• Захворюваність на вітряну віспу населення Житомирської області (дитячого і дорослого) у 2015–2017 роках
ua До змісту Повний текст статті

Захворюваність на вітряну віспу населення Житомирської області (дитячого і дорослого) у 2015–2017 роках

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.8(96):61-64; doi 10.15574/SP.2018.96.61

Синяк Ю. П., Купріяненко А. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, Україна

Актуальність проблеми полягає в тому, що на вітряну віспу хворіють переважно діти. При даній хворобі можливий розвиток ускладнень, зумовлених як прямою дією вірусу, так і приєднанням вторинної бактеріальної інфекції.

Мета: провести аналіз рівня захворюваності на вітряну віспу дитячого і дорослого населення Житомирської області.

Матеріали і методи. Було проведено ретроспективний аналіз захворюваності на вітряну віспу населення Житомирської області за період 2015–2017 роки. У дослідженні використано клініко-статистичний метод.

Результати. Частка дитячого населення серед хворих на вітряну віспу у 2015 р. становила 70,7%. Найчастіше хворіли діти 5–9 років, частка яких серед пацієнтів дитячого віку становила 47,3%. У 2016 р. спостерігалося зростання захворюваності, у тому числі дитячого населення, частка якого становила 79,4%. Найвища захворюваність спостерігалася у дітей віком 1–4 роки. Частка дорослих серед усіх хворих була найменшою у 2016 р. — 20,5% від усіх випадків. У 2017 р. спостерігалося зростання захворюваності, особливо серед дорослих. У 2017 р. найвища захворюваність серед дітей реєструвалася у віці 5–9 років.

Висновки. Вітряна віспа досить розповсюджена серед дорослого та дитячого населення Житомирської області. Найчастіше вірусом Varicella-Zoster (VZV) уражаються діти 5–9 років, тобто дошкільного віку, і в меншій мірі — шкільного.

Ключові слова: вітряна віспа, захворюваність, Житомирська область.

ЛІТЕРАТУРА

1. Габорець ЮЮ, Дудіна ОО, Дудник СВ. (2018). Тенденції захворюваності дитячого населення України. Україна. Здоров'я нації. 3(50): 119.

2. Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах. Наказ МОЗ України від 31.08.2004 р. №437. http://www.moz.gov.ua.

3. Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей. Наказ МОЗ України від 09.07.2004 р. №354. http://www.moz.gov.ua.

4. Про захист населення від інфекційних хвороб. Наказ МОЗ України від 06.04.2000 р. №1645-111. http://www.moz.gov.ua.

5. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунологічних препаратів. Наказ МОЗ України від 03.02.2006 р. №48 http://www.moz.gov.ua.

6. Слабкий ГО, Габорець ЮЮ, Дудіна ОО. (2018). Характеристика захворюваності дітей першого року життя. Україна. Здоров'я нації. 3(50).

7. Davis MM, Patel MS, Gebremariam A. (2004). Decline in varicella-related hospitalizations and expenditures for children and adults after introduction of varicella vaccine in the United States. Pediatrics. 114; 3: 786—792. https://doi.org/10.1542/peds.2004-0012; PMid:15342855

8. Lichenstein R. (2006, June 13). Chicken Pox or Varicella. Pediatrics. www.emedicine.com.

9. Parang N Mehta (2006, July 26). Varicella. www.emedicine.com.

10. Seward JF, Watson BM, Peterson CL. (2002). Varicella disease after introduction of varicella vaccine in the United States, 1995—2000. JAMA. 5: 606—611. https://doi.org/10.1001/jama.287.5.606

11. Vazquez M. (2004). Varicella zoster virus infections in children after the introduction of live attenuated varicella vaccine. Curr Opin Pediatr. 16; 1: 80—84. https://doi.org/10.1097/00008480-200402000-00015; PMid:14758119

Стаття надійшла до редакції 30.07.2018 р., прийнята до друку 06.12.2018 р.