• Зв’язок метаболічної компенсації з рівнем фізичної активності у дітей, хворих на цукровий діабет i типу
До змісту

Зв’язок метаболічної компенсації з рівнем фізичної активності у дітей, хворих на цукровий діабет i типу

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):100–102

 

Зв'язок метаболічної компенсації з рівнем фізичної активності у дітей, хворих на цукровий діабет i типу

 

Морозов О. В., Будрейко О. А.

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», м.Харків, Україна 

 

Мета: вивчити вплив рівня фізичної активності (ФА) на компенсацію цукрового діабету (ЦД) I типу в дітей і підлітків.

 

Пацієнти і методи. Обстежено 69 дітей і підлітків, хворих на ЦД І типу, віком 7–18 років із тривалістю захворювання від 1 до 14 років (35 хлопчиків і 34 дівчинки).

 

Результати. Встановлено, що стан вуглеводного обміну тісно залежить від рівня ФА. Виявлено відмінності в характері впливу ФА на стан компенсації ЦД у хворих різної статі та відмінності впливу низького рівня ФА залежно від віку на стан компенсації ЦД І типу.

 

Висновки. У підлітків негативний вплив низького рівня ФА на стан компенсації ЦД І типу більш виражений, ніж у хворих препубертатного віку, що може бути пов'язане з більшою тривалістю захворювання.

 

Ключові слова: фізична активність, цукровий діабет I типу, діти.

 

Література:

 

1. Балаболкин МИ, Клебанова ЕМ, Креминская ВМ. 2005. Лечение сахарного диабета и его осложнений. Учеб пособие. М, ОАО «Изд-во Медицина»: 13—150.

2. Бар-Ор О, Роуланд Т. 2009. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. Пер. с англ. И. Андреева. К, Олимп. лит: 261—277.

3. Моiсеєнко РО. 2004. Стан здоров'я дiтей та пiдлiткiв в Украiнi та надання їм медичної допомоги за 2003 рiк. К, МОЗ Украiни: 12—39, 117—119.

4. Дедов ИИ, Кураева ТП, Петеркова ВА, Щербачева ЛН. 2002.Сахарный диабет у детей и подростков. М.

5. Жуковский МА, Щербачева ЛН, Алексеева ЛН, Трофименко ЛН. 1989. Сахарный диабет у детей: справочное издание по методам лечения. Куйбышев, Б. и: 159.

6. Шахлина ЛГ, Коган БГ, Тристан ОС. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Физ воспитание студентов. http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938258. Режим доступа: 103—107.

7. Wild S, Roglic G, Green A et al. 2004. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabet Care. 27: 110—127. http://dx.doi.org/10.2337/diacare.27.5.1047 ; http://dx.doi.org/10.2337/diacare.27.10.2569-a