• Вплив органозберігальних операцій на органах малого таза на стан оваріального резерву
ua До змісту

Вплив органозберігальних операцій на органах малого таза на стан оваріального резерву

HEALTH OF WOMAN. 2018.4(130):63–65; doi 10.15574/HW.2018.130.63

Бойко А. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Медичний інститут Сумського державного університету

Мета дослідження: встановлення впливу органозберігальних операцій на органах малого таза на стан оваріального резерву.

Матеріали та методи. Проведено аналіз клініко-ехографічного та лабораторного обстеження 100 пацієнток репродуктивного віку, зацікавлених у збереженні фертильності, після органозберігальних оперативних втручань на органах малого таза.

Результати. У жінок репродуктивного віку, що перенесли органозберігальні хірургічні втручання на органах малого таза з приводу доброякісних захворювань яєчників, матки і ізольованого трубно-перитонеального чинника безплідності, протягом 6 міс після операції відбувається порушення функціональної активності яєчників і виснаження оваріального резерву. Найбільш виражені зміни спостерігаються при вихідній патології яєчників. Протягом 6 міс після органозберігальних оперативних втручань на органах малого таза у пацієнток репродуктивного віку, незалежно від нозології, формується гіпергонадотропний гіпогонадизм з гіпоестрогенією і гіпоандрогенією, а також зменшення оваріального резерву (у 4 рази), не зумовлене автоімунною агресією. Виявлені зміни параметрів гормонального статусу відповідають клінічній картині передчасного виснаження функції яєчників.

Заключення. Отримані результати треба враховувати під час розроблення тактики оперативного лікування жінок репродуктивного віку.

Ключові слова: органозберігальні операції, органи малого таза, оваріальний резерв.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Корнацька А.Г., 2015. Клініко-діагностичні особливості патології щитоподібної залози і молочних залоз у жінок із безплідністю / А.Г. Корнацька, О.Д. Дубенко // Здоровье женщины: 4 : 166–170.

2. Іванюта Л.І., 2014. Репродуктивне здоров’я і неплідність / Л.І. Іванюта // Мистецтво лікування : 1: 26–30.

3. Чайка А.В., 2013. Оптимізація комплексного лікування трубно-перитонеального безпліддя із застосуванням системної та локальної імунокорекції / А.В. Чайка, Е.Н. Носенко, Ф.А. Ханча // Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров’я. праці Кримського держ. мед. ун-ту ім. С.І. Георгієвського : 142 : 211–215.

4. Чайка В.К., 2013. Нові підходи до проблеми трубно-перитонеальної безплідності / В.К. Чайка, А.В. Чайка, Ф.О. Ханча // Педіатрія, акушерство та гінекологія : 5 : 70–73.

5. Юзько О.М., 2013. Вплив плазмаферезу на імунологічні показники у жінок з безплідністю трубного походження при заплідненні in vitro / О.М Юзько, О.В. Бакун // Здоровье женщины : 1 : 194–197.

6. Коханевич Е.В., 1999. Генитальный эндометриоз и бесплодие: IVF или хирургия? / Е.В. Коханевич, И.А. Судома, В.П. Сильченко // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Асоціації репродуктивної медицини України «Актуальні проблеми лікування безплідності» / Вісник акушерів-гінекологів України : 2(17) : 24–34.

7. Жук С.І., 2014. Нові етіологічні та патогенетичні аспекти передчасного зниження оваріального резерву / С.І. Жук, В.М. Воробей-Вихівська // Здоровье женщины : 9 : 131–133.