• Хірургічне лікування інфільтратів черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля

Хірургічне лікування інфільтратів черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):32-38; doi 10.15574/PS.2017.54.32

Скиба В. В., Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Зінчук О. Г., Бадах В. М., Бочаров В. П.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня №1, м. Київ, Україна

Мета – покращення результату хірургічного лікування підлітків з інфільтративно-запальними процесами черевної порожнини з використанням струменевого гідроскальпеля.

Клінічний матеріал і методи. У хірургічних відділеннях Київської міської клінічної лікарні №1 з 2008 р. по 2016 р. знаходились на лікуванні 52 підлітки віком 17–18 років з інфільтратами черевної порожнини. Хворих чоловічої статі було 31 (59,61%), жіночої – 21 (40,39%). При госпіталізації проводилось загально-клінічне, рентгенологічне та ультразвукове дослідження органів черевної порожнини.

Висновки. Діагностика інфільтративно-запальних процесів черевної порожнини здебільшого (до 88,46%) не викликає сумнівів, проте у 11,54% випадків наявна атиповість клінічної картини, яка на певний час змінює тактику ведення – до розвитку перитоніту. Використання методу дисекції інфільтративно-запальних тканин струменевим гідроскальпелем дозволяє прецизійне відділення органних структур кишечника від великого сальника та паренхіматозних органів без пошкодження анатомічних структур. Встановлено, що потік розчину струменевого гідроскальпеля дозволяє відчистити очеревину від наслідків інфільтративно-запальних змін, а за рахунок цього вдається мінімізувати пошкодження анатомічних структур, скоротити час операції та отримати добрі результати.

Ключові слова: запальні процеси черевної порожнини, діагностика, лікування, струменевий гідроскальпель.

Література

1. Аверин В. И. Лечение аппендикулярного перитонита у детей на современном этапе / В. И. Аверин, А. И. Гринь, А. И. Севковский // Хирургия. Восточная Европа. – 2015. – № 3. – С. 82–86.

2. Грона В. М. Етіопатогенетичні механізми розвитку первинного оментиту в дітей / В. М. Грона, Ж. Тейшейра, К. В. Грона // Здоровье ребенка. – 2009. – № 2. – C. 73–74.

3. Зінчук О. Г. Використання струменевого гідроскалпеля в оперативній онкопроктології // Клінічна хірургія. – 2016. – № 10.3 – С. 27–28.

4. Использование водоструйной диссекции в комплексном лечении осложненных форм диабетической стопы / Анищенко В. В., Ганичев Д. А., Басс А. А., Васильев С. Л. // Бюллетень РАМН. – 2013. – Т. 33, № 3. – С. 63–66.

5. Рибальченко В. Ф. Гострий оментит у дітей: класифікація та вибір хірургічної тактики / В. Ф. Рибальченко, П. С. Русак // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 1 – С. 88.

6. Скиба В. В. Использование жидкостной струи высокого давления при диссекции тканей в хирургической практике / В. В. Скиба, С. Й. Хмельницкий, И. А. Сухин // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісн. Укр. мед. стомат. академії. – 2008. – Т. 8, вип. 1–2(21–22). – С. 130–132.

7. Скиба В. В. Диссекция тканей струей жидкости под высоким давлением в хирургической практике / В. В. Скиба, С. Й. Хмельницкий, И. А. Сухин // Клін. хірургія. – 2008. – № 4–5. – С. 30–31.

8. Скиба В. В. Использование жидкостной струи высокого давления при диссекции тканей в хирургической практике / В. В. Скиба, С. Й. Хмельницкий, И. А. Сухин // Хірургія України. – 2008. – № 4(28). – С. 94–97.

9. Скиба В. В. Використання рідинно–струминного дисектора при хірургічному лікуванні запальних інфільтратів черевної порожнини / В. В. Скиба, І. А. Сухін, О. М. Білиловець // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісн. Укр. мед. стомат. акад. – 2011. – Т. 11, вип. 1(33). – С. 121–123.

10. Ультрасонографія в діагностиці гострого апендициту в дітей / А. А. Переяслов, Л. Є. Борова, А. І. Бобак [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2013. – № 3. – С. 59–63.

11. Хирургия детского возраста: учебник / В. И. Сушко, Д. Ю. Кривченя, В. А. Дегтярь [и др.]; под ред. В. И. Сушко, Д. Ю. Кривчени. – Киев: Медицина, 2014. – 568 с.

12. Dissecting with the high-pressure water-jet. Standards of Surgical Techniques in Liver Metastases / H. G. Rau, A. Zimmermann, C. Wardemann., F. W. Schildberg // Chirurgische Gastroenterologie. – 2003. – Vol. 19. – Р. 333–339.

13. New Comparative Study from Canada about Living Organ Donors in favor of the helix hydro-jet. / S. A. Shah, D. R. Grant [et al.]: Analysis and Out comes of Right Lobe Hepatomy in 101 Consecutive Living Donors // American Journal of Transplantation. – 2005. – Vol. 5. – P. 2764–2769. https://doi.org/10.1111/j.1600-6143.2005.01094.x; PMid:16212638

14. Piek J. Water-jet dissection in neurosurgical procedures: clinical results in 35 patients / J. Piek, J. Oertel, M. R. Gaab // Journal of Neurosurgery. – 2002. – Vol. 96. – Р. 690–696. https://doi.org/10.3171/jns.2002.96.4.0690; PMid:11990809

15. Total mesorectal excision with the water-jet dissection. Technique and results / F. Kockerling, C. Yildirim [et al.] // Techniques in Coloproctology, Springer Milan. – 2004. – Vol. 8, Suppl. 1. – Р. 217–225.

16. Water-jet dissection for hepatectomies – higher efficacy and safety with helix hydro-jet! / C. M. Vollmer, E. Dixon, A. Sahajpal [et al.]: Water-jet dissection for parenchymal division during hepatectomy. HPB // Official Journal of The International Hepato Pancreato Biliary Association. – 2006. – Vol. 8, Number 5/ October. – P. 377–385. https://doi.org/10.1080/13651820600839449; PMid:18333091 PMCid:PMC2020750