• Cучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні
ua До змісту

Cучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):39–43; doi 10.15574/SP.2014.64.39

Cучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні

Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда, Р.О. Моісеєнко

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

УДК 616N036.865N053.36N036.8:614.2+362.611

 

Проаналізовано сучасний стан мережі та нормативну базу з надання реабілітаційних послуг дітям раннього віку з обмеженнями життєдіяльності. Показано наявність суттєвих недоліків системи та запропоновано шляхи вирішення проблеми. Підкреслено доцільність та ефективність системи «раннього втручання».

Ключові слова: реабілітаційні послуги, діти-інваліди раннього віку, катамнез, раннє втручання, нормативна база.

 

Література:

1. Аналіз діяльності служби охорони матері і дитини в Україні / О. О. Дудіна, Н. Г. Гойда, Р. О. Моісеєнко, С. І. Осташко // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2011 рік / за ред. Р. В. Богатирьової. — К., 2012. — С. 139—184.

2. Доброва-Крол Н. Раннее вмешательство: Ключевые аспекты и международный опыт. Международный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) / Н. Доброва-Крол. — К., 2014. — 48 с.

3. Стандартные требования к организации деятельности службы раннего вмешательства / Аксенова О. Ж., Баранова Н. Ю., Емец М. М., Самарина Л. В. — СПб., 2012.

4. Раннее вмешательство: междисциплинараная помощь детям раннего возраста с нарушениями развития и их семьям: пособие для специалистов / под. ред. А. М. Кравцовой, А. В. Кукурузи. — Х. : ЩЩЩ «Планета-принт», 2013. — 208 с.

5. Національні підходи до впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги в Україні / за ред. Р. О. Моісеєнко. — К. : Експерт ЛТД, 2012. — 136 с.

6. Руководство по организации и деятельности перинатального центра / под ред. Н. Н. Володина, В. И. Кулакова, Р. А. Хальфина. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 471 с.

7. Barrett S. W. Economics of early childhood intervention / S. W. Barrett // Editors, Handbook of Early Childhood Intervention / J. P. Shonkoff, S. J. Meisels. — Second Edition. — Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2000.