• Вплив здоров’язберігаючих технологій на антиінфекційну резистентність та формування хронічної патології у дітей молодшого шкільного віку
ua До змісту Повний текст статті

Вплив здоров’язберігаючих технологій на антиінфекційну резистентність та формування хронічної патології у дітей молодшого шкільного віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):17-21; doi 10.15574/SP.2018.92.17

Бекетова Г. В., Савінова К. Б.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

У сучасних умовах спостерігається тенденція до збільшення показників захворюваності серед дітей, особливо після їх вступу до школи, що обумовлює необхідність впровадження здоров'язберігаючих технологій (ЗЗТ).
Мета: оцінити вплив ЗЗТ «Навчання у русі» на стан антиінфекційної резистентності та частоту формування функціональних і хронічних соматичних захворювань у дітей молодшого шкільного віку.
Матеріали і методи. Проведене поглиблене клініко-інструментальне обстеження 153 дітей молодшого шкільного віку перед початком навчання в школі, через 1 та 2 роки і після закінчення початкової школи в гімназії №287 м. Києва (основна група — 65 учнів), де впроваджена ЗЗТ «Навчання у русі», та в ЗОШ №3 м. Боярка Київської області, де ЗЗТ не застосовували (група порівняння — 88 учнів). Стан антиінфекційної резистентності визначали за частотою епізодів гострих респіраторних інфекцій (ГРІ) протягом року, наявністю їхніх ускладнень, частотою функціональних і хронічних соматичних захворювань.
Результати. У ході 4-річного спостереження за дітьми доведено позитивний вплив ЗЗТ на стан протиінфекційного захисту. В основній групі був відсутній приріст частки дітей з хронічною патологією, достовірно знизилась питома вага учнів з функціональними розладами серцево-судинної системи (з 30,8% до 8,3%), тоді як в групі порівняння зафіксований достовірний приріст частки дітей з порушеннями опорного-рухового апарату (з 29,5% до 44,4%), хворобами органів травлення (з 21,9% до 36%), органів дихання (з 7,9% до 44,4%), ендокринною патологією (з 32,5% до 50,0%), функціональними розладами серцево-судинної системи (з 46,6% до 58,3%). В основній групі діти достовірно рідше пропускали заняття через хворобу, також було достовірно більше дітей, які жодного разу не хворіли протягом навчального року.
Висновки. Використання ЗЗТ «Навчання у русі» запобігає розвитку хронічної патології та дозволяє забезпечити високий рівень антиінфекційної резистентності дітей молодшого шкільного віку, що проявляється значним зниженням захворюваності на сезонні ГРІ, зменшенням їх тривалості, попереджує виникнення ускладнень та формування функціональних розладів і хронічної патології. Отримані дані дозволяють рекомендувати зазначену технологію для широкого впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах.
Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, захворюваність, здоров'язберігаючі технології, гострі респіраторні інфекції, антиінфекційна резистентність.

Література

1. Бойченко Т. (2005). Валеологія — мистецтво бути здоровим. Здоров'я та фізична культура. 2: 1—4.

2. Волкова ІВ, Марінушкіна ОЄ, Покроєва ЛД, Рябова ЗВ. (2007). Становлення шкіл сприяння здоров'ю. Харків: ХОНМІБО: 40.

3. Дубогай О. (2005). Навчання в русі: Здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі. Методичні рекомендації. Київ: ВД Шкільний світ: 112.

4. Зайцева ОВ. (2009). Рецидивирующие респираторные инфекции у детей. Медицинская газета. 86: 9.

5. Здоровые дети — лучшая инвестиция в будущее: http://www/100spravok.ru/100spravok/Artikle.aspx?ID=332.

6. Лук'янова ОМ, Квашніна ЛВ. (2004). Стан здоров'я дітей молодшого шкільного віку та шляхи його корекції. Перинатологія та педіатрія. 1: 3—5.

7. МОЗ України, ДУ УІСД МОЗ України (2017). Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2016 рік. Київ: 46—68.

8. Няньковский СЛ, Яцула МС, Сенкевич ЕМ, Пасичнюк ИП. (2014). Медико-социальные особенности состояния здоровья школьников в Украине. Georgian Medical News. 5(230): 60—65.

9. Оржеховська ВМ. (ред.). (2007). Словник основних термінів і понять з превентивного виховання. Тернопіль: ТзОВ Терно граф: 177—179.

10. Речкина ЕА. (2013). Часто болеющие дети и роль иммунокоррекции в их лечении. Астма та алергія. 1: 44—47.

11. Семенова НО, Левчук МВ. (2007). Технологія проектування школи сприяння здоров'ю. Виховна робота в школі. 4: 4—15.

12. Смирнов НК. (2002). Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. Москва: АПК и ПРО: 121.

13. Amialchuk A, Kotalik A. (2016). Do Your School Mates Influence How Long You Game? Evidence from the U.S. Jimenez-Murcia S, ed. PLoS ONE. 11(8): 0160664.