• Зв’язок між метаплазією уротелію та нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Зв’язок між метаплазією уротелію та нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура у дітей

Paediatric Surgery.2017.3(56):84-88; doi 10.15574/PS.2017.56.84

Jurkiewicz  B., Шевчук Д. В., Załęska K.
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej CMKP Warszawa – Szpital w Dziekanowie Leśnym, Polska
КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня»,Україна
Житомирський державний університет імені І. Франка, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета: встановити зв’язок між метаплазією уротелію та нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура у дітей.
Матеріали і методи. На базі хірургічних відділень Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні впроваджені ендоскопічні методи діагностики та лікування захворювань сечовивідних шляхів у дітей. За період 2007–2016 рр. виконано 392 ендоскопічні дослідження сечових шляхів.
Результати. Ендоскопічне дослідження сечових шляхів з приводу дисфункції сечового міхура було запропоноване 296 (75,5%) хворим. З 2014 р. при діагностичній цистоскопії виявлено локальні зміни слизової сечового міхура у вигляді незроговілої метаплазії уротелію у п’ятьох хворих віком від 13 до 17 років, усі жіночої статі. Наведено клінічний випадок діагностованої незроговілої метаплазії уротелію у дівчинки 13 років із нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура.
Висновки. Метаплазія уротелію є досить рідкісним захворюванням у дитячому віці. Усі хворі на нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура повинні отримати повноцінне урологічне обстеження з обов’язковим проведенням цистоскопії для встановлення факту наявності метаплазії уротелію, у випадку підтвердження – обов’язкова біопсія слизової з метою виключення неоплазії.
Ключові слова: нервово-м’язова дисфункція сечового міхура, метаплазія уротелію, діти.

Література

1. Bladder epithelium is abnormal in patients with neurogenic bladder due to myelomeningocele / T.A. Schlager, R. Grady, S.E. Mills, J.O. Hendley // Spinal Cord. – 2004. – №42. – Р.163–168. https://doi.org/10.1038/sj.sc.3101565.

2. Bladder Squamous Metaplasia of the Urothelium – Introductory Report [Electronic resource] / B. Jurkiewicz, Ł. Matuszewski, T. Bokwa [et al.] // Urol Int. – 2006. – №77. – Р.46–49. – URL: https://doi.org/10.1159/000092934 PMID:16825815.

3. Case report of bladder squamous metaplasia. Literature review / А. Tramoyeres-Galvan, J.A. C. Ivorra, F. Sanchez-Ballester [et al.] // Archivos Espanoles de Urologia. – 2005. – Vol.58, No.1. – P. 74–76.

4. Jain P. Keratinizing squamous metaplasia of the upper urinary tract in a child with a solitary kidney / P. Jain, A. Mishra, D.S. Misra // Indian J. Urol. – 2014. – №30. – Р. 230–232. https://doi.org/10.4103/0970-1591.126916.

5. Jurkiewicz B. Nonkeratinised Squamous Metaplasia of the Urinary Bladder in Children: A Report of Case Experiences [Electronic resource] / B. Jurkiewicz, T. Zаbkowski // BioMed Research International. – 2014. – Volume, Article ID 936970. – 6 p. – URL: https://doi.org/10.1155/2014/936970.

6. Metaplazja płaskonabłonkowa nabłonka urotelialnego błony sluzowej pęcherza moczowego-doniesienie wstępne / B. Jurkiewicz, T. Bokwa, Ł. Matuszewski [et al.] // Pediatria i Medycyna Rodzinna. – 2005. – Vol.1, №4. – Р.266–271.

7. Nonkeratinizing squamous metaplasia of the bladder in children / M.K. Ankem, A.B. Grotas, B. Shurtleff [et al.] // Infections in Urology. – 2002. – №15. – Р.22–25.

8. Pseudomembranous trigonitis in a male with Klinefelter syndrome: a case report and evidence of a hormonal etiology / Derrick W.Q. Lian, Fay X. Li, Caroline C.P. Ong [et al.] // Int. J. Clin. Exp. Pathol. – 2014. – №7(6). – Р.3375–3379. /ISSN:1936-2625/IJCEP0000435.

9. Ureteral obstruction promotes proliferation and differentiation of the renal urothelium into a bladder-like phenotype / A. Girshovich, C. Vinsonneau, J. Perez [et al.] // Kidney Int. – 2012. – №82. – Р. 428–435. https://doi.org/10.1038/ki.2012.110; PMid:22513823

10. Young R.H. Non-neoplastic disorders of the urinary bladder / R.H. Young, J.N. Eble // Urologic surgical pathology. – 2008. – С. 221–222.

11. Youngson G.G. Columnar Metaplasia Complicating Neurogenic Bladder In A Child / G.G. Youngson, R. Galley, P.W. Johnston // British Journal Of Urology. – 1990. – №65. – Р.211–212. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.1990.tb14704.x; PMid:2317660