• Залізодефіцитні анемії у дітей. 
До змісту

Залізодефіцитні анемії у дітей. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.4(60):22-25

Залізодефіцитні анемії у дітей. 

Ерман М. В. 
Санкт-Петербурзький державний університет, РФ

Залізодефіцитна анемія є захворюванням, яке часто зустрічається у дітей різних вікових груп. В статті обговорюються сучасні проблеми дефіциту заліза, залізодефіцитних анемій у дітей, розповсюдженість, механізми розвитку. Представлені профілактика та лікування залізодефіцитної анемії. 

Ключові слова: діти, залізодефіцитні стани, залізодефіцитна анемія, лікування, Тотема®.

Література: 
1. WHO Global Database on Anaemia Geneva, World Health Organization, 2008.

2. WHO Global Database on Iron Deficiency and Anaemia, Micronutrient Deficiency Information System. Geneva, World Health Organization. 2005.

3. Эрман МВ. 2001. Лекции по педиатрии. СПб, «Издательство ФОЛИАНТ».

4. Стуклов НИ, Семенова ЕН. 2013. Лечение железодефицитной анемии. Что важнее, эффективность или переносимость? Существует ли оптимальное решение? Журнал международной медицины. 1(2): 47-55.

5. Стуклов НИ. 2012. Мета-анализ данных переносимости питьевой формы глюконата железа (II), меди и марганца (препарат Тотема) при лечении железо-дефицитной анемии у детей и взрослых. Земский врач. 15(4): 11-9.

6. Квезерели-Коладзе АН, Мтварелидзе ЗГ. 2010. Применение препарата Тотема при лечении железодефицитной анемии у детей раннего возраста. Современная педиатрия. 4(32): 35-8.