• Актуальні питання ранньої діагностики внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених
ua До змісту

Актуальні питання ранньої діагностики внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):36–38; doi 10.15574/SP.2014.64.36

Актуальні питання ранньої діагностики внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених

І.І. Редько

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

УДК 616.2N022.6N053.31N07

 

На підставі анамнестичних, клінічних та лабораторних даних розроблені діагностичні критерії внутрішньоутробних

вірусних інфекцій у новонароджених.

Ключові слова: новонароджені, внутрішньоутробні вірусні інфекції, діагностичні критерії.

 

Література:

1. Долгушина Н. М. Вирусные инфекции у беременных : руководство для врачей / Н. М. Долгушина, А. Д. Макацария. — М. : Триада-Х, 2009. — 144 с.

2. Знаменська Т. К. Лікування герпесвірусних інфекцій (цитомегаловірусної, неонатального герпесу) у дітей першого року життя із застосуванням препарату Флавозід / Т. К. Знаменська, А. О. Писарєв // Здоровье женщины. — 2009. — № 4 (40). — С. 204 205.

3. Инфекции в акушерстве и гинекологии / под ред. О. В. Макарова, В. А. Алешкина, Т. Н. Савченко. — 2_е изд. — М. : МЕДпресс-информ, 2009. — 464 с.

4. Нові підходи до лікування внутрішньоутробної інфекції у новонароджених від матерів з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями / Т. К. Знаменська, Л. І. Шевченко, О. А. Лошак [та ін.] // Неонатол., хірургія та перинатальна медицина. — 2013. — Т. ІІІ, № 2 (8). — С. 101—106.

5. Нові підходи до лікування новонароджених дітей від матерів з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекціями / Т. К. Знаменська, І. І. Шевченко, А. О. Писарєв, О. А. Пояркова // Перинатол. та педіатрія. — 2009. — № 2 (38). — С. 40—46.

6. Писарєв А. О. Специфічні зміни центральної нервової системи новонароджених від матерів, інфікованих герпесвірусами / А. О. Писарєв // Совр. педиатрия. — 2013. — № 5 (53). — С. 70—74.

7. TORCH_инфекции в акушерстве и неонатологии / под ред. Т. К. Знаменской. — К. : Standart Digital Print, 2008. — 200 с.

8. Tregoning J. S. Respiratory Viral Infections in Infants: Causes, Clinical Symptoms, Virology, and ImmuОАlogy / J. S. Tregoning, J. Schwarze // Clin. Microbiol. Rev. — 2010. — Vol. 23, № 1. — P. 74—98.