Група Компаній МедЕксперт - провайдер медичної освіти в Україні
Контакти:
+38 096 338-65-75
Електрона адреса:
info@med-expert.com.ua

Про нас

Група компаній МедЕксперт – єдиний провайдер з безперервного професійного розвитку (БПР) медичних і фармацевтичних працівників, акредитований АССМЕ (Акредаційна  Рада з безперервної медичноі освіти США) в Україні, Східній Європі та країнах СНД


БПР характеризується регулярністю безперервності, застосування інноваційних технологій (дистанційні, електронні, симуляційні технології), а також можливість вибудовування персональної траєкторії навчання, що забезпечую отримання знань, умінь, навичок і компетенцій, що відповідають потребам медичних спеціалістів. Саме за цими принципами ГК МедЕксперт і будує свої освітні програми.

З 2010 року ГК МедЕксперт організує БПР для медичних спеціалістів, проводячи учбові семінари, конференції, конгреси, симпозіуми, форуми, симуляційні тренінги в Україні та в інших країнах із залученням авторитетних закордонних та українських учених.

Наша ціль - просування стандартів якості БПР відповідно до європейських стандартів, підтримка професіональної й юридичної компетенції лікарів, впровадження інноваційних освітніх програм з метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню.

Навчаючись із ГК МедЕксперт медичні фахівці мають можливість подвоїти кількість балів, необхідних для атестації/переатестації, оскільки, відповідно до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 бали, отримані на заходах, акредитованих АССМЕ, подвоюються.
 
 
  

СЕМІНАРИ І ТРЕНІНГИ

 
Група компаній МедЕксперт є організатором щорічних циклів навчальних семінарів для фахівців різного профілю галузі медицини та фармації, під час яких слухачі мають можливість отримати нову інформацію та рекомендації, засновані на принципах доказової медицини, ознайомитися зі світовими стандартами діагностики і лікування.

Усі навчальні заходи ГК МедЕксперт спрямовані на підвищення компетенції спеціалістів та практичне застосування здобутих ними знань з метою покращення якості надання медичної допомоги.

Залучення авторитетних учених, широко відомих в Україні та за її межами, завжди актуальні теми семінарів та високий рівень організації заходів дозволяють охопити навчанням понад 50 тис. фахівців з усіх регіонів України щорічно.

 

ВИДАВНИЦТВО

Видавництво «МедЕксперт» випускає журнали для лікарів різних спеціальностей. Ми публікуємо інформацію, яка допомагає лікарям-практикам вчасно ознайомлюватись із новими досягненнями медичної науки і втілювати їх у власній діяльності.

Нашими експертами є не лише визнані українські вчені, а й провідні фахівці країн Балтії, Польщі, Великої Британії, Молдови, Франції, Італії, Туреччини, Ізраїля, Китаю та інших країн. Видавництво «МедЕксперт» створює видання європейського зразка з інноваційним для України підходом до формування наповнення журналу і висвітлення профільної для нього тематики. Усі наші журнали видаються великими накладами, доступні для читачів і мають авторитет у фаховому середовищі.  Кожен з них надійно закріпив за собою позиції кращого у спеціалізованих рейтингах.

Робота журналів побудована на принципах незалежного рецензування (double-blinded). Друковані примірники журналів розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України.
Видавництво ТОВ «Група компаній «МедЕксперт» у своій роботі керуються принципами та рекомендаціями, розроболеними міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/), Комітет з етики публікацій (COPE, https://publicationethics.org/).
 

НАШІ ВИДАННЯ:

«Сучасна педіатрія. Україна». Журнал публікує результати наукових досліджень щодо методів діагностики та лікування  дитячих хвороб з метою підвищення якості надання допомоги дітям в Україні. 

«Український журнал перинатологія і педіатрія». Єдине в Україні видання, яке публікує результати сучасних досліджень і наукові досягнення щодо розвитку дитини від зачаття до підліткового віку включно.

«Хірургія дитячого віку». На сторінках видання публікуються результати оригінальних досліджень, унікальні та складні клінічні випадки, освітлюються нові підходи до діагностики та лікування різних хірургічних захворювань. 

Міжнародний журнал «Реабілітація і паліативна медицина». Видання інформує  про сучасні технології для полегшення життя пацієнтів та надає професійну і правову підтримку фахівцям, які працюють у сфері реабілітації та паліативної допомоги.

«Здоров’я жінки». Видання публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження і матеріали науково-практичних конференцій і конгресів.
 
Головне наше досягнення – довіра науковців та практикуючих лікарів до матеріалів, опублікованих на сторінках наших видань.
Журнали «Сучасна педіатрія» та «Хірургія дитячого віку» включені у Категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України № 612 від 7.05.2019 р.).
Визнанням авторитетності наших журналів є те, що всі вони входять у міжнародні наукометричні бази. Статтям журналів присвоєний цифровий ідентифікатор об’єкта DOI.