• Динаміка показників системи гемостазу як прогностичний критерій наслідків програм допоміжних репродуктивних технологій

Динаміка показників системи гемостазу як прогностичний критерій наслідків програм допоміжних репродуктивних технологій

HEALTH OF WOMAN. 2016.5(111):165–170; doi 10.15574/HW.2016.111.165

С.І. Жук, В.М. Воробей-Вихівська
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

У статті розглянуто питання впливу системи гемостазу на результативність програм допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).
Мета дослідження: встановлення взаємозв’язків між станом системи гемостазу в динаміці під час застосування програми ДРТ та її результатом.
Матеріали та методи. Обстежено 130 жінок, які проходили лікування безплідності з допомогою ДРТ. Досліджена динаміка показників системи гемостазу протягом програми ДРТ.
Результати. Виявлено тенденцію до гіперкоагуляції у жінок з невдалими спробами застосування ДРТ. Установлені фактори ризику невдачі при застосуванні ДРТ внаслідок гемостазіологічних порушень.
Заключення. Динаміка показників системи гемостазу є вагомим прогностичним критерієм щодо результату застосування програми ДРТ. Відсутність ознак гіперкоагуляції можна вважати однією з необхідних умов настання вагітності. Динамічний моніторинг системи гемостазу протягом програми ДРТ дозволить вчасно ужити заходів щодо корекції стану системи гемостазу та певною мірою впливати на наслідки лікування.
Ключові слова: безплідність, гемостаз, допоміжні репродуктивні технології.
Література:
1. Камінський ВВ, Юзько ОМ, Дахно ФВ, Юзько ТА, Булавенко ОВ, Вітюк АД. 2011. Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя. Навчальний посібник. К.

2. Мусієнко АВ, Дахно ФВ. 2007. Сучасні репродуктивні технології: досягнення та перспективи розвитку в лікуванні безпліддя. Здоров’я України 18/1:81–82.

3. Щедріна РН, Яворовская КА, Фанченко НД. 2012. Роль эндокринных факторов в реализации вспомогательных репродуктивных технологий. М, «МЕДпресс-информ».

4. Юзько ОМ, Камінський ВВ, Онищук ОД, Альошина ГМ, Жилка НЯ, Руденко НГ, Юзько ТА. 2008. Допоміжні репродуктивні технології при лікуванні безпліддя в Україні. Жіночий лікар 2:6.

5. Юзько ОМ, Руденко НГ. Стан та перспективи розвитку допоміжних репродуктивних технологій лікування безпліддя в Україні. Електронний ресурс: http: //lv. bsmu. edu. ua/sanitarno-prosvitnicka-robota-kafedr-universitetu/statti-vistupi-na-teleba – 28.07.2012

6. Юзько ОМ, Юзько ТА. 2009. Подолання безпліддя за допомогою репродуктивних технологій. Медицинские аспекты здоровья женщины:3(20).

7. Bassem Refaat Ectopic pregnancy secondary to in vitro fertilisation-embryo transfer: pathogenic mechanisms and management strategies Bassem Refaat, Elizabeth Dalton, William L Ledger Reprod Biol Endocrinol. 2015; 13: 30. Published online 2015 April 12. http://dx.doi.org/10.1186/s12958-015-0025-0; PMid:25884617 PMCid:PMC4403912

8. Maya N. Mascarenhas National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys Maya N. Mascarenhas, Seth R. Flaxman, Ties Boerma,4 Sheryl Vanderpoel, and Gretchen A. Stevens PLoS Med. 2012 Dec; 9(12): e1001356. Published online 2012 Dec 18. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001356; PMid:23271957 PMCid:PMC3525527

9. Rachel C. Snow Sexual and reproductive health: Progress and outstanding needs Rachel C. Snow, Laura Laski, Massy Mutumba Glob Public Health. 2015 February 7; 10(2): 149–173. Published online 2015 January 2. doi: 10.

10. Vikström J, Josefsson A, Bladh M, Sydsjц G. 2015, Oct. Mental health in women 20-23 years after IVF treatment: a Swedish cross-sectional study. BMJ Open. 28:5(10).