• Жирно-кислотний спектр крові та шляхи корекції його порушень у дітей раннього віку з харчовою алергією 
До змісту

Жирно-кислотний спектр крові та шляхи корекції його порушень у дітей раннього віку з харчовою алергією 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.1(73):111-115; doi10.15574/SP.2016.73.111 

Жирно-кислотний спектр крові та шляхи корекції його порушень у дітей раннього віку з харчовою алергією 

Шадрін О. Г., Гайдучик Г. А.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна 

Мета: дослідження жирнокислотного спектра ліпідної фракції крові у дітей раннього віку з харчовою алергією (ХА) та ефективності дієтичної корекції його порушень. 

Пацієнти і методи. Обстежено 45 дітей віком від 6 ти місяців до 3х років. Усім дітям проводилося дослідження жирнокислотного спектра ліпідної фракції крові. Діти з ХА (25 осіб) у складі комплексної терапії отримували Смарт Омега® бебі протягом місяця. 

Результати. За результатами аналізу жирнокислотного спектра ліпідної фракції цільної крові у дітей раннього віку з ХА встановлений дисбаланс жирних кислот за рахунок збільшення частки омега6 ПНЖК, що свідчить про прозапаль ну спрямованість обміну ліпідів. Включення до складу комплексної терапії ХА Смарт Омега® бебі призвело до позитив них змін співвідношення омега3/омега6 ПНЖК. У пацієнтів основної групи спостереження відбулося зменшення розладів з боку шлунковокишкового тракту, покращення стану шкіри. 

Висновки. Враховуючи виявлені порушення співвідношення омега3/омега6 ПНЖК як у дітей з ХА, так і у практично здорових є обгрунтованим прийом омега3 ПНЖК. 

Ключові слова: харчова алергія, поліненасичені жирні кислоти, діти раннього віку. 

Література:                                                   

1. Клыкова ТВ, Агафонова ЕВ, Решетникова ИД. 2011. Пищевая аллергия у детей раннего возраста: подходы к диагностике и лечению. Практич медицина. 51: 125—131.

2. Шадрін ОГ, Няньковський СЛ, Добрянський ДО та ін. 2014. Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з алергією до білка коров'ячого молока. Методичні рекомендації. Київ: 28.

3. Сороколєтова АБ. 2008. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот при затяжному перебігу діареї у дітей раннього віку. Дис канд мед наук. 14.01.10. Київ: 152.

4. Шадрин ОГ, Чернега НФ, Марушко РВ. 2014. Нарушения жирнокислотного спектра крови и пути его коррекции у детей с врожденными гепатитами. Совр педиатрия. 8(64): 98—103.

5. Nelson M и др. 2007. Обзор образа питания и качества потребляемой пищи. Т2: Объем потребляемой пищи и питательных веществ. Головной офис: Лондон.

6. O'Connor DL et al. 2001. Рост и развитие недоношенных детей, вскармливаемых смесями с содержанием длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот: проспективное, рандомизированное контролируемое исследование. Pediatrics. 108: 359—371. http://dx.doi.org/10.1542/peds.108.2.359; PMid:11483801

7. Innis SM и др. 2008. Незаменимые n-3 жирные кислоты в питании беременных женщин и ранее созревание органов зрения у доношенных детей. Американский журнал клинического питания. 87: 548—557.

8. Dunstan J et al. 2003. Пищевые добавки с рыбьим жиром во время беременности регулируют аллергические реакции у младенцев и определяют клинический исход у детей с высоким риском атопических реакций: рандомизированное контролируемое исследование. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 112: 1178—1184. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2003.09.009; PMid:14657879

9. Furuhjelm C et al. 2009. Пищевые добавки с рыбьим жиром при беременности и лактации могут снизить риск развития аллергии у детей. Acta Paediatrica. 98: 1461—1467. http://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2009.01355.x; PMid:19489765

10. Dunstan JA et al. 2008. Оценка когнитивной функции детей в возрасте 2(1/2) лет после того, как их матери во время беременности употребляли пищевые добавки с рыбьим жиром: рандомизированное контролируемое исследование. Archives of Disease in Childhood Fetal Neonatal Edition. 93: 45—50. http://dx.doi.org/10.1136/adc.2006.099085; PMid:17185423

11. Judge MP et al. 2007. Питание во время беременности с докозагексаеновой кислотой оказывает положительное воздействие на развитие зрения младенцев в возрасте 4 месяцев. Lipids. 42: 117—122. http://dx.doi.org/10.1007/s11745-006-3007-3; PMid:17393217

12. Kirby A et al. 2010. Двойное слепое, плацебо контролируемое исследование действия пищевых добавок с омега-3 ЖК на детей в возрасте 8—10 лет. Research in Developmental Disabilities. 31: 718—730. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2010.01.014; PMid:20171055

13. Koletzko B, Lien E, Agostoni C et al. 2008. World Association of Perinatal Medicine Dietary Guidelines Working Group.The roles of long-chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy, lactation and infancy: review of current knowledge and consensus recommendations. J Perinat Med. 36(1): 5—14. http://dx.doi.org/10.1515/JPM.2008.001; PMid:18184094

Зміст журналу Текст статті