• Забезпеченість вітаміном D дітей з різними формами алергічних захворювань 
До змісту

Забезпеченість вітаміном D дітей з різними формами алергічних захворювань 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):89-91; doi 10.15574/SP.2015.71.89 
 

Забезпеченість вітаміном D дітей з різними формами алергічних захворювань 
 

Тяжка О. В., Сельська З. В.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 
 

Мета — визначення рівня 25(ОН)D у сироватці крові дітей з різними формами алергічних захворювань. 
 

Пацієнти і методи. Під спостереженням перебувало 143 дитини віком 3-16 років. Визначення 25(ОН)D проводили за допомогою електрохемілюмінісцентного методу. Оцінку вітамін-D статусу здійснювали відповідно до класифікації M.F. Holick (2011). 
 

Результати. У дітей з бронхіальною астмою середній показник 25(ОН)D у сироватці крові становив 29,32 нг/мл, у дітей з атопічним дерматитом — 19,63 нг/мл, у дітей з алергічними ринітом — 26,91 нг/мл, у дітей з поєднанням бронхіальної астми та алергічного риніту — 17,25 нг/мл, у дітей з бронхіальною астмою та атопічним дерматитом — 19,71 нг/мл. При порівнянні рівня 25(ОН)D у сироватці крові різних груп дітей з алергічними захворюваннями виявлено достовірну різницю між показниками за критерієм Фрідмана (λ2=21,914; p<0,05) залежно від нозологічної форми. 
 

Висновки. У дітей з алергічними захворюваннями спостерігається зниження рівня вітаміну D у сироватці крові. Особливо це притаманно дітям з атопічним дерматитом та із поєднаною алергічною патологією (бронхіальна астма та атопічний дерматит, бронхіальна астма та алергічний риніт). 
 

Ключові слова: діти, вітамін D, бронхіальна астма, атопічний дерматит, алергічний риніт. 
 

Література:

1. Квашніна ЛВ, Родіонов ВП, Ониськова ОВ. 2011. Застосування вітаміну D та його препаратів у сучасній педіатрії. Совр педиатрия. 40;6: 68—71.

2. Охотникова ЕН. 2008. Аллергический «марш»: связь поколений и эскалация аллергии у детей (лекция). Совр педиатрия. 21;4: 190—197.

3. Поворознюк ВВ, Балацька НІ, Янховська ЛВ та ін. 2011. Стан фактичного харчування, мінеральної щільності кісткової тканини та вітамін Д-дефіциту в жителів Львівської області. Журнал проблеми остеології. 14;2: 9—11.

4. Тяжка ОВ, Поворознюк ВВ, Сельська ЗВ. 2013. Вітамін D — статус дітей з алергічними захворюваннями. Проблеми остеології. 2(16): 53—54.

5. Тяжка ОВ, Сельська ЗВ. 2013. Значення вітаміну Д для здоров'я дітей та профілактики різних захворювань у них. ПАГ. 1(76): 37—45.

6. Holick MF, Binkley NC, Bischoff Ferrari HA. 2011. Evalution, treatment and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 96(7): 1911—19. http://dx.doi.org/10.1210/jc.2011-0385; PMid:21646368

7. Brehm JM, Celedon JC, Soto-Quiros ME et al. 2009. The level of vitamin D and markers of severity of asthma in children in Costa Rica. J Respir Critical Care Med. 179: 765—771. http://dx.doi.org/10.1164/rccm.200808-1361OC; PMid:19179486 PMCid:PMC2675563

8. Chinellato I, Piazza M, Sandri M et al. 2011. Vitamin D serum levels and markers of asthma control in Italian children. J Pediatr. 158(3): 437—441. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2010.08.043; PMid:20870246