• Частота та структура тиреоїдних порушень у жінок з безпліддям 
ua До змісту

Частота та структура тиреоїдних порушень у жінок з безпліддям 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):172–173 
 

Частота та структура тиреоїдних порушень у жінок з безпліддям 
 

Берая Д. Ю.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

Результати проведених досліджень свідчать, що у пацієнток із безпліддям рівень тиреоїдної патології в 3,8 разу вище у порівнянні з фертильними жінками (48% и 12,5%). У структурі патології щитоподібної залози переважає носійство антитіл до тиреопероксидази у поєднанні з ультразвуковими ознаками автоімунного тиреоїдиту (24% и 8,7%); субклінічний гіпотиреоз (8,6% и 2,5%) та еутиреоїдний зоб (7,8% и 2,5%). Результати анкетування, проведеного у жінок з безпліддям, свідчать про низьку діагностичну цінність клінічної симптоматики гіпотиреозу в порівнянні з лабораторною діагностикою у верифікації даного діагнозу. Інформативність симптомів була невисокою в межах від 16,1% до 27,8%, в той час як специфічність симптомів була значною в межах від 85,1% до 94,5%. Провідне місце у структурі причин безпліддя у жінок з автоімунним тиреоїдитом посідає зовнішній генітальний ендометріоз (34,4%); у пацієнток с гіпотиреозом – ендокринне безпліддя (29,8%), у жінок з еутиреоїдним зобом та без патології щитоподібної залози – трубно-перитонеальне безпліддя (33,3% і 39,8%). Отримані результати необхідно враховувати при розробленні алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. 
 

Ключові слова: безпліддя, тиреоїдна патологія. 
 

Література:

1. Йена ССК, Джаффе РБ. 2008. Репродуктивная эндокринология. Т. 2. Пер. с англ. М, Медицина:432.

2. Каширова ТВ. 2005. Менструальная и репродуктивная функция женщин с гипертиреозом. Материалы XV международной конференции РАРЧ «Ре-продуктивные технологии: сегодня и завтра». Чебоксары:69–70.

3. Перминова СГ. 2005. Нарушения репродуктивной функции у женщин с патологией щитовидной железы. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению. Под ред. Кулакова ВИ. М:231–246.

4. Петров ВН, Петрова СВ, Пятибратова ЕВ. 2010. Состояние репродуктивной системы у женщин с гиперплазией щитовидной железы. Новые горизонты гинекологической эндокринологии. М:52–56.

5. Фадеев ВВ. 2006. Репродуктивная функция женщин с патологией щитовидной железы. Проблемы репродукции 1:70–77.