• Аспекти репродуктивного здоров’я у жінок з низькою та надмірною масою тіла при народженні
ua До змісту

Аспекти репродуктивного здоров’я у жінок з низькою та надмірною масою тіла при народженні

HEALTH OF WOMAN. 2016.10(116):53–55; doi 10.15574/HW.2016.116.53 
 

Аспекти репродуктивного здоров’я у жінок з низькою та надмірною масою тіла при народженні


Назаренко Л. Г., Нестерцова Н. С.

Харківська медична академія післядипломної освіти

КЗОЗ «Харківський міський клінічний пологовий будинок № 6»


Мета дослідження: визначення особливостей менструальної функції і спектра розладів репродуктивного здоров’я у жінок, які народилися з низькою і надмірною масою тіла.


Матеріали та методи. У дослідження увійшли 122 практично здорові жінки репродуктивного віку, мешканки мегаполісу Східної України, з яких 53 (група I) були народжені з масою тіла 2500 г і менше і 69 (група II) – з масою тіла 4000 г і більше. Для досягнення поставленої мети проведено анонімне анкетування, а також персональне інтерв’ювання.

Оцінювали особливості становлення менструальної функції, її характеристики, частоту порушень менструального циклу, а також спектр гінекологічної патології, такої, яка вимагає терапевтичного, хірургічного або малоінвазивного втручання.


Результати. У даному дослідженні визначено взаємозв’язок особливостей сімейного анамнезу, перинатального розвитку, становлення менструального циклу і репродуктивної функції у жінок з різними варіантами відхилення маси тіла при народженні. Установлено взаємозв’язок між показником маси тіла при народженні та репродуктивною здатністю у майбутньому. Уточнено перинатальні фактори ризику виникнення жіночого фактора безплідності. Виявлено зв’язок між відхиленням від нормальної маси тіла при народженні і підвищеною частотою гінекологічної патології, яка вимагає хірургічних або малоінвазивних методів лікування, визначено тригерні фактори для гормонально-метаболічних порушень у популяції східноукраїнських жінок. Визначено необхідність диференційованого підходу до медичного супроводу жінок з різними варіантами відхилення масо-ростових показників при народженні.


Заключення. Отже, отримані дані про відставання у статевому розвитку і в подальшому про високу частоту безплідності у жінок, які народилися з низькою масою тіла, цілком узгоджуються з опублікованими в літературі даними, що відображають паралелізм здатності жінки до зачаття з масо-ростовими параметрами при народженні.


Ключові слова: низька маса тіла при народженні, надмірна маса тіла плода, гінекологічна патологія, безплідність.


Література: 
1. Белицына Л.В. Ожирение и репродуктивное здоровье / Белицына Л.В. // Журнал Ассоциации специалистов в области женского здоровья. – 2012. – № 3. – С. 3–25.

2. Раннее и позднее появление первой менструации (менархе) у девочек [Электронный ресурс] // Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Нацiональної академії медичних наук України». – Режим доступу: http: //iozdp. org.ua/ index.php/2012-09-03-08-35-35

3. Хурасева А.Б. Репродуктивное здоровье женщин, родившихся с полярными значениями массы тела: Автореф. дис. … д-ра мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство и гинекология» / Хурасева А.Б. – Волгоград, 2010. – 10 с.

4. Barker DJ. The thrifty phenotype hypothesis / Hales CN, Barker DJ // Br Med Bull. – 2001. – Vol. 60. – P. 5-20. https://doi.org/10.1093/bmb/60.1.5

5. Calkins K. Fetal Origins of Adult Disease / Calkins K., Sherin U. Devaskar // Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. – 2011. – Vol. 41(6). – P. 158–176. https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2011.01.001; PMid:21684471

6. Christina E. M. Wennerstrцm. Long-Term Survival of Individuals Born Small and Large for Gestational Age / E. Christina M. Wennerstrцm [et al.]// PLoS One. – 2015. – Vol. 10(9): e0138594. – doi: 10. 1371/ journal. pone.0138594

7. Hack M. Outcomes in young adulthood for very-low-birth-weight infants/ Hack M [et al.]// N Engl J Med. – 2002. – Vol. 346(3). – P. 149-57. https://doi.org/10.1056/NEJMoa010856; PMid:11796848

8. Ibбсez L. Polycystic ovaries after precocious pubarche: relation to prenatal growth / Ibбсez L [et al.] // Hum Reprod. – 2007. – Vol. 22(2). – P. 395-400.

9. Ibбсez L. Early puberty: rapid progression and reduced final height in girls with low birth weight / Ibбсez L [et al.]// Pediatrics. – 2000. – Vol. 106(5). P. 72-76. https://doi.org/10.1542/peds.106.5.e72

10. Ibбсez L. Precocious pubarche, hyperinsulinism, and ovarian hyperandrogenism in girls: relation to reduced fetal growth / Ibбсez L [et al.]// J Clin Endocrinol Metab. – 1998. – Vol. 83(10). – P. 3558-62. https://doi.org/10.1210/jc.83.10.3558https://doi.org/10.1210/jcem.83.10.5205; PMid:9768664

11. Ibбсez L. Exaggerated adrenarche and hyperinsulinism in adolescent girls born small for gestational age / Ibбсez L [et al.]// J Clin Endocrinol Metab. – 1999. – Vol. 84(12). – P. 4739-41. https://doi.org/10.1210/jc.84.12.4739https://doi.org/10.1210/jcem.84.12.6341; PMid:10599744

12. Neville K. Precocious pubarche is associated with SGA, prematurity, weight gain, and obesity / Neville K, Walker J // Arch Dis Child. – 2005. – Vol. 90(3). – P. 258–261. https://doi.org/10.1136/adc.2004.053959; PMid:15723910 PMCid:PMC1720316

13. Persson I. Influence of perinatal factors on the onset of puberty in boys and girls: implications for interpretation of link with risk of long-term diseases / Persson I [et al.]// Am J Epidemiol. – 1999. – Vol. 150(7). – P. 747-55. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a010077

14. Vikstrцm Josefin. Birth characteristics in a clinical sample of women seeking infertility treatment: a case–control study / Vikstrцm J [et al.]// BMJ Open. – 2014. – Vol. 4(3). – e004197. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-004197; PMid:24613821 PMCid:PMC3963097