• Забезпеченість вітаміном D при рахіті у дітей першого року життя, які мають фізичний розвиток, що перевищує вікову норму
До змісту

Забезпеченість вітаміном D при рахіті у дітей першого року життя, які мають фізичний розвиток, що перевищує вікову норму

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 5(61):63-66; doi 10.15574/SP.2014.61.66

Забезпеченість вітаміном D при рахіті у дітей першого року життя, які мають фізичний розвиток, що перевищує вікову норму

Токарчук Н. І., Пугач М. М. 
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна 

Мета: вивчити забезпеченість вітаміном D при рахіті у дітей першого року життя, які мають ожиріння.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходились 36 дітей віком від 2 до 12 місяців, які мали клінічні ознаки рахіту. За показниками фізичного розвитку дітей було розподілено на групи: до основної групи увійшли 18 пацієнтів, группу порівняння склали 18 дітей з показниками фізичного розвитку, які відповідали нормальним значенням. Контрольну групу сформовано з 15 практично здорових дітей. Оцінювались дані клініко-анамнестичного обстеження та визначення концентрації 25(OH)D у сироватці крові.

Результати. Зниження рівня 25(OH)D відмічалось як у дітей основної групи (72,2%), так і у дітей групи порівняння (64,7%). Аналіз середніх рівнів гідроксивітаміну D у сироватці крові свідчить, що достовірно нижчі рівні зафіксовані у дітей основної групи (р<0,05). При зіставленні отриманих даних щодо забезпеченості вітаміном D залежно від фізичного розвитку у дітей, які мають ожиріння, виявлено вірогідні (р<0,05) відмінності в середніх значеннях відносно групи порівняння.

Висновки. На даний час провідну роль у патогенезі рахіту у дітей першого року життя грає не стільки екзогенний дефіцит вітаміну D, скільки особливості його метаболізму під впливом сукупності факторів ризику ендогенного походження, одним з яких, можливо, є ожиріння.

Ключові слова: рахіт, ожиріння, діти раннього віку, гідроксивітамін D.

Література: 
1. Дмитриева ЮА. 2011. Факторы риска и особенности течения рахита у детей раннего возраста в современных условиях. Автореф. дис. … к.мед.н. М: 104.

2. Захарова ИН, Коровина НА, Дмитриева ЮА. 2010. Роль метаболитов витамина D при рахите у детей. Педиатрия 3(89): 68–73.

3. Ігнатко ЛВ. 2010. Особливості перебігу рахіту у дітей раннього віку із соціопатичних сімей. Проблеми клін педіатрії 4(10): 27–30.

4. Дедов ИИ, Мазурина НВ, Огнева НА и др. 2011. Нарушения метаболизма витамина D при ожирении. Ожирение и метаболизм 2: 3–10.

5. Поворознюк ВВ, Балацкая НИ. 2012. Дефицит и недостаточность витамина D, вторичный гиперпаратиреоз, показатели минеральной плотности костной ткани у жителей Украины разного возраста. Нов медицины и фармации 20–22: 10.

6. Третьякова ОС. 2010. Рахит, или «болезнь растущего организма»: современный взгляд на проблему. Дитячий лікар 2: 24–39.

7. Vimaleswaran KS, Berry DJ, Lu C, Tikkanen E et al. 2013. Causal relationship between obesity and vitamin D status: bi-directional Mendelian randomization analysis of multiple cohorts. PLoS Med 10(2): 1001383. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001383

8. Jorde R, Sneve M, Emaus N et al. 2010. Cross-sectional and longitudinal relation between serum 25-hydroxyvitamin D and body mass index: the Tromso study. Eur J Nutr 49: 401–407. http://dx.doi.org/10.1007/s00394-010-0098-7

9. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA et al. 2011. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 96(7): 1911–193. http://dx.doi.org/10.4103/2230-8210.93732

10. Roth CL, Elfers C, Kratz M. 2011 Vitamin d deficiency in obese children and its relationship to insulin resistance and adipokines. J Obes: 495101.

11. Sahay M., Sahay R. 2012. Rickets-vitamin D deficiency and dependency. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 16 (2) : 164–76. http://dx.doi.org/10.4103/2230-8210.93732

12. Earthman CP, Beckman LM, Masodkar K, Sibley SD. 2012. The link between obesity and low circulating 25-hydroxyvitamin D concentrations: considerations and implications. Int J Obes (Lond) 36: 387–396. http://dx.doi.org/10.1038/ijo.2011.119