• Застосування препарату «Кальциум-Д» при профілактиці ускладнень у процесі ортодонтичного лікування дітей 
До змісту

Застосування препарату «Кальциум-Д» при профілактиці ускладнень у процесі ортодонтичного лікування дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):128-130; doi 10.15574/SP.2015.68.128 

Застосування препарату «Кальциум-Д» при профілактиці ускладнень у процесі ортодонтичного лікування дітей 
 

Дєньга О. В, Мірчук Б. М., Ходорчук І. В.

ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

Одеський національний медичний університет, Україна 
Міська дитяча лікарня ім. Б. Я. Резника, Одеса 

 

Мета: підвищення ефективності профілактики і лікування карієсу зубів у дітей у процесі ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій. 

Пацієнти і методи. У дослідженні взяли участь 45 дітей 12–14 років. Діти основної групи додатково отримували на різних етапах ортодонтичного лікування адаптогенні, антиоксидантні та ремінералізуючі препарати («Кальциум-Д»). Діти групи порівняння крім ортодонтичного лікування отримували лишу базову терапію (санація порожнини рота і професійна гігієна). 
 

Результати. На тлі застосування препарату «Кальциум-Д» суттєво підвищилися вміст кальцію і фосфору у ротовій рідині, ферментативна активність каталази і лізоциму, знизилися активність уреази і вміст малонового діальдегіду. За два роки спостережень карієс профілактична ефективність комплексу з включенням «Кальциум-Д» склала 56,7%. 
 

Висновки. Включення у комплекс ортодонтичного лікування препарату «Кальциум-Д» дозволяє нормалізувати фосфорно-кальцієвий обмін у твердих тканинах зубів і ремінералізуючу здатність ротової рідини. 
 

Ключові слова: профілактичний комплекс, Кальциум-Д, ортодонтичне лікування. 

Література:

1. Левицкий АП, Деньга ОВ, Макаренко ОА и др. 2010. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости. Метод реком. Одесса, КП «Одеська міська друкарня»: 15.

2. Кисельникова ЛП, Алексеева ИА, Данилова ИГ и др. 2013. Возможности регуляции кариесрезистентности у детей подросткового возраста с помощью жевательных таблеток для профилактики кариеса. Стоматология детского возраста и профилактика. 3: 64—70.

3. Деньга АЭ. 2014. Обоснование комплексного лечения начального кариеса зубов у детей c зубо3челюстными аномалиями. Дис. канд. мед. наук. 14.01.22. Одесский национальный медицинский университет. Одесса: 170.

4. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Под ред. ВК Леонтьева, ЛП Кисельниковой. М, ГЭОТАР-Медиа. 2010: 689—711. Серия «Национальные руководства».

5. Кисельникова ЛП. 2005. Кариесогенная ситуация у детей школьного возраста и принципы ее устранения. Институт стоматологии. 1: 82—84.

6. Кобиясова ИВ, Савушкина НА. 2005. Роль препаратов кальция в первичной и вторичной эндогенной профилактике кариеса зубов. Пособие для студентов и врачей. СПб, СПбГМУ им. акад. Павлова.

7. Дєньга ОВ, Дєньга ЕМ, Дєньга АЕ. Патент 47093 Україна. МПК (2009) G01N 33/487. Спосіб прогнозування стоматологічних захворювань. Опубл. 11.01.10, Бюл. №1.

8. Стальная ИД, Гаришвили ТГ. 1977. Современные методы в биохимии. М, Медицина: 66—68.

 

 

132