• Значення ехографії та допплерографії після 22 тижнів гестації для діагностики акушерської та перинатальної патології при вагітності низького ризику
ua До змісту Повний текст статті

Значення ехографії та допплерографії після 22 тижнів гестації для діагностики акушерської та перинатальної патології при вагітності низького ризику

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):81-87;doi 10.15574/PP.2016.65.81

Значення ехографії та допплерографії після 22 тижнів гестації для діагностики акушерської та перинатальної патології при вагітності низького ризику

Сафонова І. М. 
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Мета — визначити значущість ехографічних і допплерографічних досліджень після 22 тижнів гестації для діагностики акушерських і перинатальних ускладнень при вагітності низького ризику.

Пацієнти та методи. Досліджено 4580 вагітних субпопуляції низького ризику, що мали нормальні результати ультразвукових скринінгових досліджень. Після 22 тижнів проведено ехографічні та доплерографічні дослідження, вивчено перинатальні результати.

Результати. Частота виявлення патологічних ультразвукових змін після 22 тижнів вагітності у жінок субпопуляції низького ризику становила 9,8%. Критичні плацентарні порушення виявлялися у 51/4580 жінок (1,13%). У випадках ранньої затримки росту плода у 26–30 тижнів (44/51, або 86,2%) результати вагітностей були несприятливими. У 83,9% випадків некритичних плацентарних порушень мали місце клінічно сприятливі перинатальні наслідки. При ізольованому багатоводді сприятливі результати спостерігалися в 61,3% випадків. Ризик антенатального дистресу при нормальних результатах ехографії III триместру був високим: OR 25 (CI 95% 29–21), RR 83 (CI 95% 77–88). Ризик передчасного розриву плодових оболонок при нормальних результатах ехографії III триместру був також високим: OR 35 (CI 95% 41–29), RR 88 (CI 95% 94–80). Незважаючи на низьку частоту (2,5%) гемодинамічних порушень маткових артерій, більш ніж у половини випадків ускладнення були перинатально значущими. Важливим предиктором прееклампсії та перинатальних ускладнень при вагітності низького ризику можна вважати двостороннє підвищення резистентності маткових артерій на тлі ультразвукової картини раннього кальцинозу плаценти: OR 300 (CI 95% 278–335), RR 75 (CI 95% 71–79).

Висновки. Особливості, виявлені при ехографії в другій половині вагітності низького ризику у 3,2% випадків «переводять» низький ризик вагітності у високий та у 6,6% — у невизначений. Медична тактика змінювалася менш ніж у 1% випадків на підставі результатів ехографії після 22 тижнів у субпопуляції низького ризику. Однак значення ультразвукове дослідження полягало в прогнозуванні несприятливого або неоднозначного результату вагітності, госпіталізації вагітної в перинатальний центр, планового обстеження та лікування новонароджених. На підставі проведеного аналізу можна вважати обґрунтованим включення III ультразвукового сканування вагітності на етапах 26–30 тижнів у протоколи антенатального спостереження.

Ключові слова: вагітність низького ризику, ультразвукове дослідження, перинатальний результат.

Література:

1. Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги: наказ МОЗ України № 417. — Київ, 2011. — 100 с.

2. Національні підходи до впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги в Україні (практичні настанови) // Дайджест професійної медичної інформації. — 2012. — № 48—49. — С. 1—59.

3. О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 457.

4. Сафонова И.Н. Доказательная медицина и роль третьего ультразвукового скрининга в выявлении фетоплацентарной патологии (обзор литературных и веб-источников) / И.Н. Сафонова, И.С. Лукьянова // Здоровье женщины. — 2013. — № 3 (79). — С. 56—61.

5. Сафонова И.Н. Значение эхографических исследований после 22 недель гестации для диагностики фетальной патологии и прогнозирования перинатального результата при беременности низкого риска акушерских и перинатальных осложнений / И.Н. Сафонова // Український радіологічний журнал. — 2015. — Т. XXV, вип. 4. — С. 20—29.

6. Alfirevic Z. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in normal pregnancy / Z. Alfirevic, T. Stampalija, G.M. Gyte // Cochrane Database Syst Rev. — 2010. — Vol. 8. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd001450.pub3

7. Bricker L. Routine ultrasound in late pregnancy (after 24 weeks' gestation) / L. Bricker, J.P. Neilson, T. Dowswell // Cochrane Database Syst Rev. — 2009. — CD001451.

8. Callen P.W. Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology / P.W. Callen. — Elsevier Health Sciences, 2011. — 1180 p.

9. Dias T. Systematic introduction of obstetric ultrasound skills into practice / T. Dias, L. Ruwanpura // Sri Lanka JOG. — 2011. — Vol. 33. — P. 154—157.

10. ISUOG Practice Guidelines: use of Doppler ultrasonography in obstetrics // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 2013. — Vol. 41. —P. 233—239. http://dx.doi.org/10.1002/uog.12371; PMid:23371348

11. Moore T.R. The amniotic fluid index in normal human pregnancy / T.R. Moore, J.E. Cayle // Am. J. Obstet. Gynecol. — 1990. — Vol. 162 (5). — P. 1168—1173. http://dx.doi.org/10.1016/0002-9378(90)90009-V

12. Safonova I. Fetal brain anomalies assotiated with intrauterine neuroinfection and fetal distress and their potnatal results / I. Safonova // Ultrasound Obstetrics and Gynecology. — 2014. — Vol. 44 (1). — P. 101.

13. Second-Trimester Uterine Artery Doppler in the Prediction of Stillbirths / L.C.Y. Poon, N. Volpe, B. Muto [et al.] // Fetal. Diagn. Ther. — 2013. — Vol. 33. — P. 28—35. http://dx.doi.org/10.1159/000342109; PMid:22947667

14. Second-Trimester Uterine Artery Doppler in the Prediction of Stillbirths / Leona C.Y. Poon, Nicola Volpe, Brunella Muto [et al.] // Fetal. Diagn. Ther. — 2013. — Vol. 33. — P. 28—35. http://dx.doi.org/10.1159/000342109; PMid:22947667

15. Signore C. Antenatal Testing — A Reevaluation / C. Signore, R.K. Freeman, C.Y. Spong // Obstet. Gynecol. — 2009. — Vol. 113 (3). — P. 687—701. http://dx.doi.org/10.1097/AOG.0b013e318197bd8a; PMid:19300336 PMCid:PMC2771454

16. Wyldes M.P. Termination of pregnancy for fetal anomaly: a populationbased study 1995 to 2004 / M.P. Wyldes, A.M. Tonks // BJOG. — 2007. — Vol. 114. — P. 639—642. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528.2007.01279.x; PMid:17355269

Зміст журналу Текст статті