• Вплив санаторно-курортного лікування дітей школи-інтернату на їх психологічні та соматичні параметри.
До змісту

Вплив санаторно-курортного лікування дітей школи-інтернату на їх психологічні та соматичні параметри.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.3(59):33-39; doi 10.15574/SP.2014.59.33

Вплив санаторно-курортного лікування дітей школи-інтернату на їх психологічні та соматичні параметри.

Пипа Л. В., Філик А. В., Лук'янович І. Л., Пілюйко Н. В., Мурдид М. П., Лисиця Ю. М., Астахова В. М., Заморока Ж. Ф.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна

Санаторій «Південобережний», м. Алупка, Україна

Мета: дослідити вплив на психоемоційний стан вихованців школи-інтернату з порушеннями дихальної системи психофармкорекції та санаторно-курортного лікування.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилися 40 дітей віком 10–14 років. Усім дітям проводили дослідження тривожності, виснажливості психічних процесів, самооцінки стану та лабораторно-інструментальні дослідження. 20 дітей отримували фармакологічну підтримку ноофеном протягом 15 днів.

Результати. У підлітків із сімейною депрівацією, які мали дихальні розлади у вигляді псевдоастматичних та астматичних нападів, виявлено ознаки розвитку психосоматичних (виразна тривога, виснажливість психічних процесів, знижена самооцінка) та функціональних порушень. Проведені реабілітаційні заходи зменшили хворобливі прояви у 72% досліджуваних. Доповнення реабілітаційних заходів ноофеном показало кращу відповідь на лікування. Дані психологічних досліджень підтверджувались змінами у загальному аналізі крові, дихальних пробах, ЕКГ.

Висновки. Комбінація реабілітаційних заходів з фармакологічною корекцією ноофеном суттєво ефективніша, проте потребує продовження курсу лікування, оскільки повного відновлення порушених функцій за період дослідження не було досягнуто.

Ключові слова: психосоматичні порушення, тривожність, реабілітація, діти.

Література: 

1. Антропов ЮФ, Бельмер СВ. 2005.Соматизация психических расстройств в детском возрасте. М.

2. Арина ГА, Николаева ВВ. 2004. Психология телесности: методологические принципы и этапы клинико-психологического анализа. Матер межведомственной научно-практ конф «Междисциплинарные проблемы психологии телесности». Москва, 20—21 окт. 2004 г. М.

3. Бєляєва ОЕ, Даниленко ГМ. 2012. Особливості когнітивної сфери дітей, що навчаються за програмою «Інтелект України». Когнітивні розлади у дітей. Матеріали наук. симп. Х: 8—9.

4. Гринберг Дж. 2004. Управление стрессом. 7-е изд. СПб, Питер: 496.

5. Золотова ТН. 2008. Психология стресса. М, Книголюб: 192.

6. Ковалева ОН. 2011. Механизмы развития и нейрофармакологическая коррекция вегето-сосудистых нарушений у больных артериальной гипертензией с метаболическим синдромом. Ліки України. 2(6): 11—16.

7. Кондаков ИМ. 2007. Психология. Иллюстрированный словарь. СПб, Прайм-ЕВРОзнак: 783.

8. Кукурудза ГВ. 2012. Дитяче-батьківські відносини як фактор розвитку дітей раннього віку з психомоторними порушеннями. Когнітивні розлади у дітей. Матеріали наук. симп. Х: 16—17.

9. Леонтьев ДА. 2003. Экзистенциальная тревога и как с ней не бороться. Московск психотерапевтич журн. 2: 107—119.

10. Маклаков АГ. 2007. Общая психология. Учебн. для вузов. СПб, Питер: 583.

11. Малкина-Пых ИГ. 2005. Телесная терапия. М, Эксмо: 752.

12. Нагорна НВ, Дубова ГВ, Бордюгова ОВ. 2013. Психовегетвтивний синдром у дітей та шляхи його усунення. Таврич медико-биологич вестн. 16,3,1(63): 110—117.

13. Николаева ВВ, Арина ГА. 2003. Клинико-психологические проблемы психологии телесности. Психологич журн. 24,1: 119—126.

14. Монастырский ЮИ, Серкова ВК, Кузьминова НВ, Домбровская ЮВ. 2007. Опыт применения «Ноофена» в лечении больных нейроциркуляторной дистонией. Укр терапевт журн. 4: 83—86.

15. Пезешкиан Н. 2006. Психосоматика и позитивная психотерапия. М, Ин-т позитивной психотерапии: 464.

16. Перова ЕИ. 2005. Стресс и психические расстройства в спортивной травматологии. Спортивный психолог. 1(4): 56—58.

17. Прихожан AM, Толстых НН. 2005. Психология сиротства. Учебн пособ для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. 2-е изд. СПБ, Питер.

18. Проскурина ТЮ, Михайлова ЕА. 2012. Когнитивные нарушения у подростков с невротическими расстройствами. Когнітивні розлади у дітей. Матеріали наук симп. Х: 48—49.

19. Проскурина ТЮ. 2012. Социальные и клинические предпосылки школьной неуспеваемости и ее коррекция у учеников младших классов с аффективной патологией. Когнітивні розлади у дітей. Матеріали наук симп. Х: 45—47.

20. Сандомирский МЕ. 2005. Психосоматика и телесная психотерапия. Практич рук-во. М, Класс: 592.

21. Хухлаева ОВ, Хухлаев ОЕ, Первушина ИМ. 2004. Тропинка к своему Я.: как сохранить психологическое здоровье дошкольников. М, Генезис: 175.

22. Erhart M et al. 2012. Examining the relationship between attentiondeficit/hyperactivity disorder and overweight in children and adolescents obesity. Eur Child Adolesc Psychiatry. 21(1): 39—49. http://dx.doi.org/10.1007/s00787-011-0230-0; PMid:22120761

23. Hebebrand J, Herpertz-Dahlmann B. 2009. Psychological and psychiatric aspects of pediatric obesity. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 18(1): 49—65. http://dx.doi.org/10.1016/j.chc.2008.08.002; PMid:19014857

24. Matthews G, Zeidner M, Roberts RD. 2004. Emotional intelligence: science and myth. Mil.

25. Silber TJ. 2003. Somatization Disorders in Children and Adolescents. Pediatrics in Review. 24,8: 255—264. http://dx.doi.org/10.1542/pir.24-8-255

26. Vander Wal JS, Mitchell ER. 2011. Psychological cjmplication of pediatric obesity. Pediatr Clin North Am. 58(6): 1393—1401. http://dx.doi.org/10.1016/j.pcl.2011.09.008; PMid:22093858