• Застосування мононуклеарних клітин периферійної крові у програмах допоміжних репродуктивних технологій
До змісту

Застосування мононуклеарних клітин периферійної крові у програмах допоміжних репродуктивних технологій

HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):154–155
 

Застосування мононуклеарних клітин периферійної крові у програмах допоміжних репродуктивних технологій
 

Пітько В. А., Ткачов О. І., Логінова О. О.

ДУ «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ
 

Вивчені клінічні результати застосування у програмах екстракорпорального запліднення методики внутрішньоматкового введення мононуклеарних клітин периферійної крові. Як свідчать результати спостереження за пацієнтками, застосування мононуклеарних клітин периферійної крові підвищує відсоток приживлення ембріонів до ендометрія та підвищує відсоток клінічних вагітностей.
 

Ключові слова: мононуклеарні клітини периферійної крові, екстракорпоральне запліднення, імплантація.
 

Література:

1. Айламазян ЭК. 1996-1997. Материалы XXV научной сессии НИИ акушерства и гинекологии. Под редакцией ЭК Айламазян: 17–19.

2. Киндарова ЛВ, Кузьмичев ЛН. 2005. Применение препарата – Дюфастон – период после переноса эмбрионов в программе экстракорпорального оплодотворения. Гинекология 7;2:24–26.

3. Феськов AM, Феськова ИА, Жилкова ЕС, Зозулина АН. 2010. Исследование влияния внутриматочного введения мононуклеарных клеток периферической крови на частоту имплантации эмбриона у пациенток при лечении бесплодия методом ЭКО. Вісник проблем біології і медицини 1:270–272.

4. Yosiuoka S, Fujiwara Н, Nakayama Т, Kosaka Л, Mon Т, Fujii S. 2006. Intrauterine administration of autologous peripheral Wood mononuclear cells promotes implantation rates in patients with repeated failure ol IVF-embryo transfer. Human Reproduction. 21;12:3290–3294. http://dx.doi.org/10.1093/humrep/del312; PMid:17021188