• Вплив сапліментації йоду на фізичний, нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку
До змісту

Вплив сапліментації йоду на фізичний, нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.1(81):13-19; doi 10.15574/SP.2017.81.13
Маменко М. Є., Шлєєнкова Г. О., Донцова К. М.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Харківьска медична академія післядипломної освіти, Україна
Луганський обласний будинок дитини № 2, м. Сєверодонецьк, Україна

Йодний дефіцит негативно впливає на обмін речовин та енергії, соматичний ріст дитини, процеси закладки та формування структур ЦНС, її функціональну активність.

Мета: вивчити вплив сапліментації йоду на функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної вісі, фізичний, нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку.

Пацієнти і методи. Обстежено 118 дітей віком 2,5–3,5 місяця, які прибули на виховання в будинок дитини. Усім дітям було проведено оцінку фізичного, нервово-психічного розвитку, неврологічний огляд та визначення рівня ТТГ, Т4, Т3.

Результати. Обстежені діти мали обтяжений перинатальний анамнез (100%), відставання у фізичному розвитку (44,9%), затримку нервово-психічного розвитку (95,7%), зниження коефіцієнта нервово-психічного розвитку (до 82 балів), симптоми перинатального ураження нервової системи (94,1%), переважно у вигляді синдрому затримки статокінетичного, психічного та передмовленнєвого розвитку (49,2%, pχ2<0,001), недостатнє йодне забезпечення (медіана добової екскреції йоду із сечею 56,5 мкг). Застосування препаратів калію йодиду у дозі 50 мкг протягом шести місяців дозволило знизити рівень ТТГ із 3,21 мОд/л до 1,96 мОд/л (pu=0,000), що сприяло нормалізації показників фізичного та нервово-психічного розвитку.

Висновки. Сапліментація калію йодиду є ефективним засобом корекції фізичного, нервово-психічного розвитку, неврологічних порушень у дітей з обтяженим перинатальним анамнезом.

Ключові слова: йод, гіпофізарно-тиреоїдна система; неврологічний статус; нервово-психічний розвиток; діти раннього віку.

Література:

1. Бєлих Н. А. Психомоторний розвиток дітей раннього віку в регіоні легкого йодного дефіциту / Н. А. Бєлих // Український журн. дитячої ендокринол. — 2014. — № 2. — С. 45—50.

2. Квашніна Л. В. Мікро- та макроелементний гомеостаз і проблеми дисмікроелементозів в дитячому віці / Л. В. Квашніна, В. П. Родіонов, В. В. Рачковська // Перинатологія та педіатрія. — 2008. — № 3. — С. 91—96.

3. Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років : наказ МОЗ України від 31.03.2008 № 149 / МОЗ України. — Київ, 2008. — 45 с.

4. Козловська Г. В. «ГНОМ». Методичний посібник / Г. В. Козловська. — Москва, 2007. — 152 c.

5. Маменко М. Є. Клінічні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики йододефіцитних захворювань у дітей / М. Є. Маменко, Н. А. Бєлих. — Київ, 2014. — 31 с.

6. Маменко М. Є. Сучасні підходи до профілактики йододефіцитних захворювань у дітей раннього віку (частина I) / М. Є. Маменко, Н. А. Бєлих // Здоровье ребенка. — 2012. — № 2 (37). — С. 37—40.

7. Мартинюк В. Ю. Класифікація уражень нервової системи у дітей та підлітків : методичний посібник / В. Ю. Мартинюк. — Київ : Фенікс, 2001. — 190 c.

8. Фадеев В. В. По материалам клинических рекомендаций Европейской тиреоидной ассоциации по диагностике и лечению субклинического гипотиреоза у беременных женщин и детей / В. В. Фадеев // Клиническая и експеримент. тиреоидология. — 2014. — Т. 10, № 3. — С. 20—26.

9. Delange F. Iodine deficiency as a cause of brain damage / F. Delange // Postgrad. Мed. J. — 2007. — Vol. 77. — P. 217—220.

10. Maternal Thyroid Function during the Second Half of Pregnancy and Child Neurodevelopment at 6, 12, 24, and 60 Months of Age [Electronic resource] / J. Chevrier, K.G. Harley, K. Kogut [et al.] // Journal of Thyroid Research. — 2011. — Vol. 2011. — 13 p. — URL http:// www. hindawi. com/journals/jtr/2011/426427/abs. — Title from screen. https://doi.org/10.4061/2011/426427; PMid:22132346 PMCid:PMC3202128

11. Zimmermann M. B. Iodine deficiency and excess in children: worldwide status in 2013 / M. B. Zimmermann // Endocrine practice. — 2013. — Vol. 19, № 5. — P. 839—46. https://doi.org/10.4158/EP13180.RA; PMid:23757630

Зміст журналу Текст статті