Питання, що стосуються атестації лікарів
Контакти:
+38 096 338-65-75
Електрона адреса:
info@med-expert.com.ua

Питання, що стосуються атестації лікарів

 1. Зміни до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 – в наказі МОЗ України від 18.08.2021 №1753.
 1. Механізм нарахування балів БПР та проведення їх щорічної перевірки:
  • Всі лікарі, які здійснюють професійну діяльність, зобов’язані щороку подавати на перевірку особисте освітнє портфоліо та підтверджувати щонайменше 50 балів. Лікар може декларувати необмежену кількість балів, але під час атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії враховується наявність мінімальної кількості балів.
  • Особисте освітнє портфоліо за результатами проходження БПР створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію.
  • Інформація про види діяльності, за які нараховуються бали БПР, може бути включена до декількох особистих освітніх портфоліо за умови відповідності цих видів діяльності кожній зі спеціальностей лікаря, для яких створюється портфоліо.
  • Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження БПР створюється лікарем. Облік балів ведеться лікарем та засвідчується керівником ЗОЗ за місцем роботи у період, за який обліковуються бали.
  • Особисте освітнє портфоліо лікарів, які припинили медичну практику і не працевлаштувалися у поточному році, засвідчується керівником ЗОЗ за останнім місцем роботи.
  • Лікарі, які зареєстровані як ФОП та здійснюють медичну практику на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідною лікарською спеціальністю, здійснюють облік балів самостійно.
  • Лікарі - громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають право здійснювати облік балів в особистому освітньому портфоліо без підпису керівника ЗОЗ, який знаходиться на тимчасово окупованій території.
  • Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 50 балів (максимальна кількість балів - необмежена). За освітні заходи з питань медичної етики, деонтології, цифрових та комунікаційних навичок та інших освітніх заходів, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, але є частиною кваліфікаційних вимог, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно.
  • Під час атестації лікарів за лікарськими спеціальностями визначеними в додатку 5 до цього Порядку не є обов’язковою наявність мінімальної кількості балів, яка має бути підтверджена за річний період. Для атестації лікарів за переліченими спеціальностями достатньою є кількість балів безперервного професійного розвитку за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, двічі на п’ять років.
  • Наявність мінімальної кількості балів, яка має бути підтверджена за річний період не є обов’язковою, якщо у відповідний річний період лікар не обліковував бали або облікував менше 50 балів внаслідок виникнення об’єктивних причин (стан здоров’я лікаря, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, військові дії, тощо), підтверджених документально у встановленому законодавством порядку. Таке врахування балів здійснюється за рішенням атестаційної комісії, про що зазначається в атестаційному листку.
  • Облік балів здійснюється з кожного виду діяльності за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку, які визначені у додатку 4 до цього Порядку, за наявності документів, що підтверджують участь лікаря в освітньому заході (форму документа визначає організатор такого заходу).
  • Лікарям, які надають первинну медичну допомогу, у 2022 році нарахують 50 балів безперервного професійного розвитку, якщо станом на 31 грудня 2021 року більше 80% осіб, з якими лікарі уклали декларацію, отримають повний курс вакцинації від COVID-19. Бали БПР зараховуватимуть на підставі довідки керівника ЗОЗ, де працює лікар.
  • Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відділу кадрів за місцем роботи до 01 березня. Відділ кадрів за місцем роботи контролює вчасне подання лікарями їх особистих освітніх портфоліо та перевіряє чи лікар облікував мінімальну кількість балів за відповідний річний період. Перевірка особистих освітніх портфоліо відділом кадрів за місцем роботи завершується не пізніше як за 14 робочих днів після закінчення строку подачі. За результатами перевірки відділ кадрів за місцем роботи надає для затвердження керівнику ЗОЗ перевірені особисті освітні портфоліо, узагальнений звіт щодо подання лікарями особистих освітніх портфоліо та перелік осіб, які мають проходити атестацію у поточному році. Керівник ЗОЗ на підставі інформації наданої відділом кадрів приймає рішення щодо направлення лікаря на атестацію або направлення лікаря на стажування, за що несе персональну відповідальність. В особистому освітньому портфоліо лікар вказує свої контактні дані (телефон, адресу електронної пошти).
  • Недостатня кількість балів БПР є підставою для відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії.
 1. ПОРЯДОК проведення атестації лікарів:
  • Атестація лікарів на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії проводиться за Переліком лікарських посад у ЗОЗ, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385;
  • Атестація лікарів на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії проводиться за спеціальностями як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;
  • Атестація лікарів на присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій проводиться один раз на п’ять років. Лікарі, які протягом року після закінчення п’ятирічного строку з дати попередньої атестації не подали документи на чергову атестацію та/або лікарі, яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено в атестації або присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, та/або лікарі, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без відновлення медичної практики шляхом проходження стажування (або курсів спеціалізації) відповідно до розділу V цього Порядку;
  • За бажанням лікаря, за наявності стажу роботи за спеціальністю відповідно до вимог, визначених пунктом 5 розділу ІV цього Порядку, та за умови, якщо лікар демонструє в особистому освітньому портфоліо різноманітні види діяльності відповідно до додатку 4 до цього Порядку та вдвічі перевищує мінімальні вимоги щодо кількості балів БПР за рік, атестація на присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може бути проведена через менший строк, але не раніше ніж через один рік з дати попередньої атестації. У разі позачергової атестації термін наступної атестації встановлюється через п’ять років;
  • До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій допускаються лікарі-спеціалісти за лікарськими спеціальностями, передбаченими Переліком лікарських посад, які працюють за сертифікатом лікаря-спеціаліста та/або посвідченням про кваліфікаційну категорію та мають необхідну кількість балів БПР, що нараховуються відповідно до розділу VІ цього Порядку;
  • Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають до атестаційної комісії не пізніш як за місяць до закінчення терміну дії посвідчення такі документи:

  1) письмова заява;

  2) атестаційний листок за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

  3) копії диплома, трудової книжки (за наявності) або витяг з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, сертифіката лікаря-спеціаліста та/або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії (за наявності);

  4) особисте освітнє портфоліо з результатами проходження БПР за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, та копіями документів, що підтверджують обліковані бали БПР.

  На засіданні атестаційної комісії (у випадку проведення комісії в форматі оф-лайн) лікар пред’являє оригінали документів, що підтверджують обліковані бали БПР, особисто.

 1. Лікарям, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, органом охорони здоров’я, при якому створена атестаційна комісія, видається посвідчення за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку у місячний строк з дня атестації.
 • Лікарям, яким відмовлено у присвоєнні кваліфікаційної категорії, видається витяг з протоколу засідання комісії, завірений органом охорони здоров’я, у двотижневий строк з дня атестації.
 • Рішення атестаційної комісії, згідно з яким лікарю відмовлено у присвоєнні кваліфікаційної категорії, може бути оскаржене у судовому порядку.
 • У разі підтвердження лікарем кваліфікаційної категорії в посвідченні проставляється відповідна відмітка або видається нове посвідчення, якщо у попередньому не залишилось місця для відміток, у місячний строк з дня атестації.
 1. Кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями:
 • друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну кількість балів БПР та стаж роботи за певною спеціальністю понад п’ять років;
 • перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну кількість балів БПР та стаж роботи за певною спеціальністю понад сім років;
 • вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну кількість балів БПР та стаж роботи за певною спеціальністю понад десять років.
 1. До стажу роботи за спеціальністю для атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії зараховуються періоди навчання в докторантурі й аспірантурі за цією спеціальністю.
 • Робота в органах охорони здоров’я, служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях зараховуються до стажу роботи за будь-якою спеціальністю.
 • Підприємницька діяльність за однією з лікарських спеціальностей, що підтверджується відповідними документами, зараховується до стажу роботи за цією спеціальністю.
 1. Лікарям, що атестуються за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», до стажу роботи зараховуються періоди навчання в докторантурі й аспірантурі за будь-якою спеціальністю. Лікарям, призначеним на посади керівників, їхніх заступників МОЗ, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів, установ та ЗОЗ, кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» може бути присвоєна після трьох років роботи на цих посадах з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії з лікарської спеціальності, з якої спеціаліст мав відповідну підготовку, та за наявності необхідної кількості балів безперервного професійного розвитку.
 1. Лікарі, які працюють у МОЗ, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій, в профспілках виконавчих апаратів та їхніх організаціях, у Товаристві Червоного Хреста, атестуються за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», а також за іншими спеціальностями, якщо вони працюють за сумісництвом у ЗОЗ.
 1. До стажу роботи для проходження атестації зараховується:
  • Лікарям за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» до стажу роботи для проходження атестації за цією спеціальністю зараховується період роботи лікарем з медицини невідкладних станів системи екстреної медичної допомоги, лікарем-терапевтом, лікарем-педіатром, лікарем-хірургом, лікарем акушером-гінекологом, лікарем-кардіологом, лікарем-невропатологом та лікарем-анестезіологом з урахуванням наявної кваліфікаційної категорії із зазначених спеціальностей.
  • Лікарям, які працюють на посадах дитячих спеціалістів, зараховується стаж роботи за цими спеціальностями у лікувально-профілактичних закладах для дорослих і дітей. Лікарям, які працюють на посадах дорослих спеціалістів, зараховується стаж роботи за цими спеціальностями у лікувально-профілактичних закладах для дітей і дорослих.
  • Лікарям для атестації за спеціальностями «Психіатрія», «Наркологія», «Психотерапія», «Судово-психіатрична експертиза» до стажу роботи зараховуються періоди роботи на посадах лікаря-психіатра, лікаря-нарколога, лікаря-психотерапевта та лікаря судово-психіатричного експерта за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • Лікарям за спеціальністю «Трансфузіологія» до стажу роботи для проходження атестації з цієї спеціальності зараховуються періоди роботи лікарем-хірургом станції (відділення) переливання крові, лікарем-гематологом, лікарем-гематологом дитячим та лікарем-анестезіологом за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи для атестації за спеціальностями «Гастроентерологія», «Дієтологія», «Кардіологія», «Ревматологія», «Нефрологія», «Пульмонологія», «Геріатрія», «Алергологія», «Гематологія», «Ендокринологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-терапевта за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи за спеціальностями «Неонатологія», «Дитяча гастроентерологія», «Дитяча кардіологія», «Дитяча кардіоревматологія», «Дитяча пульмонологія», «Дитяча алергологія», «Дитяча гематологія», «Дитяча ендокринологія», «Дитяча неврологія», «Дитяча психіатрія», «Дитяча офтальмологія», «Дитяча онкологія», «Дитяча нейрохірургія» і «Дитяча нефрологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-педіатра за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи за спеціальностями «Дитяча ортопедія і травматологія», «Дитяча урологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-хірурга дитячого за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи для атестації за спеціальностями «Судово-медична гістологія», «Судово-медична імунологія», «Судово-медична криміналістика», «Судово-медична цитологія», «Судово-медична токсикологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря судово-медичного експерта за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи для атестації за спеціальностями «Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика», «Радіонуклідна діагностика», «Променева терапія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-радіолога за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи для атестації за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина» зараховуються періоди роботи на посадах лікаря-педіатра, лікаря-терапевта, лікаря з суднової медицини, лікаря з медицини невідкладних станів за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи для атестації за спеціальностями «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча стоматологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-стоматолога за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів, кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина» може бути присвоєна після трьох років роботи на цій посаді з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії за лікарськими спеціальностями «Терапія», «Педіатрія», «Медицина невідкладних станів» та «Суднова медицина» за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи для атестації за спеціальностями «Судинна хірургія», «Торакальна хірургія», «Хірургія серця і магістральних судин», «Проктологія», «Ендоскопія», «Комбустіологія», «Онкохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Трансплантологія» зараховуються періоди роботи на посадах лікаря-хірурга, лікаря-хірурга дитячого за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи для проходження атестації за спеціальностями «Дезінфекційна справа», «Паразитологія», «Бактеріологія», «Вірусологія», «Лабораторна імунологія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря епідеміолога за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи для проходження атестації за спеціальностями «Гігієна праці», «Гігієна харчування», «Гігієна дітей і підлітків», «Комунальна гігієна», «Радіаційна гігієна» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря із загальної гігієни за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи для атестації за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина» зараховуються періоди роботи на посадах лікаря з лікувальної фізкультури, лікаря з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, лікаря-фізіотерапевта за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • Лікарям, призначеним на посади лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, кваліфікаційна категорія може бути присвоєна після трьох років роботи на цій посаді з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії за лікарськими спеціальностями «Лікувальна фізкультура», «Лікувальна фізкультура і спортивна медицина» та «Фізіотерапія».
  • До стажу роботи для атестації за спеціальністю «Щелепно-лицева хірургія» зараховуються періоди роботи на посаді лікаря стоматолога-хірурга за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
  • До стажу роботи для атестації за спеціальністю «Пародонтологія» зараховуються періоди роботи на посадах лікаря-стоматолога, лікаря стоматолога-терапевта за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.
 1. Під час перебування лікаря у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або дитиною, яка потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), відповідна кваліфікаційна категорія підтверджується наказом керівника органу охорони здоров’я, при якому створено комісію, за поданням керівника підприємства, установи, організації.
 • Лікарі, в яких під час перебування у такій відпустці закінчився термін дії посвідчення про кваліфікаційну категорію, проходять атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії протягом одного року з дати виходу з такої відпустки.
 • На час перебування у такій відпустці вимоги щодо БПР не є обов’язковими.
 1. За виробничої потреби або з інших об’єктивних причин (стан здоров’я лікаря, переведення на посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів та лікарів з медицини невідкладних станів, у зв’язку з проведенням реформування сфери охорони здоров’я первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги, надзвичайними ситуаціями природного і техногенного характеру, військовими діями тощо) наказом керівника органу охорони здоров’я, при якому створено атестаційну комісію, де має атестуватися лікар, може бути перенесено строк атестації лікарів на присвоєння кваліфікаційної категорії та продовжено термін дії посвідчення на строк не більше одного року за поданням керівника підприємства, установи, організації, ФОП, зареєстрованої в установленому законом порядку та з ліцензією на провадження господарської діяльності з медичної практики, або за особистим зверненням лікаря, що є ФОП.
 1. ПЕРЕЛІК лікарських спеціальностей, для яких не є обов’язковою мінімальна кількість балів БПР, прописаний у Додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів (пункт 6 розділу VІ).

Що ще почитати: