• Вплив внутрішньочеревного тиску на перебіг хронічних колостазів у дітей
До змісту

Вплив внутрішньочеревного тиску на перебіг хронічних колостазів у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):62-67; doi 10.15574/PS.2016.52-53.62 
 

Вплив внутрішньочеревного тиску на перебіг хронічних колостазів у дітей 
 

Конопліцький В. С., Лукіянець О. О.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна 
 

Мета – вибір тактики лікування підвищеного внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) при хронічних колостазах (ХК) у дітей.


Пацієнти і методи. Основну групу склали 25 дітей з ХК віком від 7 до 17 років, які знаходились на лікуванні впродовж 2012–2016 рр.; у 9 пацієнтів була доліхосигма, у 16 – доліхоколон. Хлопчиків було 13, дівчаток – 12. Контрольну групу склали 24 здорові волонтери.


Результати. Хронічні колостази супроводжуються значним, у 2,2 разу, перевищенням величин ВЧТ та формуванням абдомінальної ішемії. Проведений комплекс консервативних заходів, які були спрямовані на нормалізацію випорожнень, на момент виписки дозволили знизити ВЧТ та покращити показники кровообігу в черевній порожнині за рахунок зменшення компресії судинної стінки.


Висновки. Чим вищий ВЧТ та більше ослаблений організм дитини, тим вища вірогідність розвитку небажаних ускладнень. Доповнення комплексного консервативного лікування ХК у дітей препаратом «Куплатон®», який має виразний ефект піногасіння, сприяє зниженню ВЧТ та нормалізації показників кровотоку в черевній порожнині.


Ключові слова: хронічний колостаз, внутрішньочеревний тиск, діти.


Література

1. Акилов Х. А. Диагностика и лечение хронического колостаза при долихосигме у детей / Х. А. Акилов, Ф. Х. Саидов, Н. А. Ходжимухамедова // Казанский медицинский журнал. – 2013. – Т. 94, № 6. – С. 831–838.

2. Лёнюшкин А. И. Хирургическая колопроктология детского возраста / А. И. Лёнюшкин. – Москва: Медицина, 1999. – 368 с.

3. Синдром интраабдоминальной гипертензии. Научный обзор / Б. Р. Гельфанд, Д. Н. Проценко, О. В. Игнатенко [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2008. – № 5. – С. 5–15.

4. Фофанов О. Д. Діагностика та корекція внутрішньочеревної гіпертензії у дітей раннього віку з хірургічною патологією черевної порожнини (методичні рекомендації) / О. Д. Фофанов, О. К. Слєпов, В. В. Погорілий. – Київ, 2013. – 22 с.

5. Abdominal perfusion pressure: a superior parameter in the assessment of intra-abdominal hypertension / M. L. Cheatham, M.W. White, S.G. Sagraves [et al.] // J. Trauma. – 2000. – № 4. – Р. 621–626. https://doi.org/10.1097/00005373-200010000-00008

6. Advers consequences of increased intra-abdominal pressure on bowel tissue oxygen / F. Bongard, N. Pianin, R. Dubecz [et al.] // J. Trauma. – 1995. – № 3. – Р. 519–525. https://doi.org/10.1097/00005373-199509000-00020

7. Hunterl J. D. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome / J. D. Hunterl, Z. Damani // Anaesthesia. – 2004. – Vol. 59. – P. 899–907. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2004.03712.x; PMid:15310355

8. Kron J. L. The measurement of intraabdominal pressure as a criterion for abdominal reexploration / J. L. Kron, P. K. Harman, S. P. Nolan // Ann. Surg. – 1984. – № 1. – Р. 28–30. https://doi.org/10.1097/00000658-198401000-00005

9. Malbrain M. L. Abdominal pressure in the critically ill / M.L. Malbrain // Curr. Opinion Crit. Care. – 2000. – Vol. 6. – P. 17–29. https://doi.org/10.1097/00075198-200002000-00003

10. Malbrain M. L. Abdominal pressure in the critically ill: Measurement and clinical relevance / M. L. Malbrain // Intens. Care Med. – 1999. – Vol. 25. – P. 1453–1458. https://doi.org/10.1007/s001340051098; PMid:10702030

11. Wachsberg R. H. Narrowing of the upper abdominal inferior vena cava in patients with elevated intraabdominal pressure / R. H. Wachsberg, L. L. Sebastiano, C. D. Levine // Abdom. Imaging. – 1988. – № 1. – Р. 99–102.

12. Wendt E. Uber den einfluss des intraabdominalen druckes auf die absonderungsgeschwindigkeit des harness / E. Wendt // Arch. Physiologische Heikunde. – 1876. – Vol. 57. – Р. 525–527.