• Вплив стану відхідниково-куприкової зв’язки на функцію сфінктерного апарату відхідника
ua До змісту Повний текст статті

Вплив стану відхідниково-куприкової зв’язки на функцію сфінктерного апарату відхідника

Paediatric Surgery.2017.3(56):103-108; doi 10.15574/PS.2017.56.103

Конопліцький В. С., Погорілий В. В., Якименко О. Г., Лукіянець О. О., Шавлюк Р. В.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна

Відхідниково-куприкова зв’язка (ВКЗ) визначає просторову конфігурацію аноректума, за рахунок тракційно-контратракційного механізму анальної континенції, тобто стиснення та зсування прямої кишки, який реалізується зміщенням її відносно точок фіксації до кістково-зв’язкового апарату малого таза, а тому будь-яке втручання, яке супроводжується видаленням навіть малого компонента даного комплексу, беззаперечно призводить до порушення функції континенції після операції.
Мета: визначення функціональних порушень сфінктерного апарату відхідника при руйнуванні ВКЗ та при її пластиці.
Пацієнти і методи. Здійснено ретроспективний аналіз результатів лікування 15 пацієнтів клініки, яким проведена кокцигектомія з відсіченням ВКЗ, та аналіз лікування 13 пацієнтів, яким була проведена пластика ВКЗ. На основі створення просторової математичної моделі функції ВКЗ з’ясовано, що при її руйнації зменшення величини аноректального кута досягає +63°, яке спричиняє порушення функції дистальних відділів товстої кишки.
Результати. Доведено, що важливою складовою профілактики порушень акту дефекації в даній групі пацієнтів повинна бути інтраопераційна ліквідація прямокишково-куприкової порожнини з пластикою ВКЗ для відновлення цілісності м’язово-зв’язкового апарату шляхом імітації його анатомічної фіксації.
Висновки. Відновлення шляхом імітації анатомічної фіксації з’єднання ВКЗ після її інтраопераційної руйнації дозволяє створити умови для її фізіологічного функціонування, що в свою чергу сприяє профілактиці порушень акту дефекації.
Ключові слова: відхідниково-куприкова зв’язка, кокцигектомія, пряма кишка, аноректальний кут.

Література

1. Бабкин А.В. Современные подходы к лечению когцигодинии / А.В. Бабкин, З.В. Егорова // ARS Medica. – 2012. – №4. – С.3–11.

2. Магнито-резонансное отображение повреждений удерживающих структур аноректума после онкопроктологических операций / Г.В. Бондарь, В.Х. Юашеев, О.В. Совпель, И.В. Совпель // Хірургія України. – 2013. – №3. – С.59–64.

3. Мохов О.И. Лечение посттравматический повреждений копчика у детей: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.21 / А.И. Мохов; Ин-т патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко АМН Украины. – Харьков, 2006. – 19 с.

4. Применение лучевых методов в диагностике травм копчика / Р.У. Смакаев, Р.Р. Мухамедрахимов, А.В. Крузмян, Л.Р. Харисова // Вестник Башкирского гос. мед. ун-та. – 2015. – №5. – С.55–61.

5. Хирургическое лечение младенцев с низкими свищевыми аноректальными аномаліями / М.Д. Левин, А.Н. Никифоров, Я.Ф. Варда [и др.] // Здравоохранение. – 2012. – №2. – С. 53–59.

6. Хронічний колостаз у дітей (хірургічний погляд на проблему) / О.Б. Боднар, О.П. Джам, В.П. Притула [та ін.]. – Чернівці: БДМУ, 2016. – 199 с.

7. Шестаков А.М. Прямая кишка и заднепроходной канал / А.М. Шестаков, М.Р. Сапин. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 128 с.

8. Kaushal R. Intrapartum coccygeal fracture, a cause for postpartum coccydynia: a case report / R. Kaushal, A. Bhanot, S. Luthra // Journal of surgical orthopaedic advances. – 2005. – Vol. 14, No 3. – P. 136–137. PMid:16216182