• Застосування декспантенолу у новонароджених різних груп у неонатальному періоді.
До змісту

Застосування декспантенолу у новонароджених різних груп у неонатальному періоді.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.4(60):4649; doi 10.15574/SP.2014.60.46

Застосування декспантенолу у новонароджених різних груп у неонатальному періоді.

Батман Ю. А., Головко О. К., Харченко І. В., Стрюковська О. А., Есакова О. Р. 
Донецький регіональний центр охорони материнства і дитинства, Україна

Мета: оцінити ефективність застосування препаратів декспантенолу у доношених та недоношених новонароджених в неонатальному періоді.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилось 36 новонароджених з різними захворюваннями, у яких спостерігалися прояви пелюшкового дерматиту. При перших ознаках пелюшкового дерматиту використовували крем Пантекрем на основі декспантенолу. Препарат також застосовувався при механічних пошкодженнях шкіри у місцях екскоріацій від пластирів, на ділянках периферичних катетерів і частого накладання датчиків моніторуючої апаратури.

Результати. Позитивного ефекту від застосування Пантекрему при пелюшковому дерматиті було досягнуто у 22 (61,1%) дітей, швидкий регрес проявів дерматиту спостерігався у 15 (41,7%) дітей. Пантекрем виявився ефективним і при механічних пошкодженнях шкіри у новонароджених.

Висновки. Препарат Пантекрем є ефективним і безпечним засобом зовнішньої терапії при пелюшковому дерматиті та механічних пошкодженнях шкіри у новонароджених.

Ключові слова: декспантенол, новонароджені, пелюшковий дерматит.

Література: 
1. Геппе НА, Билоусова ОА, Пахомова ВВ. 2002. Профилактика пеленочного дерматита. Consilium Medicum. Педиатрия. 4;10.

2. Зокирова ЗФ. Пеленочный дерматит. http://kdcenter.ru/kd/diseases/pel_dermatit.html.

3. Неонатология. Национальное руководство. Под ред. НН Володина. М, ГЭОТАР-Медиа. 2007.

4. Чебуркин АВ, Заплатников АЛ. 2009. Пеленочный дерматит: профилактика и лечение. Мать и дитя. Педиатрия. 15(8 июля).

5. Шабалов НП. 2009. Болезни кожи, подкожной клетчатки, пуповинного остатка и пупочной ранки. Неонатология. М, МЕДпресс-информ. 1: 706—735.

6. Шадрін ОГ, Марушко ТЛ, Фисун ВМ. 2008. Профілактика та лікування неускладнених уражень шкіри в новонароджених та дітей раннього віку. Здоровье ребенка. 2(11).

7. Ravanfar P, Wallace JS, Pace NC. 2012. Diaper dermatitis: a review and update. Curr Opin Pediatr. 24: 472. http://dx.doi.org/10.1097/mop.0b013e32835585f2

8. Ebner F, Heller A, Rippke F, Tausch I. 2002. Topical use of dexpanthenol in skin disorders. Am J Clin Dermatol. 3(6): 427—33. http://dx.doi.org/10.2165/00128071-200203060-00005; PMid:1211365