До змісту

Жовтяниці новонароджених

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):114–120

 

Жовтяниці новонароджених

 

Малич Т. С.

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

 

Резюме: Наведено основні дані з диференційної діагностики жовтяниць у новонароджених. Приведено сучасні класифікації гіпербілірубінемій новонароджених, алгоритми діагностики жовтяниць.

 

Ключові слова: новонароджені, гіпербілірубінемії, жовтяниці.