ФОП для лікаря: інструкція для відкриття приватної медичної практики
Контакти:
+38 096 338-65-75
Електрона адреса:
info@med-expert.com.ua

ФОП для лікаря: інструкція для відкриття приватної медичної практики

Дедалі все більше лікарів задумується над тим, щоб відкрити приватну медичну практику. Адже укладати договір з Національною службою здоров'я та отримувати кошти з бюджету за надані медичні послуги можуть також лікарі, які працюють як фізичні особи-підприємці. Правильно організована приватна діяльність дозволяє лікарю мати хороший дохід та реалізувати себе професійно.

Для того, щоб відкрити приватну медичну практику, необхідно пройти певні етапи:

1. Реєстрація фізичної особи-підприємця
Реєстрація здійснюється шляхом подання заяви за допомогою онлайн-сервісу державних послуг «Дія» у місцевому центрі надання адміністративних послуг або у нотаріуса. Для реєстрації ФОП у центрі надання адмінпослуг потрібні такі документи: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) і заява, в якій вказується код виду економічної діяльності (КВЕД).

Для медичної практики використовують такі КВЕД:
 • 86.21 «Загальна медична практика»;
 • 86.22 «Спеціалізована медична практика»;
 • 86.23 «Стоматологічна практика»;
 • 86.90 «Інша діяльність у сфері охорони здоров’я».
 Після подачі документів для реєстрації ФОП реєстратор розглядає заяву та вносить дані в Єдиний державний реєстр. Державна реєстрація здійснюється впродовж 24 годин.

2. Відкриття банківського рахунку фізичної особи підприємця
Банк укладає договір з ФОП про відкриття банківського рахунку. Для цього потрібно надати документи, що підтверджують реєстрацію ФОП, паспорт т РНОКПП.

3. Обрання системи оподаткування
ФОП може обрати:
1) загальну систему оподаткування, відповідно до якої всі податки сплачуються окремо;
2) спрощену систему оподаткування, за якою ФОП сплачує єдиний податок і веде спрощений облік та звітність (ставка цього податку залежить від того, до якої групи платників податків буде відноситися ФОП).

Для ФОП, який щойно зареєструвався і не має ліцензії на медичну практику, краще обрати загальну систему оподаткування або 3 групу спрощеної системи оподаткування на час очікування рішення МОЗ щодо надання ліцензії.
Для 3 групи доступні дві опції оподаткування: 3% доходу + ПДВ або 5% доходу – в разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Платники податків 2 групи не можуть надавати послуги юридичній особі, яка не є платником єдиного податку, зокрема Національній службі здоров'я.
Після державної реєстрації ФОП автоматично стає на облік у ДПС України.

4. Вибір та оренда приміщення
Приміщення для медичної практики повинні відповідати вимогам, які встановлені законодавством, а саме:
 • ДБН В.2.2-10:2017 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» (далі – ДБН В.2.2-10:2017);
 • ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція і кондиціонування»;
 • ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Для медичної практики можуть використовуватися лише нежитлові приміщення, які можуть розташовуватися в тому числі в житлових та громадських будинках, за умови наявності окремого входу з дотриманням протипожежних та санітарно-гігієнічних вимог.
Лікар, який не має у власності приміщення для організації медичної практики, має розглядати варіанти отримання такого приміщення на умовах оренди.

5. Закупівля обладнання
Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики заклад,  де буде надаватися медична допомога, повинен відповідати ліцензійним вимогам згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики». Наявність відповідних приладів та обладнання в медичному закладі має відповідати профілю та рівню медичної допомоги. Приклад табелю  матеріально-технічного оснащення для закладів, які надають первинну медичну допомогу затверджений наказом МОЗ від 08.04.2019 № 797 «Про внесення змін до Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну допомогу».
Лікар-ФОП, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надає послуги первинної медичної допомоги за договором з НЗСУ, повинен забезпечити пацієнтів лабораторними та інструментальними обстеженнями відповідно до Порядку надання ПМД, затвердженого наказом МОЗ України від 19.03.2018 р.№ 504.

6. Отримання ліцензії на ведення медичної практики
Ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики видає тільки Міністерство охорони здоров'я України.

Хто може отримати ліцензію на заняття медичною практикою:
 • фізична особа-підприємець з медичною освітою;
 • фізична особа-підприємець без медичної освіти, але в штаті якого є лікарі;
 • юридична особа, на їх базі можливе функціонування клінік та лікарень.

Які документи необхідні для отримання ліцензії:
 • заява про отримання ліцензії за формою https://bit.ly/3gJblTZ;
 • відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня;
 • опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики здобувач ліцензії повинен:
 • бути зареєстрованим як юридична особа або фізична особа-підприємець;
 • мати приміщення, в якому буде впроваджуватися господарська діяльність з медичної практики;
 • мати в наявності медичне обладнання, витратні матеріали та вироби медичного призначення, дозволені до використання в Україні (вся вимірювальна техніка повинна бути перевірена метрологічним способом, що підтверджується документально);
 • забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника за кожною заявленою лікарською спеціальністю, молодших спеціалістів з медичною освітою та немедичних працівників.

7. Найм персоналу на роботу
Лікар-ФОП може надавати допомогу як самостійно, так і сумісно з особами, які працюють з ним за трудовим договором. Керівник медичного закладу, у строк не пізніше одного місяця з моменту отримання повідомлення про прийняття рішення про видачу йому ліцензії укладає трудовий договір з медичними працівниками, які були заявлені у документах, що додавалися до заяви для отримання ліцензії. Для укладення договору використовують форму трудового договору, затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю».

8. Реєстрація в електронній системі охорони здоров'я
Щоб зареєструватися в системі лікар повинен мати:
 • дані про особу (паспортні дані, РНОКПП, адреса реєстрації місця проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон);
 • ліцензію на медичну практику;
 • електронний цифровий підпис ФОП або уповноваженої нею особи.
Після реєстрації лікар може підписувати декларації з пацієнтами.

9. Укладення договору з Національною службою здоров 'я
 Щоб приватний медичний заклад міг безоплатно надавати пацієнту свої послуги, а оплату за них отримувати з державного бюджету, потрібно укласти договір з Національною службою здоров 'я. На сайті НЗСУ розміщена вся інформація про процедуру укладення договору і зразок типового договору. Перелік всіх медичних послуг, які повинні надавати лікарі первинної допомоги, визначено наказом МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної  медичної допомоги».

10. Організація роботи лікаря ФОП
До обов'язків лікаря входить не тільки діагностика , лікування та профілактика захворювань, а й проведення щеплень, виписування рецептів на ліки, видача лікарняних листів та довідок.

Важливо!

В процесі своєї діяльності лікар повинен дотримуватися сучасних стандартів медичної допомоги та клінічних протоколів. Надавач медичних послуг може використовувати як уніфіковані українські протоколи, так і міжнародні.

Видача листків непрацездатності
Лікар-ФОП, який отримав ліцензію на надання медичних послуг, повинен видавати листки непрацездатності. На цей момент в Україні вже діють електронні лікарняні листи. Відкриття електронного лікарняного відбувається після створення лікарем медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків. Більш детальну інформацію про формування е-лікарняного можна знайти в наказі МОЗ України від 01.06.2021 № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки».

Проведення щеплень
Лікар, який надає медичні послуги як фізична особа-підприємець, також може проводити вакцинацію. Наказом МОЗ України від 01.02.2019 № 280 внесено зміни до Положення про організацію та проведення профілактичних щеплень. Препарати для проведення щеплень доступні лікарям- ФОП, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір (умову) з НЗСУ, відповідно до наказу МОЗ України від 27.02.2019 № 473 «Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень». Щоб отримати необхідні препарати для проведення щеплень, лікарю – ФОП потрібно визначити потребу в них за формулою, наведеною в Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів та медичних виробів. Розрахункову потребу необхідно подати до департаменту охорони здоров'я відповідної обласної державної адміністрації до 1 грудня року, що передує плановому року.

Програма «Доступні ліки»
Така програма надає можливість пацієнтам отримувати ліки за зниженою ціною або безплатно. Лікарі – ФОП можуть виписувати ліки за такою програмою в електронній системі охорони здоров'я.
 

Що ще почитати: