гострий інсульт на тлі супутнього цукрового діабету
ua До змісту

Діагностика та лікування водно-електролітних порушень у хворих на гострий інсульт на тлі супутнього цукрового діабету

HEALTH OF WOMAN. 2016.10(116):65–68; doi 10.15574/HW.2016.116.65 
 

Діагностика та лікування водно-електролітних порушень у хворих на гострий інсульт на тлі супутнього цукрового діабету


Галушко О. А.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


Мета дослідження: вивчення особливостей виникнення і перебігу електролітних порушень у хворих на гострий інсульт (ГІ) на тлі супутнього цукрового діабету (ЦД) та можливості їхньої корекції.


Матеріали та методи. Проведений аналіз лікування 416 пацієнтів з ГІ, яких розподілили на три групи: 1-а – хворі з встановленим до початку інсульту цукровим діабетом (ЦД), 2-а – хворі з уперше виявленим ЦД та 3-я – хворі без ЦД. Другим етапом проведено дослідження частоти порушень обміну магнію і фосфатів у хворих з ГІ (20 хворих з ГІ на тлі ЦД та 10 хворих з ГІ без ЦД).


Результати. Загалом різні види електролітних порушень спостерігалися у 73,9% пацієнтів з ГІ, при цьому у хворих з розладами вуглеводного обміну ці порушення виникали достовірно частіше, ніж у хворих без таких. Гіпомагніємія (<0,8 ммоль/л) спостерігалася у 2 з 10 хворих (20%) на ГІ без вуглеводних порушень та у 6 з 20 хворих (30%) на ГІ із супутнім ЦД. Гіпофосфатемія (<0,8 ммоль/л) не була виявлена у 2 хворих з ГІ із супутнім ЦД.


Заключення. Отже, у разі розвитку ГІ на тлі ЦД електролітні порушення виникають достовірно частіше, ніж у хворих без такої коморбідної патології, і потребують ретельного моніторингу і лікування.


Ключові слова: інсульт, електроліти, натрій, калій, хлор, магній, фосфати.


Література: 
1. Хобзей Н.К., Мищенко Т.С., Голик В.А., Ипатов А.В. Эпидемиология инсульта, клинические и экспертные аспекты в Украине // Судинні захворювання головного мозку. – 2010. – № 4. – С. 2–6.

2. Котов С.В., Исакова Е.В., Волченкова Т.В. Лечение больных с инсультом / В кн.: Котов С.В., Калинин А.П., Рудакова И.Г. Диабетическая нейропатия. – М.: ООО «Изд-во «Медицинское информационное агентство», 2011. – С. 380–398.

3. Галушко О.А. Порушення обміну калію, магнію, фосфору у хворих на діабетичний кетоацидоз // Медицина неотложных состояний. – 2013. – № 6 (53). – С. 152–154.

4. Шлапак І.П., Галушко О.А. Цукровий діабет: погляд з позиції лікаря-анестезіолога. Навчальний посібник. – К.: Книга-плюс, 2010. – 160 с.

5. The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008 // Cerebrovasc Dis. – 2008. – № 25 (5). – Р. 457–507. https://doi.org/10.1159/000131083; PMid:18477843

6. Coenraad M.J., Meinders A.E., Tall J.C. et al. Review Hyponatraemia in intracranial disorders. The Netherlands Journal of Medicine 2001:58; 123–127. https://doi.org/10.1016/S0300-2977(01)00087-0

7. Triches C, Schaan BD, Gross JL, Azevedo MJ. Macrovascular diabetic complications: clinical characteristics, diagnosis and management. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2009 Aug;53(6):698–708. PMid:19893911

8. Davey Smith G, Bracha Y, Svendsen KH, Neaton JD, Haffner SM, Kuller LH; Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. Incidence of type 2 diabetes in the randomized multiple risk factor intervention trial. Ann Intern Med. 2005 Mar 1;142(5):313–22. https://doi.org/10.7326/0003-4819-142-5-200503010-00006; PMid:15738450

9. Chiasson JL, Aris-Jilwan N, Bйlanger R, Bertrand S, Beauregard H, Ekoй JM, Fournier H, Havrankova J. Diagnosis and treatment of diabetic ketoacidosis and the hyperglycaemic hyperosmolar state. CMAJ. 2003 Apr 1;168(7):859–66. PMid:12668546 PMCid:PMC151994

10. Hasan MK, Hasan AB, Rubaiyat KA. Electrolyte Disturbances in Acute Phase of Stroke Patients. Dinajpur Med Col J 2013 Jan; 6 (1):12–16.