• Захворювання щитоподібної залози і вагітність 
До змісту

Захворювання щитоподібної залози і вагітність 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):10–13; doi 10.15574/HW.2016.110.10 
 

Захворювання щитоподібної залози і вагітність 
 

Авраменко Т. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
 

Протягом останніх років відбувся швидкий синтез знань щодо захворювань щитоподібної залози (ЩЗ) і вагітності. Під час вагітності хвороби ЩЗ посідають друге місце серед ендокринопатій. Порушення функції ЩЗ виявляють у 0,2% всіх вагітностей. Крім того, вони можуть проявлятися у післяпологовий період з частотою до 5–10%. В останні роки поширеність захворювань ЩЗ під час вагітності зростає, що, безсумнівно, визначає стан фізичного і психічного здоров’я підростаючого покоління, позаяк встановлено, що навіть субклінічні форми тиреоїдної патології у матері можуть вкрай несприятливо відбитися на стані плода та новонародженого.


Ключові слова: вагітність, захворювання щитоподібної залози, гіпотиреоз, гіпертиреоз, тиреотоксикоз.


Література:

1. Акушерство: национальное руководство. Под ред. ЭК Айламазяна, ВИ Кулакова, ВЕ Радзинского, ГМ Савельевой. М, ГЭОТАР-Медиа. 2007:719.

2. Паньків ВІ. 2016. Вплив дисфункції щитоподібної залози на репродуктивну систему жінки. Сучасні можливості фітотерапії. Науково-практичний медичний журнал «Репродуктивна ендокринологія» 1(27):52–61.

3. Балаболкин МИ, Клебанова ЕМ, Креминская ВМ. 2002. Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний (руководство). М, Медицина:752.

4. Лавина Н. 1999. Эндокринология. М, Практика:1128.

5. Венцковская ИБ, Ефименко ОА. 2008. Гиперпролактинемические состояния в практике гинеколога и методы их лечения. Репродуктивное здоровье женщины 3(15):71–76.

6. Пасєчко НВ, Гнат СВ, Свистун ІІ, Наумова ЛВ. 2015. Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції. Міжнародний ендокринологічний журнал 1(65):98–101.

7. Пашковська НВ. 2012. Захворювання щитоподібної залози і вагітність. Міжнародний ендокринологічний журнал 8(48):78–82.

8. Татарчук ТФ, Давыдова ЮВ, Косянчук НЮ. 2007. Тиреоидный гомеостаз и репродуктивное здоровье женщины. Новости медицины и фармации 13:14–15.

9. Фадеев ВВ. 2012. По материалам клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы во время беременности и в послеродовом периоде американской тиреоидной ассоциации. Клин. и экспер. тиреоидология 8;1:7–18.

10. Krassas GE, Poppe K, Glinoer D. 2010. Thyroid Function and Human Reproductive Health. Endocr Rev 31:702–55. http://dx.doi.org/10.1210/er.2009-0041; PMid:20573783

11. Lazarus JH. 2002. Еpidemiology and prevention of thyroid disease in pregnancy. Thyroid 12.10:861–5. http://dx.doi.org/10.1089/105072502761016485; PMid:12487768

12. Stagnaro-Green А, Pearce E. 2012. Thyroid disorders in pregnancy. Nature Reviews Endocrinology 8:650–8. http://dx.doi.org/10.1038/nrendo.2012.171; PMid:23007317