• Запори повільного транзиту при доліхосигмі у дітей – можливості хірургічного лікування

Запори повільного транзиту при доліхосигмі у дітей – можливості хірургічного лікування

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):74-80; doi 10.15574/PS.2016.52-53.74


Запори повільного транзиту при доліхосигмі у дітей – можливості хірургічного лікування


Боднар О. Б., Слободян О. М., Ватаманеску Л. І., Хащук В. С., Боднар Г. Б., Бочаров А. В.

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
 

Хронічні запори займають одне з провідних місць у дитячий гастроентерологічній практиці. Консервативне лікування ефективне у 90–92% випадків. Однак діти з рефрактерними запорами повільного транзиту, що обумовлені доліхосигмою, у разі неефективності медикаментозного лікування потребують інших шляхів вирішення проблеми, одними з яких можуть бути хірургічні втручання.


Мета: розробити ефективні способи хірургічного лікування доліхосигми у дітей.


Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилася 61 дитина з доліхосигмою віком від 6 до 18 років. Діти були розподілені на дві групи: у І групі (n=32) хірургічне лікування проводилося шляхом резекції сигмоподібної ободової кишки; у ІІ групі (n=29) використано розроблений діагностичний алгоритм та застосовано визначені способи хірургічної корекції. Проведено біопсію прямої кишки; оцінено іригографічні дослідження; вивчено показники аносфінктерометрії; проведено аналіз ефективності запропонованих хірургічних втручань; вивчено віддалені функціональні результати; оцінено клінічну ефективність використаних методик.


Результати. За даними рентгенологічних досліджень доліхосигму у дітей доцільно класифікувати на ізольовану та поєднану із розширенням прямої кишки. При доліхосигмі із розширенням прямої кишки гістологічно спостерігається гіпогангліоз.


Висновки. При хірургічному лікуванні доліхосигми у дітей з розширенням прямої кишки доцільно виконувати операцію ендоректального низведення ободової кишки за Соаве–Болей. При ізольованій доліхосигмі у дітей доцільно використовувати запропоновану операцію сигмоїдектомії з накладанням десцендоректального анастомозу «кінець у кінець» з формуванням дистальної ободовокишкової зв’язки.


Ключові слова: запори повільного транзиту, доліхосигма, діти, хірургічне лікування.


Література

1. Стандартизация рентгенологического исследования толстой кишки и аноректальной зоны / М. Д. Левин, Ю. Г. Дегтярев, В. И. Аверин [и др.] // Новости хирургии. – 2013. – Т. 21. – № 4. – С. 90–98.

2. Clinical utility of colonic manometry in slow transit constipation / S. Singh, S. Heady, E. Coss-Adame [et al.] // Neurogastroenterol Motil. – 2013. – № 25 (6). – Р. 487–495. https://doi.org/10.1111/nmo.12092; PMid:23384415 PMCid:PMC3764651

3. Hwang Y. H. Сondition for good quality of life after surgery for slow transit constipation / Yong Hee Hwang // Jornal of Korean Society of Coloproctology. – 2011 – Р. 180–187.

4. III American Gastroenterological Association Technical Review on Constipation / A. E. Bharucha, J. H. Remberton, G. R. Locke // Gastroenterology. – 2013. – № 144. – Р. 218–238. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2012.10.029; https://doi.org/10.1053/j.gastro.2012.10.028; PMid:23261065 PMCid:PMC3531555

5. Importance dolichosigmoid in pathogenesis of chronic constipation in children / J. Kwiecien, A. Zabka, T. Legaszewski [et al.] // Pediatria Wspotczesna. Gastroenterologia, Hepatologia I Zywienie Dziecka. – 2004. – № 6 (3). – Р. 305–309.

6. Pediatric Surgery / Puri P., Hollwarth (Eds.). – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. – cha; 26.

7. Rajindrajith S. Constipation in Children: Novel Insight Into Epidemiology, Pathophysiology and Management / S. Rajindrajith, N. M. Devanarayana // J. Neurogastroenterol. Motil. – 2011. – № 17. – Р. 35–47. https://doi.org/10.5056/jnm.2011.17.1.35; PMid:21369490 PMCid:PMC3042216

8. Southwell B. R. Colon lengthening slow transit: is this the mechanism underlying redundant colon or slow transit constipation? / B.R. Southwell // J. Physiol. – 2010. – № 588 (18). – Р. 3343.

9. Surgical treatment of chronic colostasis in children: a ten-year experience / O. B. Bodnar, L. I. Vatamanesku, B. M. Bodnar, [et al.] // Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi. – 2014. – № 118 (3). – Р. 661–667. PMid:25341281