• Зрощені близнюки: діагностика і акушерська тактика
До змісту Повний текст статті

Зрощені близнюки: діагностика і акушерська тактика

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):25-31; doi 10.15574/PP.2017.70.25

Давидова Ю. В., Огородник А. А., Лук'янова І. С., Сіромаха C. О.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
ДУ «Національний інститут серцевосудинної хірургії імені Н.М. Амосова НАМН України», м. Київ

Актуальність. Зрощені близнюки (conjoined twins) — рідкісне і складне ускладнення монозиготних двійнят, при якому існує високий ризик перинатальної смертності. Особливе значення має рання діагностика зрощених близнюків, яка дає змогу виробити акушерську тактику та інформувати батьків щодо варіантів спостереження, переривання вагітності (в тому числі виборчого фетоциду при трійні), термінів і варіантів розродження, якщо прийнято рішення про пролонгацію вагітності, а також оцінка можливості та варіанти післяпологової хірургії.

Клінічний випадок. Вагітна госпіталізована до відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології в терміні 29 тижнів. Вперше діагностовано торакопаги в третьому триместрі вагітності. У терміні 32 тижнів проведено оперативне розродження шляхом операції кесарів розтин. Новонароджені померли у відділенні інтенсивної терапії від швидко прогресуючої серцевої і дихальної недостатності, яка не піддавалась корекції. Післяопераційний період перебігав без особливості.

Висновки. Діагностика зрощених близнюків має проводитися на максимально ранніх термінах вагітності. Надання перинатальної допомоги при даній патології має проводитися в родопомічній установі вищого рівня з обов'язковою участю мультидисциплінарної команди неонатологів-реаніматологів, дитячих хірургів.

Ключові слова: зрощені близнюки, торакопаги, вагітність, мультидисциплінарна команда.

Література
1. A Randomized Trial of Planned Cesarean or Vaginal Delivery for Twin Pregnancy / J.F. Barrett, M.E. Hannah, E.K. Hutton [et al.] // N. Engl. J. Med. — 2013. — Oct. 3, Vol. 369 (14). — P. 1295—1305. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1214939; PMid:24088091 PMCid:PMC3954096

2. Antenatal detection of conjoined twin / U.K. Sharma, A. Dangol, C.D. Chawla, C.D. Shretha // J. Nepal. Med. Assoc. — 2007. — Vol. 46. — P. 133—135. — Medline. PMid:18274570

3. Brizot M.L. Conjoined twins pregnancies: experience with 36 cases from a single center / M.L. Brizot, A.W. Liao, L.M. Lopes // Prenatal Diagnosis. — 2011. — Dec., Vol. 31, Issue 12. — P. 1120—1125.

4. Caesarean section; NICE Clinical Guideline [Electronic resource]. — 2011. — November. — Access mode : https://www.nice.org.uk/guidance/cg132. — Title from screen.

5. Christopher D. An evidence-based approach to determining route of delivery for twin gestations / D. Christopher, B.K. Robinson, A.M. Peaceman // Rev. Obstet. Gynecol. — 2011. — Vol. 4 (3—4). — P. 109—116. PMid:22229063 PMCid:PMC3252881

6. Conjoined twins in Cameroon: issues inherent in diagnosis and management in the African context / A. Chiabi, D. Nkemayim, P.-F. Tchokoteu [et al.] // Afr. J. Reprod. Health. — 2009. — Vol. 3. — P. 127—135.

7. Conjoined twins: what ultrasound may add to management / F. Cuillier, K. Comalli Dillon, F. Grochal [et al.] // J. Prenat. Med. — 2012. — Jan.— Mar.; Vol. 6 (1). — P. 4—6. — PMid:22905303 PMCid:PMC3414243.

8. Diagnosis of conjoined twins before 16 weeks' gestation: the 4-year experience of one medical center / R. Maymon, S. Mendelovic, M. Schachter [et al.] // Prenatal Diagnosis. — 2005. — September, Vol. 25, Issue 9. — P. 839—843.

9. Early prenatal diagnosis of conjoined cephalopagus twins / I.R. Makhoul, D. Goldsher, M. Okopnik, M. Bronshtein // Isr. Med. Assoc. J. — 2003. — Vol. 5. — P. 530—531. — Medline, ISI. https://doi.org/10.1002/pd.550; PMid:12627419

10. Hofmeyr G.J. Planned caesarean section for women with a twin pregnancy / G.J. Hofmeyr, J.F. Barrett, C.A. Crowther // Cochrane Database Syst. Rev. — 2015. — Dec. 19 12:CD006553. — https://doi.org/10.1002/14651858.CD006553.pub3.

11. Lee Y.M. Delivery of twins / Y.M. Lee // Semin. Perinatol. — 2012. — Jun., Vol. 36 (3). — P. 195—200. — https://doi.org/10.1053/j.semperi.2012.02.004.

12. Management of monochorionic twin pregnancy [Electronic resource] / Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (December 2008) — Access mode: https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg51. — Title from screen.

13. McHugh K. Imaging of conjoined twins / K. McHugh, E.M. Kiely, L. Spitz // Pediatr. Radiol. 2006. — Vol. 36. — P. 899—910. — CrossRef, Medline, ISI. https://doi.org/10.1259/imaging/30228599; https://doi.org/10.1259/imaging/14205638

14. McMahon C.J. Congenital heart defects in conjoined twins: outcome after surgical separation of thoracopagus / C.J. McMahon, R. Spencer // Pediatr. Cardiol. — 2006. — Vol. 27. — P. 1—12. — CrossRef, Medline, ISI. https://doi.org/10.1007/s00246-005-0835-5; PMid:16391976

15. Pajkrt E. First-trimester diagnosis of conjoined twins / E. Pajkrt, E. Jauniaux // Prenatal diagnosis. — 2005. — September, Vol. 25, Issue 9. — P. 820—826.

16. Trends in the prevalence, risk and pregnancy outcome of multiple births with congenital anomaly: a registry-based study in 14 European countries 1984—2007 / B. Boyle, R. McConkey, E. Garne [et al.] // BJOG. — 2013. — May, Vol. 120 (6). — P. 707—716. — https://doi.org/10.1111/1471-0528.12146. Epub 2013 Feb 6.

Зміст журналу Текст статті