• Асоціація діастолічної функції лівого шлуночка серця з індексом маси тіла у жінок 40–60 років зі збереженою фракцією викиду
ua До змісту

Асоціація діастолічної функції лівого шлуночка серця з індексом маси тіла у жінок 40–60 років зі збереженою фракцією викиду

HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 35–38; doi 10.15574/HW.2019.146.35
Кириченко Н. М.1, Ополонська Н. О.1, Степанець О. В.2
1Сумський державний університет
2Харківська медична академія післядипломної освіти

Діастолічна серцева недостатність (СН) – варіант універсального ускладнення захворювань і уражень серця, що характеризується порушенням функції і ремоделюванням міокарда. Оскільки ці процеси починаються до появи симптомів, особлива увага приділяється виявленню субклінічної діастолічної дисфункції лівого шлуночка (ДДЛШ) як предиктора формування СН.
Мета дослідження: визначення і характеристика поширеності ДДЛШ у популяції жінок 40–60 років залежно від індексу маси тіла (ІМТ).
Матеріали та методи. Обстежували жінок у віці 40–60 років без клінічних ознак СН, зі збереженою функцією викиду (ФВ) ЛШ, яким проводили ультразвукове обстеження для виявлення доклінічної ДДЛШ. Діастолічна функція була розділена на нормальну і ДД. Потім ДД була ранжована як легка, помірна і тяжка. Статистичне оброблення проводили з використанням Statistica for Windows.
Результати. Порушення діастолічної функції було виявлено у 383 (58,4%) пацієнтів, причому найбільш поширеною була І стадія: 359 (93,7%). З ІІ стадією ДД було виявлено 23 (6,0%) пацієнта і в 1 (0,3%) визначали ДД ІІІ стадії. ІМТ збільшувався пропорційно до стадій порушення діастолічної функції (р<0,001). Більшість пацієнтів з нормальною діастолічною функцією мали нормальну або надмірну масу тіла, у той час як пацієнти з ДД переважно страждали на ожиріння (p<0,001). Зі збільшенням ІМТ поширеність нормальної діастолічної функції знижувалася, при цьому поширеність ДД підвищувалася (p<0,0001).
Заключення. Збільшення ІМТ пов’язане з розвитком ДД як у групах пацієнтів з ожирінням, артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом, так і в ізольованій групі нормотензивних пацієнтів без цукрового діабету. Ці результати можуть свідчити про те, що ІМТ є незалежним предиктором розвитку ДД.
Ключові слова: діастолічна дисфункція, ожиріння, індекс маси тіла.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Баженова Е.А., Каронова Т.Л., Николайчук Е.И. и др. Нарушение диастолической функции левого желудочка и антропометрические показатели у пациентов с абдоминальным ожирением. Артериальная гипертензия. 2018;24(1):65–73. doi:10.18705/1607-419X-2018-24-1-65-73

2. Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної функції лівого шлуночка [Електронний ресурс] / [В.М. Коваленко, О.С. Сичов, М.М. Долженко та ін.]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://amosovinstitute.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Rekomendatsiyi-diastola.pdf.

3. Abhayaratna W, Marwick TH, Smith WT, Becker NG. Characteristics of left ventricular diastolic dysfunction in the community: an echocardiographic survey. Heart. 2006;92:1259–1264. https://doi.org/10.1136/hrt.2005.080150; PMid:16488928 PMCid:PMC1861192

4. Achong N, Wahi S, Marwick TH. Evolution and outcome of diastolic dysfunction. Heart 2009; 95: 813–818. https://doi.org/10.1136/hrt.2008.159020; PMid:19074921

5. AlJaroudi W., Halley C., Houghtaling P., Agarwal S., Menon V., Rodriguez L., Jaber W.A. (2012). Impact of body mass index on diastolic function in patients with normal left ventricular ejection fraction. Nutrition & Diabetes, 2(8), e39–e39. https://doi.org/10.1038/nutd.2012.14; PMid:23448803 PMCid:PMC3432184

6. AlJaroudi W, Alraies M, Halley C, Rodriguez L, Grimm RA, Thomas JD et al. Impact of progression of diastolic dysfunction on mortality in patients with normal ejection fraction. Circulation 2012; 125: 782–788. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.066423; PMid:22261198

7. Alpert MA, Lambert CR, Terry BE, Cohen MV, Mulekar M, Massey CV et al. Effect of weight loss on left ventricular diastolic filling in morbid obesity. Am J Cardiol 1995; 76: 1198–1201. https://doi.org/10.1016/S0002-9149(99)80339-7

8. Catapano A.L., Graham I., De Backer G., Wiklund O., Chapman J.М., Drexel H., Hoes A.W., Jennings C.S., Landmesser U., Pedersen T.R., Reiner Ž., Riccard G., Taskinen M., Tokgozoglu L., Verschuren W., Vlachopoulos C., Wood D.А., Zamorano J.L., Cooney M. Рекомендации еок/еоа по диагностике и лечению дислипидемий 2016. Российский кардиологический журнал. 2017;(5):7-77. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-5-7-77.

9. Fenk S., Fischer M., Strack C., Schmitz G., Loew T., Lahmann C., & Baessler A. (2015). Successful Weight Reduction Improves Left Ventricular Diastolic Function and Physical Performance in Severe Obesity. International Heart Journal, 56(2), 196–202. https://doi.org/10.1536/ihj.14-261; PMid:25740581 

10. Friedrich M. Global Obesity Epidemic Worsening. JAMA. 2017;318(7):603. https://doi.org/10.1001/jama.2017.10693

11. Halley CM, Houghtaling PL, Khalil MK, Thomas JD, Jaber WA. Mortality rate in patients with diastolic dysfunction and normal systolic function. Arch Intern Med 2011; 171: 1082–1087. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2011.244; PMid:21709107

12. Kane G, Karon B, Mahoney D, Redfield M, Roger V, Burnett J et al. Progression of left ventricular diastolic dysfunction and risk of heart failure. JAMA 2011; 306:856–863. https://doi.org/10.1001/jama.2011.1201; PMid:21862747 PMCid:PMC3269764

13. Kuznetsova T., Herbots L., Lopez B., Jin Y., Richart T., Thijs L., … Staessen J.A. (2009). Prevalence of Left Ventricular Diastolic Dysfunction in a General Population. Circulation: Heart Failure, 2(2), 105–112. https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.108.822627; PMid:19808325

14. Nagueh S.F., Smiseth O.A., Appleton C.P. et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: An update from the American society of echocardiography and the European association of cardiovascular imaging. // J Am Soc Echocardiogr. – 2016. – N 4. – P. 277-314. https://doi.org/10.1016/j.echo.2016.01.011; PMid:27037982

15. Owan TE, Redfield MM. Epidemiology of diastolic heart failure. Prog Cardiovasc Dis. 2005;47:320 –332. https://doi.org/10.1016/j.pcad.2005.02.010; PMid:16003647

16. Pozza C., Isidori A.M. (2018) What’s Behind the Obesity Epidemic. In: Laghi A., Rengo M. (eds) Imaging in Bariatric Surgery. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49299-5_1

17. Redfield MM, Jacobsen SJ, Burnett JC, Mahoney DW, Bailey KR, Rodeheffer RJ. Burden of systolic and diastolic ventricular dysfunction in the community. Appreciating the scope of the heart failure epidemic. JAMA. 2003;289:194 –202. https://doi.org/10.1001/jama.289.2.194; PMid:12517230

18. Russo C, Jin Z, Homma S, Rundek T, Elkind MS, Sacco RL et al. Effect of obesity and overweight on left ventricular diastolic function: a community-based study in an elderly cohort. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 1368–1374. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2010.10.042; PMid:21414533 PMCid:PMC3077126

19. Syed M, Rosati C, Torosoff MT, El-Hajjar M, Feustel P, Alger S et al. The impact of weight loss on cardiac structure and function in obese patients. Obes Surg 2009; 19: 36–40. https://doi.org/10.1007/s11695-008-9645-1; PMid:18780132

20. Weisberg SP, McCann D, Desai M, Rosenbaum M, Leibel RL, Ferrante Jr AW. Obesity is associated with macrophage accumulation in adipose tissue. J Clin Invest 2003; 112: 1796–1808. https://doi.org/10.1172/JCI200319246; PMid:14679176 PMCid:PMC296995

21. Willens HJ, Chakko SC, Byers P, Chirinos JA, Labrador E, Castrillon JC et al. Effects of weight loss after gastric bypass on right and left ventricular function assessed by tissue Doppler imaging. Am J Cardiol 2005; 95: 1521–1524. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2005.02.029; PMid:15950589