Офіційні документи Група компаній МедЕксперт
Контакти:
+38 096 338-65-75
Електрона адреса:
info@med-expert.com.ua

Офіційні документи Група компаній МедЕксперт (провайдер БПР №1043)

Група компаній МедЕксперт – єдиний провайдер з безперервного професійного розвитку (БПР) медичних і фармацевтичних працівників, акредитований АССМЕ (Американська Акредитаційна Рада з безперервної медичної освіти) в Україні, Східній Європі та країнах СНД


БПР характеризується регулярністю безперервності, застосування інноваційних технологій (дистанційні, електронні, симуляційні технології), а також можливість вибудовування персональної траєкторії навчання, що забезпечую отримання знань, умінь, навичок і компетенцій, що відповідають потребам медичних спеціалістів. Саме за цими принципами ГК МедЕксперт і будує свої освітні програми.

З 2010 року ГК МедЕксперт організує БПР для медичних спеціалістів, проводячи учбові семінари, конференції, конгреси, симпозіуми, форуми, симуляційні тренінги в Україні та в інших країнах із залученням авторитетних закордонних та українських учених.

Наша ціль - просування стандартів якості БПР відповідно до європейських стандартів, підтримка професіональної й юридичної компетенції лікарів, впровадження інноваційних освітніх програм з метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню.

Навчаючись із ГК МедЕксперт медичні фахівці мають можливість подвоїти кількість балів, необхідних для атестації/переатестації, оскільки, відповідно до Додатку 4 Порядку проведення атестації лікарів, що затверджений наказом МОЗ України від 18.08.2021 № 1753 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2021 року за № 1338/36960 бали, отримані на заходах, акредитованих АССМЕ, подвоюються.

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку за ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я

Положення про запобігання конфлікту інтересів

Статут


 

Що ще почитати: