ua До змісту

HEALTH OF WOMAN. 2016.10(116):33–36
 

Комплекс перинатальної охорони плода при асоціації ВІЛ та герпесвірусної інфекції


Камінський В. В., Аношина Т. М., Жданович О. І.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ


Cкладним і недостатньо дослідженим питанням є терапія герпесвірусної інфекції (ГВІ) у вагітних з ВІЛ.


Мета дослідження: оцінювання ефективності комплексу перинатальної охорони плода при асоціації ВІЛ та ГВІ.


Матеріали та методи. Обстежені 60 ВІЛ-інфікованих вагітних з ГВІ, яких розподілено на дві групи: основна – 30 вагітних із застосуванням рекомендованого комплексу профілактики (специфічні імуноглобуліни, інтерферон альфа-2b, флавоноїди, пробіотики, аргініну глутамат); група порівняння – 30 вагітних з веденням вагітності згідно з протоколами МОЗ.


Результати. У динаміці рекомендованої терапії частота ускладнень вагітності знижується на 23,3%: майже у 2 рази знижується частота плацентарної недостатності, прееклампсії, відповідно і дистресу плода – з 36,7% до 20,0%. Частота патологічної крововтрати склала 10,0% проти 20,0%, дистресу плода в пологах – 16,7% проти 30,0%. Суттєво покращується стан дітей при народженні: у задовільному стані (без асфіксії) народилось 60,0% проти 37,9% (p<0,05). Відносно кращий і перебіг періоду ранньої неонатальної адаптації: у 1,5–2 рази нижча частота виникнення жовтяниці, геморагічного та гастроінтестинального синдрому. Достовірно знижується частота таких небезпечних для життя і подальшого розвитку дитини синдромів, як неврологічний (до 23,3% проти 44,8%; p<0,05) та СДР (до 16,7% проти 37,9%; p<0,05).


Заключення. Безпечність та висока ефективність запропонованого комплексу перинатальної охорони плода для ВІЛ-інфікованих вагітних з герпесвірусною інфекцією дозволяє рекомендувати його для впровадження у жіночих консультаціях та родопомічних закладах.


Ключові слова: вагітність, плід, новонароджений, ВІЛ, герпесвірусна інфекція, терапія.


Література:

1. Аношина Т.М. Перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих вагітних з герпесвірусною інфекцією / Т.М. Аношина // Современная педиатрия. – 2015. – № 6 (70). – С. 110–112. https://doi.org/10.15574/SP.2015.70.110

2. ВИЧ-инфекция, вторичные и сопутствующие заболевания / Под ред. Н.А. Белякова, В.В. Рассохина, Е.В. Степановой. Тематический архив. – СПб: Балтийский медицинский образовательный центр, 2014. – 368 с.

3. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / В.П. Борак, Л.Б. Романюк, В.Т. Борак, Н.Я. Кравець // Актуальна інфектологія. – 2016. – № 2 (11). – С. 53–58.

4. Исаков В.А. Патогенез и лечение социально значимых вирусных урогенитальных инфекций (герпеса и папилломавирусной инфекции) / В.А. Исаков, Д.В. Исаков // Клин. фармакология и терапия. – 2014. – № 23 (1). – С. 7–13.

5. Кузьмин В.Н. Современный взгляд на клиническое течение, диагностику и терапию генитального герпеса у женщин / В.Н. Кузьмин // Consilium Medicum. – 2014. – № 6. – С. 55–60.

6. Яценко Д.С. Течение беременности, родов и состояние новорожденных у женщин, инфицированных ВИЧ-инфекцией / Д.С. Яценко // БМИК. – 2015. – № 5. – С. 448.

7. Nigro G. Immunoglobulin therapy of fetal cytomegalovirus infection occurring in the first half of pregnancy – a case-control study of the outcome in children / G. Nigro, S.P. Adler, G. Parruti // J. Infect. Dis. – 2012. – № 205 (2). – S. 215–227. https://doi.org/10.1093/infdis/jir718; PMid:22140265