• Вплив використання деяких анти аритмічних препаратів на тонус і скоротливу діяльність матки (експериментальні дослідження)
До змісту Повний текст статті

Вплив використання деяких анти аритмічних препаратів на тонус і скоротливу діяльність матки (експериментальні дослідження)

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):53-57; doi 10.15574/PP.2017.70.53

Лиманська А. Ю.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Мета — в експерименті дослідити вплив препаратів бісопролол, АТФ-ЛОНГ, верапаміл та аміодарон на тонус і скоротливу активність біометрію вагітних щурів із метою запобігання виникненню передчасних пологів і загрози переривання вагітності при використанні антиаритмічних препаратів, навіть короткими курсами.

Пацієнти та методи. В експериментальних дослідах використано міометрій 12 вагітних (18–19-й день) самок білих щурів лінії Вістар вагою 220–240 г. Термін настання вагітності визначено за наявністю сперматозоїдів у піхвових мазках, які попередньо були пофарбовані метиленовим синім. Для оцінки ефектів дії досліджуваних препаратів застосовано загальноприйняті параметри аналізу ізометричних скорочень — зміни базального тонусу, частоти, амплітуди окремих скорочень та інтеграл скорочення, який характеризує силу окремих м'язових скорочень.

Результати та висновки. Виявлені відмінності в характері впливу досліджуваних препаратів на скоротливу діяльність матки можна пояснити особливостями механізмів дії вивчених сполук. Наші експериментальні дослідження свідчать, що кардіоселективні засоби, такі як бісопролол, меншою мірою зв'язуються з β2-рецепторами і тим самим не викликають підвищення тонусу вагітної матки. Так, відомо, що в основі дії верапамілу лежить блокада потенціалзалежних кальцієвих каналів із наступним зменшенням надходження кальцію в клітини. Отже, в середньотерапевтичних дозах препарат не викликає порушень скоротливої здатності матки. Водночас іони кальцію забезпечують реалізацію скорочень гладком'язових структур, зокрема міометрію. Аміодарон блокує переважно калієві іонні канали, які відіграють значно меншу роль у реалізації констрикції гладком'язових органів. Використання аміодарону для відновлення синусового ритму, що супроводжується симптомами порушень гемодинаміки, можливе за життєвими показниками і не призведе до скорочень матки. Отримані дані можуть були використані при вирішенні питання доцільності застосування досліджуваних препаратів в якості гіпотензивного чи протиаритмічного засобу у вагітних із порушеннями скоротливої активності матки.

Ключові слова: тонус і скоротлива діяльність матки, антиаритмічні препарати.

Література
1. Abalos E., Duley L., Steyn D.W. [et al.] Cochrane Database Syst Rev. — 2007. — Jan. 24; (1): CD002252. PMid:17253478

2. Evaluation of the management of heart failure in primary care / M.J. Calvert, A. Shankar, R.J. McManus [et al.] // Fam. Pract. — 2009. — Jan. 18. [PubMed — as supplied by publisher].

3. Improvement in the management of chronic heart failure since the publication of the updated guidelines of the European Society of Cardiology. The Impact-Reco Programme / P. Groote, R. Isnard, P. Clerson [et al.] // Eur. J. Heart. Fail. — 2009. — Vol. 11 (1). — P. 85—91. https://doi.org/10.1093/eurjhf/hfn005; PMid:19147461

4. Magee L.A. Oral beta-blockers for mild to moderate hypertension during pregnancy / L.A. Magee, L. Duley // Cochrane Database of Systematic Reviews. — 2003. — Issue 3. Art. No.: CD002863. doi 10.1002/14651858.CD002863.

5. Wehling M. Multimorbidity and polypharmacy: which betablocker to use in relation to the pharmacokinetic profile and interaction potential / M. Wehling // Arzneimittelforschung. — 2010. — Vol. 60 (2). — P. 57—63. PMid:20329652

Зміст журналу Текст статті