• Взаємозв’язок ультразвукових і патоморфологічних змін при бактеріальних лімфаденітах у дітей

Взаємозв’язок ультразвукових і патоморфологічних змін при бактеріальних лімфаденітах у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):48-53; doi 10.15574/SP.2018.91.48

Талько М. О.
Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета: провести аналіз результатів ультразвукового дослідження і патоморфологічних змін при бактеріальних лімфаденітах у дітей на різних стадіях запального процесу та залежно від його характеру.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати ультразвукового і патоморфологічних досліджень 23 лімфатичних вузлів при бактеріальних лімфаденітах у дітей за період з 2013 по 2018 рр. УЗД виконувалося на апараті LogiQ 5 з лінійним датчиком 7.5 MHz. Проводилася ексцизійна біопсія. Гістологічне дослідження виконувалося за стандартною методикою. Препарати вивчали за допомогою світлової мікроскопії при збільшені у 200–400 разів.

Результати. Із 23 досліджуваних лімфовузлів у 18 (78,2%) патогістологічно виявлено гранулематозно-некротичне запалення. Найчастішими ультразвуковими проявами були зміна форми лімфатичного вузла із тенденцією до її округлення. Паренхіма характеризувалася виразною неоднорідністю за рахунок чергування гіпо- та анехогенних ділянок. В окремих випадках при БЦЖ-асоційовану лімфаденіті виявлено дрібні гіперехогенні включення, які представлені ділянками звапнення на гістологічних препаратах. При колірному допплерівському картуванні відмічалося різке ослаблення або відсутність інтранодального кровотоку з його посиленням у прилеглих тканинах при гнійному запаленні. Дана ультразвукова картина визначалася і при неспецифічних лімфаденітах в стадії серозного запалення з ознаками початкового абсцедування, що підтверджено гістологічно наявністю ділянок мікроабсцедування.

Висновки. Порівняння ультразвукових змін при бактеріальних лімфаденітах із результатами гістологічних досліджень виявило зв'язок між ехоструктурою та патоморфологічними проявами залежно від стадії та характеру запального процесу.

Ключові слова: лімфаденіт, ультразвукове дослідження, біопсія.

Література

1. Выклюк МВ. (2010). Возможности ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике патологии лимфатического аппарата головы шеи у детей. Кубанский научный медицинский вестник. 1: 19—21.

2. Нагорная НВ, Бордюгова ЕВ, Вильчевская ЕВ. (2013). Лимфаденопатия у детей. Здоровье ребенка. 6: 166—76.

3. Харламова ФС. (2013). К вопросу о дифференциальной диагностике лимфаденопатии у детей. Детские инфекции. 12(2): 62—4.

4. Benesch M, Kerbl R, Wimsberger A, Stunzner D, Mangge H, Schenkeli R, Deutsch J. (2000, Sep-Oct). Peripheral lymphadenopathy in childhood — recommendations for diagnostic evaluation. Klin Padiatr. 212(5): 277—82. https://doi.org/10.1055/s-2000-9688; PMid:11048289

5. Bezabih M, Mariam DW. (2003, Nov). Determination of aetiology of superficial lymph nodes using fine needle aspiration cytology. East Aft Med J. 80(11): 559—63. PMid:15248672

6. Douglas SA, Jennings S, Owen VM. (2006, Jan). Is ultrasound useful for evaluating paediatric inflammatory neck masses? Clin Otorhinolaringol. 31(3): 233—4. https://doi.org/10.1111/j.1749-4486.2006.01205.x

7. Hanif G, Ali SI, Shahid A. (2009). Role of biopsy in pediatric lymphadenopathy. Saudi Med J. 30(6): 798—802. PMid:19526163

8. Rosado FG, Stratton CW, Mosse CA. (2011). Clinicopathologic correlation of epidemiologic and histopathologic features of pediatric bacterial lymphadenitis. Archives of pathology & laboratory medicine. 135(11): 1490—3. https://doi.org/10.5858/arpa.2010-0581-OA; PMid:22032579

9. Vimal S, Dharwadkar A, Chandanwale SS, Vishwanathan V, Kumar H. (2016). Cytomorphological study of lymph node lesions: A study of 187 cases. Med J DY Patil Univ. 9: 43—50. https://doi.org/10.4103/0975-2870.172428

10. Yaris N, Cakir M, Sozen E, Cobanoglu U. (2006, Jul). Analysis of children with peripheral lymphadenopathy. Clin Pediatr (Phila). 45(6): 544—9. https://doi.org/10.1177/0009922806290609; PMid:16893860