• Вплив порушень тиреоїдного статусу на розвиток функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей молодшого шкільного віку
ua До змісту

Вплив порушень тиреоїдного статусу на розвиток функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей молодшого шкільного віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.6(62):116-120;doi 10.15574/SP.2014.62.116

Вплив порушень тиреоїдного статусу на розвиток функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей молодшого шкільного віку

Маменко М. Є., Бугаєнко О. О., Сомов С. Ю. 
ДЗ «Луганський державний медичний університет», Україна 
Медичний центр «ПКЛ ЛТД»

Мета: вивчити вплив порушень тиреоїдного статусу на розвиток функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей.

Пацієнти і методи. Дослідження проведено на базі молодших класів загальноосвітніх шкіл (695 дітей віком 6–11 років), що включало анкетування сімей, антропометрію та огляд дітей, визначення йодурії, пальпацію щитовидної залози. Поглиблене обстеження дітей із зобом (n=88) включало ультрасонографію щитовидної залози та органів травлення, визначення рівнів ТТГ, віл.Т4, АТПО, мелатоніну, серотоніну, ВІП.

Результати. Під час поглибленого дослідження дітей із збільшеною щитовидною залозою підтверджена наявність зоба у 100% випадків. Встановлено, що більшість дітей із ДНЗ (52,2%) мають ознаки зниження функціональної активності до рівня мінімальної тиреоїдної дисфункції та субклінічного гіпотиреозу. Наявність тиреоїдної патології сприяє розвитку функціональних гастроінтестинальних розладів, переважно за рахунок гіпокінетичних станів. Зниження функціональної активності ГТС підвищує ризик розвитку функціональних розладів жовчного міхура за гіпокінетичним типом, функціональної диспепсії із постпрандіальним дистрес-синдромом та СПК із закрепами.

Висновки. Розвиток зоба та зниження функціональної активності щитовидної залози сприяє збільшенню частоти функціональних гастроінтестинальних розладів, переважно за рахунок гіпокінетичних станів.

Ключові слова: зоб, гіпофізарно-тиреоїдна система, функціональні гастроінтестинальні розлади, діти.

Література: 
1. Белоусов ЮВ, Волошин КВ. 2012. Диагностические критерии функциональной диспепсии у детей по материалам Римского консенсуса III. Совр педиатрия. 2(42): 120—123.

2. Белоусов ЮВ, Павленко НВ. 2011. Заболевания гастродуоденальной зоны у детей. Дополнения и комментарии к протоколам и стандартам диагностики и лечения. Здоровье ребенка. 2(29): 98—102.

3. Дедов ИИ. 2004. Профилактика и лечение йоддефицитных заболеваний в группах повышенного риска. Пособ для врачей. М, Медицина: 262.

4. Зелінська НБ, Резнікова АЛ, Маменко МЄ та ін. 2006. Зоб у дітей: клініка, диференційна діагностика, лікування. Методичні рекомендації. Суч. педіатрія. 10(1): 57—66.

5. Маменко МЄ. 2011. Динаміка тиреоїдних об'ємів під час лікування дифузного нетоксичного зоба у дітей. Педіатрія. 3: 49—53.

6. Маменко МЄ. 2008. Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у молодших школярів промислових міст Луганської області. Клін ендокринол та ендокринна хірургія. 1: 78—82.

7. Пиманов СИ, Силивончик НН. 2006. Римский III Консенсус. Избранные разделы и комментарии. Пособ для врачей. Витебск.

8. Протокол надання допомоги дітям хворим на зоб простий нетоксичний (ендемічний і спорадичний). Наказ МОЗ України № 254 від 27.04.2006. http://www.moz.gov.ua.

9. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». Наказ МОЗ України № 254 від 27.04.2006 р. МОЗ України. К. 2006: 88.

10. Реброва ОЮ. 2002. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладних программ STATISTICA. М, Медиа Сфера: 312.

11. Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення. Наказ МОЗ України № 59 від 29.01.2013 р. МОЗ України. К. 2013: 300.

12. Шідловський ВО, Декайло ІМ, Шідловський ОВ. 2006. Йододефіцитні захворювання: діагностика, лікування, профілактика. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкніга»: 82.

13. Drossman DA. 2006. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process. Gastroenterol. 130;Suppl 5: 1377—1390.

14. Tack J, Talley NJ, Camilleri M et al. 2006. Functional gastroduodenal disordes. Gastroenterology. 130: 1466—1479.

15. Zimmermann MB, Molinari L, Spehl M et al. 2001. Toward a consensus on reference values for thyroid volume in iodine-replete schoolchildren: results of a workshop on inter-observer and interequipment variation in sonographic measurement of thyroid volume. Eur J Endocrinol. 144;3: 213—220.

16. Zimmermann MB, Molinari L, Spehl M et al. 2001. Updated Provisional WHO/ICCIDD Reference Values for Sonografic Thyroid Volume in Iodine-Replete School-age Children. IDD Newsletter. 17;1: 1.

17. Zimmermann MB, Hess SY, Molinari L. 2004. New reference values for thyroid volume by ultrasound in iodine sufficient schoolchildren: a WHO/NHD Iodine Deficiency Study Group Report. Am J Clin Nutr. 79;2: 231—237.